Men fear women in Zimbabwe after spate of rapes to harvest their sperm

Monday, April 2, 2012

ဇင္ဘာေဘြမွာ တမင္ရွာေဖြေနစရာမလိုပါ...


ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံမွေခ်ာေမာလွပသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ အုပ္စုလုိက္အဖဲြ ့ဖဲြ ့ၿပီး အမ်ဴိူးသား
မ်ားအား ဖ်ားေယာင္းၿမွဴဆြယ္ေခၚေဆာင္ကာ ေပ်ာ္ပါးဆက္ဆံၿပီးေနာက္  ဂ်ဴဂ်ဴဟုေခၚတြင္
သည္ ့စုန္းကေ၀ဆုိင္ရာ၊ ေအာက္လမ္းနတ္ဆုိင္ရာပူေဇာ္ပသမွဳ မ်ားၿပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးၿပဳရန္ 
၎အမ်ဴိးသားမ်ား၏ သုတ္ရည္မ်ားအား ရယူစုေဆာင္းလွ်က္ရွိေနႀကပါတယ္လို ့ေဒသဆုိင္ရာ
သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အဆုိအရသိရွိရပါတယ္...
ေဒသခံအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးၿဖစ္သူ ဆူဆန္ဒလီ၀ါယုိ ကေၿပာႀကားရာမွာ မႀကာေသးခင္ကာလမ်ား
က သူမအေနၿဖင္ ့လမ္းေဘးတြင္ကားႀကဳံလုိက္စီးရန္တားေနသည့္အမ်ဴိးသားမ်ားအား တင္
ေဆာင္သြားရန္ ကားရပ္ခဲ ့ေပမယ္ ့သူမကားေပၚသုိ ့တက္လုိက္ရန္ၿငင္းဆန္ခဲ ့ႀကၿပီး၎တုိ ့
အေနၿဖင္ ့(အမ်ဴိးသမီးမ်ားမွ) အဓမၼၿပဳက်င္ ့ၿခင္းခံရမည္ကုိစုိးရိမ္ေသာေႀကာင္ ့ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိ
ခဲ ့ႀကေႀကာင္း ဟုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အခုေတာ ့ေယာက်ာၤးေတြက မိန္းမေတြကုိေႀကာက္ေနရတဲ ့ေခတ္ၿဖစ္ေနပါၿပီဗ်ာ...ကြ်န္ေတာ္
တုိ ့ခင္ဗ်ားကုိ မယံုလို ့ခင္ဗ်ားနဲ ့မလုိက္နုိင္ပါဘူးလို ့သူတုိ ့ကဆုိခဲ ့ေႀကာင္း အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ
ရြယ္ရွိ မစၥဒလီ၀ါယုိ ကေၿပာခဲ ့ပါတယ္...

Sisters Sophie Nhokwara, 26, Netsai Nhokwara, 24, and Rosemary Chakwizira, 28, leaving Harare's Magistrates court after a pre-trial hearing for attacking male hitchhikers
ကားႀကဳံလုိက္စီးသူ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးအား ဗလကၠာယၿပဳက်င္ ့မွဳၿဖင္ ့တရားစဲြဆုိခံခဲ ့ႀကရသည္ ့
အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိ ႏွင္းဆီနက္ ပန္းေလးပြင္ ့ညီအစ္မမ်ား တရားရံုးမွအထြက္...

Sisters Sophie Nhokwara, 26, Netsai Nhokwara, 24, and Rosemary Chakwizira, 28, leaving Harare's Magistrates court after a pre-trial hearing for attacking male hitchhikers


အဆုိပါအခ်စ္နတ္သမီးေလးမ်ား၏လမ္းႀကဳံတင္ေခၚကာ ေသလုေမ်ာပါးၿဖစ္ေအာင္အခ်စ္ႀကီးခ်စ္
ခံႀကရသူမ်ားဟာ စိတ္ကုိေၿပာင္းလဲေစသည္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးၿဖင္ ့တုိက္ေကြ်းၿခင္းခံရၿခင္း သုိ ့မ
ဟုတ္ ေသနတ္၊ ဓါးမ်ားၿဖင္ ့ခ်ိန္ကာ အဓမၼက်င္ ့ႀကံၿခင္းခံႀကရတာၿဖစ္ၿပီး အမ်ဴိးသားတစ္ဦးဆုိ
လွ်င္ မုဒိန္းမယ္မ်ားက ေၿမြအရွင္ၿဖင္ ့ၿပကာခ်ိန္းေၿခာက္ၿပီး အနုိင္က်င္ ့ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္တယ္လုိ ့
လည္း ဆုိပါတယ္....

