No breaking wind, burping or slurping! Mayor bans townsfolk in Spanish village from 65 types of rude behaviour

Sunday, April 8, 2012

ေလမလည္ရ၊ ေလခ်ဥ္မတက္ရ၊ ႀကဳိ  ့မထုိးရ၊

အသံထြက္ေအာင္မစားမေသာက္ရသည္ ့စပိန္

နုိင္ငံမွ ၿမဳိ  ့ကေလး...

စပိန္နုိင္ငံ၊မက္ဒရစ္ၿမဳိ ့အေရွ ့ေၿမာက္ဖက္၊မုိင္ ၇၀ အကြာရွိ လာတုိဘာ ၿမဳိ  ့ကေလးရဲ  ့ၿမဳိ ့ေတာ္
၀န္က ၿမဳိ ့သူ၊ၿမဳိ ့သားမ်ားအေနၿဖင္ ့(အမ်ားသူငါၿမင္ကြင္း၊ လူလည္ေကာင္တြင္ ေလမလည္ရ၊
ေလခ်ဥ္မတက္ရ၊ ႀကဳိ ့မထုိးရ၊ စားေသာက္ရာတြင္ ရွဴးရွဴးရွဲရွဲ အသံမၿမည္ေစရ စသည္ ့မယဥ္
ေက်းသည္ ့ အၿပဳအမူေပါင္း ၆၅ မ်ဴိးအား တားၿမစ္ပိတ္ပင္သည္ ့အမိန္ ့တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ခဲ ့ပါ
တယ္....

လူယဥ္ေက်းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေအာင္ ဒါေတြေရွာင္...

အမ်ားၿပည္သူေရွ ့တြင္မိမိ၏မဖြယ္မရာကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ထိေတြ ့ကုိင္တြယ္ၿခင္း၊
အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ားအားေနသားတစ္က်ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွဳိက္ၿခင္း (ႏွပ္ေခ်း
ကေလာ္ၿခင္း) စသည္မ်ားအား လံုး၀၊ လံုး၀မၿပဳလုပ္ႀကရမွာၿဖစ္ၿပီး လက္ၿဖင္ ့မကာပဲ ေခ်ာင္းဆုိး
ၿခင္း၊ သမ္းေ၀ၿခင္းမ်ား၊ အစားအစာစားယင္းစကားေၿပာၿခင္း စသည္မ်ားအားလည္း တားၿမစ္
ထားပါတယ္....
 
အားလံုးယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေစခ်င္သည္ ့ၿမဳိ  ့ကေလး၏ၿမဳိ  ့ေတာ္၀န္

လက္ယာယိမ္း သမားတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ ဂ်ဴလီယန္အတ်န္ဇာက ၎ထုတ္ၿပန္ခဲ ့
သည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ဴိးေဖာက္ပါက ဒါဏ္ေငြမေဆာင္ရေသာ္လည္း လူမွဳေရး၊ ကုိယ္က်င္ ့
သိကၡာဆုိင္ရာအားၿဖင္ ့ေတာ ့ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္....


Quiet: They are among 65 indelicacies that have been outlawed by the Mayor of La Toba, 70 miles northeast of Madrid
ဒီၿမဳိ  ့ကေလးမွာလုိက္နာသင္ ့တဲ ့လူ ့က်င္ ့၀တ္က ၆၅ ခုရွိပါတယ္...
 Quiet: They are among 65 indelicacies that have been outlawed by the Mayor of La Toba, 70 miles northeast of Madrid
 အဘုိး၊ အဘြားမ်ားထံ ပံုမွန္သြားေရာက္မလည္ပါတ္သည္ ့ေၿမး၊ ၿမစ္ မ်ားလည္း သက္ဆုိင္ရာ
အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဆံုးမၿခင္းကုိခံႀကရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လူမွဳေရးက်င္ ့၀တ္မ်ား ေလ်ာ ့နည္းလာၿခင္းအား တုိက္ဖ်က္နုိင္ေရးအတြက္ စပိန္နုိင္ငံ၏ ညီ
ညြတ္ေသာလက္၀ဲပါတီ၀င္တစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္က အဆုိပါစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား
ေရးဆဲြၿပီး ေဒသခံအုပ္ခ်ဴပ္မွဳေကာင္စီက လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ၿပန္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒီစည္းကမ္းေတြဟာ ေမ ့ေလ်ာ ့ေပ်ာက္ကြယ္စၿပဳေနၿပီၿဖစ္တဲ ့ လူယဥ္ေက်းေတြ မေမ ့သင္ ့တဲ ့
အေၿခခံလူ ့က်င္ ့၀တ္၊ ယဥ္ေက်းမွဳအေလ ့အထေတြၿဖစ္ပါတယ္လို ့လည္း ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္က သူရိ
ယ သတင္းစာႀကီးကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿမဳိ ့သူ၊ ၿမဳိ ့သားအားလံုးက ေထာက္ခံခဲ ့ႀကေတာ ့မဟုတ္ပါ
ဘူး...

