Japanese man, 22, cooks his own genitals and serves them up to paying guests at a dinner party

Sunday, May 27, 2012

စားႀကဦးမလား ...ဂ်ပန္ၿပည္ကဟင္းေကာင္း

တစ္ခြက္....

ဂ်ပန္နုိင္ငံသားတစ္ဦးက ခြဲစိတ္ၿဖတ္ေတာက္ထားသည္ ့၎၏လိင္အဂၤါမ်ားအား ဟင္းခတ္အ
ေမႊးအႀကဳိင္မ်ားၿဖင္ ့ၿပဳၿပင္စီရင္ကာ အခေႀကးေငြေပးသည္ ့စားသံုးသူဧည္ ့သည္ ၅ ဦးတုိ ့အား
ခ်က္ၿပဳတ္တည္ခင္းဧည္ ့ခံေကြ်းေမြးခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
နပုန္းလိင္ (လိင္အဂၤါမပါရွသူ၊ အေၿခာက္လည္းမဟုတ္၊ ေယာက်ာၤးလည္းမဟုတ္၊ မိန္းမလည္းမ
ဟုတ္သည္ ့သူ)တစ္ဦးၿဖစ္သူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မာအုိဆူဂီယာမာဟာ၎၏လိင္အဂၤါမ်ား
အား ဆႏၵအေလ်ာက္ခြဲစိတ္ၿဖတ္ေတာက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
သူဟာ ေရခဲစိမ္ထားသည္ ့သူ ့ရဲ  ့လိင္တန္ဆာႏွင္ ့ေ၀ွးေစ ့တုိ ့အား ေဆးရံုမွေနအိမ္သို ့ယူေဆာင္
ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ ့သုိ ့ထိတ္လန္ ့အံ ့ႀသ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အခမ္းအနားကုိၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္....

Grim: Mao Sugiyama, 22, prepares to serve up his genitals as dinner for five paying guests at a party he organised in Tokyo, Japan
စားႀကပါ...ကြ်န္ေတာ ့ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ၿဖတ္ၿပီး ဖြယ္ဖြယ္ရာရာၿဖစ္ေအာင္
ခ်က္ၿပဳတ္ၿပင္ဆင္ထားပါတယ္... ( ထြီ...!!! ေ၀ါ ့....!!! )
Grim: Mao Sugiyama, 22, prepares to serve up his genitals as dinner for five paying guests at a party he organised in Tokyo, Japan

ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ဴိၿမဳိ  ့မွာခ်က္ၿပဳတ္တည္ခင္းဧည္ ့ခံတဲ ့သူ ့ရဲ  ့ရွယ္တစ္ကာ ့ရွွယ္၊အထူးဟင္းမယ္
အတြက္ စားသံုးသူ ( တစ္ကယ္ ့ငေႀကာင္မ်ားပါပဲ....)တစ္ဦးလွ်င္ ေပါင္စတာလင္ ၁၆၀ ( ေဒၚလာ
 ၂၅၀ ) ခန္ ့ေပးရပါတယ္... 
သူ ့ရဲ  ့ဟင္းခ်က္ဖြယ္အသားမ်ားကုိ မွဳိမ်ား၊ နံနံပင္မ်ားနဲ ့အထူးၿပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္ၿပဳတ္ခဲ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္....
ညစာမစားခင္ လာေရာက္ႀကတဲ ့စားသံုးသူမ်ားဟာ အႀကဳိအၿဖစ္စႏၵယားလက္သံကုိနားဆင္ခဲ ့
ႀကၿပီး အစားအေသာက္အဟာရဆုိင္ရာမ်ားကုိေဆြးေႏြးခဲ ့ႀကပါေသးတယ္လုိ ့ကယ္လုိရီဓါတ္ခဲြ
စမ္းသပ္ခန္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာက သတင္းေပးပို ့ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
အိတ္ခ်္စီ လို ့နာမည္ေၿပာင္နဲ ့ေခၚႀကတဲ ့မာအုိဟာ ပထမေတာ ့သူ ့ဟုိဒင္းကုိသူကုိယ္တုိင္ခ်က္
ၿပဳတ္စားေသာက္ဖုိ ့စိတ္ကူးရခဲ ့ၿပီးကာမွ တစ္ၿခားသူမ်ားကုိ ခ်က္ေကြ်းဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္...
သူ ့ကုိ စားေတာ္ကဲတစ္ဦးက အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္ေပးလို ့သူဟာ ထုိမဖြယ္မရာအဂၤါအစိတ္အပုိင္း
ကုိ သူကုိယ္တုိင္ခ်က္ၿပဳတ္ခဲ ့တာလည္းၿဖစ္ပါတယ္...
တြစ္တာမွာေတာ ့သူက သူ ့ရဲ  ့ဖြားဖက္ေတာ္ဟင္းအမယ္အတြက္ စားေသာက္မည္ ့သူတစ္ဦး
တည္းကုိပဲ ေပါင္စတာလင္ ၈၀၀( ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ေက်ာ္ ) ေတာင္းဆုိခဲ ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း
မွာေတာ ့ ဧည္ ့သည္ ၈ ေယာက္ကုိ ခဲြေ၀စားသံုးကာမွ်ေ၀က်ခံေစဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဂ်ပန္လူမ်ဴိးတစ္ဦးပါ...ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ဟ၀ွာကုိၿဖတ္ၿပီးဟင္းအၿဖစ္ခ်က္ၿပဳတ္တည္
ခင္းဧည္ ့ခံေကြ်းေမြးမွာၿဖစ္ပါတယ္...ပါ၀င္တက္ေရာက္လူသူဟာ ယန္း ၁သိန္း ( ေပါင္ ၈၀၀ ) 
ေပးရမွာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သူက တြစ္တာမွာေရးသားေဖၚၿပခဲ ့ပါတယ္....
" ဒီကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ  ့ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ အသက္ ၂၂ ႏွစ္မွာ ေဆးရံုမွာပဲခဲြစိတ္ၿဖတ္ေတာက္ခဲ ့
တာၿဖစ္ၿပီး ကာလသားေရာဂါပုိးေတြည္း ကင္းစင္ပါတယ္...အစိတ္အပုိင္းအားလံုးစံခ်ိန္မွီၿဖစ္ပါ
တယ္...မည္သည္ ့အမ်ဴိးသမီးဟုိမုန္းေဆးမွ်လည္း ကြ်န္ေတာ္မမွီ၀ဲခဲ ့ပါဘူး...
စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆုိ ဦးရာလူစနစ္နဲ ့ရရွိမွာပါ...ဒါမွမဟုတ္ယင္ေတာ ့လူအုပ္စုလိုက္မွ်ယူ
ခ်င္လည္းရပါတယ္...
၀ယ္ယူသူဆႏၵအလုိက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ ့ေနရာမွာဖြယ္ဖြယ္ရာရာခ်က္ၿပဳတ္ၿပင္ဆင္ေပးမွာၿဖစ္
ပါတယ္....စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ေမးၿမန္လိုသူမ်ား တုိက္ရုိက္စာၿဖင္ ့ၿဖစ္ေစ
အီးေမးလ္ၿဖင္ ့ၿဖစ္ေစဆက္သြယ္နုိင္ပါတယ္..." လို ့သူကေဖၚၿပခဲ ့ပါတယ္....

တုိက်ဴိၿမဳိ  ့ဆူဂီနာမီအရပ္မွာၿပဳလုပ္တဲ ့အဆုိပါခ်က္ၿပဳတ္တည္ခင္းဧည္ ့ခံသည္ ့ပဲြသုိ ့လူေပါင္း၇၀
ခန္ ့တက္ေရာက္ခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္....
အထူးပုဂိၢဳလ္ ၅ ဦးက ထုိအထူးရွယ္ဟင္းပဲြကုိ  (မရြံမရွာ) စားသံုးခဲ ့ႀကၿပီး က်န္သည္ ့သူမ်ားမ်ား
ကေတာ ့အမဲသား၊ မိေက်ာင္းသား ဟင္းလ်ာမ်ားအားစားသံုးခဲ ့ႀကပါတယ္....

Unusual party: Mao Sugiyama, 22, garnished his penis with mushrooms and parsley before serving it up to guests in Tokyo (pictured)
ဒီရပ္ကြက္မွာ ဒီအထူး မွဳိနဲ ့နံနံပင္အုပ္ခ်က္ထားတဲ ့"ဟုိလိုမွဳိလို" စပါယ္ရွယ္ဟင္း
နဲ ့တည္ခင္းဧည္ ့ခံတဲ ့ပြဲေလးက်င္းပခဲ ့ပါတယ္...
Unusual party: Mao Sugiyama, 22, garnished his penis with mushrooms and parsley before serving it up to guests in Tokyo (pictured)
၎ရဲ  ့လိင္အဂၤါအထူးဟင္းကုိအားေပးစားသံုးခဲ ့သူမ်ားကေတာ ့အသက္ ၃၀အရြယ္ရွိ ဇနီးေမာင္
ႏွံတစ္စံု၊ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦး၊ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဴိးသား ၁ ဦး
နွင္ ့အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ထုိပဲြစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ ရွိဂ်ီနုိဘူ မတ္ဆုဇာ၀ါ တုိ ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္...
" ဒါဟာ တစ္သက္မွာတစ္ခါသာႀကံဳရမယ္ ့အခြင္ ့အလမ္းေကာင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္...ဒါေႀကာင္ ့ဒီပဲြ
ေလးလုပ္ဖုိ ့ကုိ တစ္ခဏအတြင္းခ်က္ၿခင္းဆံုးၿဖတ္ခဲ ့လုိုက္တာၿဖစ္ပါတယ္...." လို ့လည္း ပဲြမတုိင္
ခင္ သူကတြစ္တာမွေဖၚၿပခဲ ့ပါတယ္...
ထုိပဲြေလးရဲ  ့မွတ္တမ္းတင္ပံုမ်ားကုိ သူ ့ရဲ  ့ဘေလာ ့မွာတင္ခဲ ့ပါေသးတယ္.... ဒါေပမယ္ ့ေနာက္
ပုိင္းမွာေတာ ့ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဆုိင္ရာအတြက္ထည္ ့သြင္းစဥ္းစားၿပီး ထုိပံုမ်ားကုိ ၿပန္လည္
ဖယ္ရွားခဲ ့ပါတယ္...
စားသံုးသူမ်ားအေနၿဖင္ ့အကယ္၍​စားၿပီးမက်န္းမမာၿဖစ္ခဲ ့လွ်င္ ၎အေနၿဖင္ ့တာ၀န္မယူနုိင္
ေႀကာင္းကုိ လက္ခံသည္ ့သေဘာတူညီခ်က္စာတန္းကုိလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးေစခဲ ့ပါေသး
တယ္....
၎၏လိင္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ၿပည္ ့သည္ ့ဧၿပီလအေစာပုိင္းက ခြဲစိတ္
ၿဖတ္ေတာက္ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိညစာစားပဲြၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူက ၎အေနႏွင္ ့ထုိဟင္းလ်ာပဲြအမည္မ်ား
ကုိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားမည္ဟု ဟာသေႏွာကာေၿပာႀကားခဲ ့ပါေသးတယ္...
ထုိအထူးဟင္းလ်ာမွာ ရာဘာကဲ ့သို ့အရြတ္ၿဖစ္ၿပီး အရသာလည္းသိပ္မရွိလွပါဘူးဟု စားသံုးသူ
မ်ားကေၿပာႀကားခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ဆူဂီယာမာအရပ္မွ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကုိေတာ ့အေႀကာင္းႀကားဆက္သြယ္ခဲ ့ေပမယ္ ့ဥပေဒႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္
သည္ ့အရာတစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ ့တာမုိ ့၎တုိ ့အေနၿဖင့္ မည္သည္ ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳမွ်ၿပဳလုပ္မည္မ
ဟုတ္ပါဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...
တင္ဆက္ၿပသသူတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့ဆဂီယာမာဟာ ၎ရဲ  ့ရင္ဘတ္နုိ ့သီးမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားခဲ့
ပါေသးတယ္...
နပုန္းလိင္တစ္ဦးၿဖစ္လို ့သူဟာ လစ္လပ္သြားသည္ ့၎ရဲ  ့လိင္အဂၤါေနရာတြင္ အမ်ဴိးသမီးလိင္
အဂၤါ အတုလည္းတပ္ဆင္မွာမဟုတ္ပါဘူး...