နုိ၀င္ဘာလက ညီအစ္မသံုးေဖာ္ႏွင္ ့၎တုိ ့၏ရည္းစားၿဖစ္သူ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးတုိ ့အား လမ္း
ႀကဳံကားတားဆီးသူအမ်ဴိးသားမ်ားအား ၿခိမ္းေၿခာက္အနုိင္က်င္ ့ကာ ထုိသူမ်ား၏ သုတ္ရည္မ်ား
အား ယစ္ဇ္ပူေဇာ္ရန္၊ ေအာက္လမ္းနည္းၿဖင္ ့အစီအရင္မ်ားၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းသိမ္း
ဆည္းမွဳၿဖင္ ့ဟာရာေရး တရားရံုတြင္ တရားစဲြဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္....
နုိခြာရယ ညီအစ္မမ်ားအားယာဥ္တုိက္မွဳတစ္ခုတြင္၎တုိ ့၏ကားအတြင္းမွ အသံုးၿပဳထားသည္ ့
ကြန္ဒြန္ ၃၁ ခုအား ရဲတပ္ဖဲြ ့မွစစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ ့ရာမွ သိရွိဖမ္းဆီးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အမ်ဴိးသမီးမွ အမ်ဴိးသားအား အဓမၼက်င္ ့၊ဗလကၠာယၿပဳက်င္ ့ၿခင္းဟာ ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံတြင္ၿပစ္
မွဳမေၿာက္တာမုိ ့ထုိအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့အင္အားသံုးကာ မဖြယ္မရာဆက္ဆံမွဳ ၁၇ ခုၿဖင္ ့
သာ တရာစဲြဆုိခံႀကရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
နတ္မိမယ္ညီအစ္မ ၃ ေဖာ္ကေတာ ့၎တုိ ့ဟာ ရုိးသားႀကဳိးစားသည္ ့ၿပည္ ့တန္ဆာ၊ အေပ်ာ္
မယ္ေလးမ်ားသာၿဖစ္ပါတယ္လို ့အခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
" အဲဒီ ( အမ်ဴိးသားသုတ္ရည္ကုိ ) ဟာကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္း၊ အစီအရင္လုပ္ၿခင္းေတြမွာအသံုးၿပဳ
တယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သိႀကပါတယ္..." လို ့ဇင္ဘာေဘြတကၠသိုလ္ လူမွဳေဗဒပညာရွင္ ရုပါ
ရန္ဂန္ဒါ ကဆုိၿပီး ၎အေနၿဖင္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားရဲ ့သုတ္ေသြးဟာ တန္ဖုိးရွိသည္ ့၊ ေစ်းႀကီးေသာ
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ယံုႀကည္သူတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါတယ္...
ဟာရာေရးၿမဳိ ့မွာလမ္းသူရဲလူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဟုိတယ္အခန္းမ်ား၊ အရက္
ေသစာမ်ား ေထာက္ပံ ့ေပးကမ္းကာ ၿပည္ ့တန္ဆာမ်ားအား ေခၚေဆာင္ၿပီး ( အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါး
ကာ ) အသံုးၿပဳၿပီးေသာ ကြန္ဒြန္မ်ားအားေပးအပ္ရန္ ေစခုိင္းခဲ ့ႀကပါတယ္ဆုိ ့သတင္းမ်ားကဆုိ
ပါတယ္...
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံ၊ တုိင္းရင္းရုိးရာေဆးပညာအစည္းအရံုးကေတာ ့အဆုိပါ က်င္ ့သံုးမွဳအား စုန္း
ကေ၀ ဆန္ဆန္ၿပဳက်င္ ့မွဳဟု ဆုိကာ ေ၀ဖန္ေၿပာႀကားလိုက္ပါတယ္....
"ဤကဲ ့သို ့လုပ္ရပ္မ်ဴိးအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေနၿဖင္ ့လံုး၀ ဆန္ ့က်င္ပါတယ္..." လို ့လည္း ေၿပာေရး
ဆုိခြင္ ့ရွိသူ ေဂ်ာ ့ကန္ဒီဗာရုိ ကဆုိပါတယ္...
နုိခြာရ ညီအစ္မမ်ားအား ဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္တြင္လည္း ထုိကဲ ့သုိ ့အမ်ဴိးသားမ်ားအား အဓမၼၿပဳ
က်င္ ့မွဳမ်ား ေလ်ာ ့နည္းပေပ်ာက္သြားၿခင္းမရွိေသးပဲ ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့မည္ေရြ ့မည္မွ်ၿဖစ္
ပ်က္ခဲ ့သည္ ဆုိတာေတာင္ မွတ္သားထားခဲ ့နုိင္ၿခင္းမရွိခဲ ့ေႀကာင္း၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္မ်ားအမွန္တကယ္ၿဖစ္ပြားေႀကာင္းအတည္ၿပဳနုိင္တဲ ့အရည္အတြက္ အတိ
အက် ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မွာ မရွိပါဘူး..." လုိ ့နုိင္ငံေတာ္ရဲတပ္ဖဲြ ့ဆုိင္ရာေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူ ၀ိန္းဗူ
ဇီဂ်ီနာ က ေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
ဇင္ဘာေဘြအမ်ဴိးသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့သုတ္ပုိးမုဆုိးမ မ်ား၏ရန္မွေရွာင္ရွားနုိင္ရန္
အမ်ားၿပည္သူသံုးဘတ္စ္ကား၊ရထားမ်ားအားအသံုးၿပဳၿပီး ခရီးသြားလာႀကပါရန္တုိက္တြန္းေၿပာ 
ႀကားခဲ ့ပါတယ္... 