Shake up: The guidelines were drawn up to combat the erosion of public civility in the picturesque village
 သာယာလွပတဲ ့ၿမဳိ  ့ကေလးနဲ ့လုိက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေအာင္ ယဥ္ေက်းႀကဖုိ ့လုိပါတယ္...
Shake up: The guidelines were drawn up to combat the erosion of public civility in the picturesque village
တစ္ခ်ဴိ ့ကအဆုိပါစည္းကမ္းစာရြက္အားဖတ္ရွဳၿပီးေနာက္ ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္အားႏွဳတ္ထြက္ဖုိ ့ေတာင္း
ဆုိႀကပါတယ္...
ေ၀ဖန္သူတစ္ဦးကေတာ ့ေနာက္တစ္ဆင္ ့ဆုိယင္ လူတုိင္းရဲ ့ဦးေခါင္းထဲကုိ သူတုိ ့ထိန္းခ်ဴပ္ခ်င္
သလိုထိန္းခ်ဴပ္နုိင္ဖုိ ့မုိက္ခရုိခ်စ္ပ္ ၿပားေတြထည္ ့ႀကလိမ္ ့မည္ဟုအြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေရး
သားခဲ ့ပါတယ္...
Townsfolk in a Spanish village have been banned from farting, burping and slurping their soup in public in a new charter to combat rude behaviour.
They are among 65 indelicacies that have been outlawed by the Mayor of La Toba, 70 miles northeast of Madrid.The Mayor says that he wants to do away with all uncivilised forms of behaviour, and the lack of education and social values by issuing the by-law which goes on, ‘Cover your mouth with your hand if you sneeze or cough, and turn away from anybody close by.’

The document also notes other problems, the excessive noise disturbing other residents, the litter in the streets, building works or opening a business with no licence and the ill-treatment of animals.

The young IU left wing Mayor, Julián Atienza, says he realises breaking his by-law cannot result in any administrative fine, but doing so would be blameworthy in a civic and moral way. 
The order has now been approved in the Town Hall.
Touching genitals, adjusting underwear or picking noses are strict no-nos, while coughing or yawning without covering mouths and speaking when eating are also barred.

Children will get into big trouble with the local authority if they fail to regularly visit their grandparents.
Mayor Julian Atienza Garcia, of Spain's United Left Party, drew up the guidelines, which have been signed off by the local council, to combat the erosion of public civility.
'It is a compendium of basic rules of politeness that are being lost and should not be forgotten,' he told the Sun.

But the guidelines have not been welcomed by all.
Some villagers have called for his resignation after publishing the "courtesy charter" in the village newsletter.
One critic posted an online rant saying the next move would be to 'insert microchips in everyone’s brain to control them'.
Flouting the rules is not punishable, however, and any violations will be simply frowned upon.
 

1 comments:

aggawan said...

လုိက္နာႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ .. ဒီလိုမ်ိဳး ဥပေဒကို ပညတ္ေသာအားျဖင့္ ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္ အေျခေနဆုိးေနတဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ .. ေလလည္တယ္ဆုိတာႀကီးကေတာ့ ဘယ္သူက လည္တယ္လို႔ သိမွာလဲ ... ေတြးၾကည့္တာပါ ..