သူ ့အရပ္နဲ ့သူ ့ဇတ္ေတာ ့ဟုတ္ေနတာပါပဲ....


A man who had his genitals removed seasoned them before cooking them for five paying dinner party guests, it has been claimed.
Mao Sugiyama, 22, who is asexual, had voluntarily undergone surgery to have them removed.
But the illustrator took his frozen penis and scrotum home from hospital and organised a grim party.
He charged guests around £160 per person to eat his severed genitalia in Tokyo, Japan.
They were garnished with mushrooms and parsley.
Before tucking into dinner, guests sat down to listen to a piano recital and take part in a panel discussion, CalorieLab.com reported.
Mao, who goes by the nickname HC, had initially considered eating his own penis – but decided to serve them up instead.
He cooked the genitalia himself as he was supervised by a chef.
In a Tweet, he offered to cook his penis for a guest for £800. However, he ultimately decided to split the ‘meal’ between six guests.
He wrote on Twitter: ‘I am offering my male genitals (full penis, testes, scrotum) as a meal for 100,000 yen (£800). I’m Japanese.
‘The organs were surgically removed at age 22. I was tested to be free of venereal diseases. The organs were of normal function. I was not receiving female hormone treatment.
‘First interested buyer will get them, or I will also consider selling to a group. Will prepare and cook as the buyer requests, at his chosen location. If you have questions, please contact me by DM or e-mail.’
In total around 70 people attended the event in the Suginami ward of Tokyo. While five people tucked into Mao Sugiyama’s genitalia, the rest of them ate beef or crocodile.
The people who ate his genitalia were a 30-year-old couple, a 22-year-old women, a 32-year-old man and Shigenobu Matsuzawa, 29, an event planner.
He Tweeted before the event: ‘It’s a once in a lifetime chance, so I decided on the spur of the moment to do it.’
He posted pictures of the event on his blog, but later removed them and said his decision to take them down was due to ‘privacy considerations’.
Sugiyama made guests sign a waiver so he was not responsible if they became ill after eating his genitalia. They were removed in early April shortly after his 22nd birthday.
The dinner party organiser joked before the event that he would be posting his recipe online.
Guests said that the genitalia were very rubbery and tasted of very little, CalorieLab.com reported.
Suginami Police were contacted but did not launch an investigation because they said nothing had been done which was against the law.
Sugiyama, who is an illustrator, has also had his nipples removed.
As an asexual, his genitalia will not be replaced with artificial female ones.

2 comments:

AH said...

မစားေတာ့ပါဘူး ဆရာရယ္.... :P

ေဆာင္းႏွင္းရြက္ said...

ေ၀ါ့ ....
ဖတ္ေနရင္း ပ်ိဳ႕ေတာင္ တတ္ခ်င္တယ္ ..
စားၾကတဲ့ သူေတြကိုလညး္
အံၾသပါတယ္ ..