Gangs of beautiful women in Zimbabwe have been picking up male hitchhikers to have sexual intercourse and harvest their sperm for use in traditional luck-enhancing 'juju' rituals, according to local media reports.
Local woman, Susan Dhliwayo, claims she pulled her car over recently to pick up a group of male hitchhikers and they refused to get in, because they feared they were going to be raped.

'Now, men fear women. They said: 'We can't go with you because we don't trust you',' Ms Dhliwayo, 19, said.
According to reports, victims of the freeway femme fatales are drugged or subdued at gun or knife-point - one man was even forced to perform at 'snake-point' when his rapists brandished a live snake.

The male victims are then given a sexual stimulant and forced to have sex repeatedly, sometimes unprotected, before being dumped on the side of the road.
In November, three sisters and one of their boyfriends were charged in a Harare court for attacking male hitchhikers and harvesting their semen for rituals.
The Nhokwara sisters were caught when they were involved in a car accident and police found 31 used condoms in the boot of their car.

The women face 17 counts of aggravated indecent assault, as a woman raping a man is not a criminal offense in the country. The three sisters have claimed that they were merely hard-working prostitutes.
'Obviously we know (it is) being used for rituals,' said University of Zimbabwe sociologist Watch Ruparanganda, who believes semen has become a lucrative commodity in Zimbabwe.

Dr Ruparanganda said street youth in Harare have reported being given a hotel room and booze by businessmen, told to pick up a prostitute and then to hand over the used condom.

The Zimbabwe National Traditional Healers Association have criticised the practice, saying they believe 'this is a form of witchcraft'.

'We are totally against the idea,' said spokesman George Kandiyero.

The attacks have not abated since the arrest of the Nhokwara sisters, and police admit they've lost count.
'We do not have the exact number of confirmed cases,' said national police spokesman Wayne Bvudzijena.

Mr Bvudzijena also encouraged young Zimbabwean men to 'use public transport' to avoid being targeted by sperm-hunters.


0 comments: