World's rudest countries revealed

Wednesday, May 23, 2012

ကမာၻ ့လူမွဳေရးနားမလည္ဆံုး၊ အရုိင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ား....

ၿပင္သစ္ေတြလည္း ေဖာ္ေဖာ္ေရႊေရႊရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနတတ္ႀကဘူး...ကမာၻလွည္ ့ခရီးသြားမ်ား၊ လာေရာက္လည္ပါတ္သူမ်ားအေနၿဖင္ ့ မုိးထိၿမင္ ့မား အီဖဲလ္ေမွ်ာ္စင္
ႀကီးနဲ ့စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လွတဲ ့စိန္ ့ၿမစ္ေဘးက လူဗာကမ္းေၿခကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်ႀကမွာၿဖစ္
ေပမယ္ ့ၿပင္သစ္နုိင္ငံသားမ်ားကုိေတာ ့ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ႀကမွာမဟုတ္ပါဘူး...
Skyscanner ကၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ၿပင္သစ္နုိင္ငံဟာကမာၻ ့အရုိင္းစုိင္းဆံုး၊ ယဥ္ေက်း
မွဳမရွိတဲ ့တုိင္းၿပင္အၿဖစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ ့သူေပါင္း ၁၂၀၀ ကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္....
ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြမွဳမရွိပဲ စကားကုိခပ္ၿပတ္ၿပတ္ေၿပာတတ္မွဳေႀကာင္ ့ၿပင္သစ္နုိင္ငံက စုစုေပါင္း
၁၉ ရာခုိင္ႏွဳံးၿဖင္ ့မဲအမ်ားဆံုးဆုကုိရရွိသြားတာပါလုိ ့သတင္းထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခ်က္တြင္ေဖာ္ၿပခဲ ့
ပါတယ္....
ရုရွားမ်ားက ၁၇ ရာခုိင္ႏွဳံးၿဖင္ ့ဒုတိယအရုိင္းစုိင္းဆံုးၿဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်မ်ားကေတာ ့၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံးၿဖင့္
(သူတုိ ့ေတြက ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးနုိင္ႀကတာပိုပါတယ္...) ေဆြမ်ဴိးေပါက္ေဖာ္မ်ားကေတာ ့ဘာသာ
တရားမရွိတာကအမ်ားစုမုိ ့( ကြန္ၿမဴနစ္ေတြကဘာသာမရွိႀကတာမ်ားတယ္) အာရွသားမ်ားအ
တြက္အရုိင္းဆံုးေနရာနဲ ့ကမာၻ ့အရုိင္းဆံုးစတုတၱေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္ ( အင္း...ဒီသေဘာထား
ကိုေတာ ့ဘယ္သူမွၿငင္းႀကမယ္မထင္ပါဘူး...) ...


ကြန္ၿမဴနစ္စနစ္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိတာမရွိပါ....
ဒါေႀကာင္ ့လည္း cultural revolution ႀကီးလုပ္ခဲ ့ႀကတာေပါ ့...

သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိသုိ ့အရုိင္းအစုိင္း၊ လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳ၊ လူမွဳေရးမသိတတ္ၿခင္းဆုိင္ရာ အဆင္ ့အ
တန္းခဲြၿခားသတ္မွတ္မွဳဟာ ပင္ကုိဗီဇရုိင္းစိုင္းမွဳထက္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံ၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္
ရာ အစဥ္အလာအသီးသီးကဲြၿပားၿခားနားမွဳေတြအေပၚအေၿခခံခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ စစ္တမ္းေဖၚ
ၿပခဲ ့သည္ ့အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာက ဆုိပါတယ္...
ရုရွားမ်ားက စကားေၿပာယင္ သြယ္၀ိုက္မေနပဲတုိက္ရုိက္ေၿပာလို ့ရုိင္းတယ္လုိ ့အထင္မွားခဲ ့ႀက
ရတာပါလို ့ အဆုိပါ Skyscanner ရဲ  ့ရုရွားနုိင္ငံဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ တာတီယာနာ ဒါနီလုိ
ဗာ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
"ရုရွားဘာသာစကားကအဂၤလိပ္ဘာသာစကားလိုလည္း အႏုအလွေလေးတြသိပ္မရွိတာမုိ ့ရုရွား
ဘာသာမွအဂၤလိပ္ဘာသာသုိ ့ၿပန္ဆုိသည္ ့အခါ တုိက္ရုိက္ၿပန္ဆုိႀကတာမုိ ့အဂၤလိပ္စကားေၿပာ
သူေတြအတြက္ ရုိင္းတယ္လို ့ထင္စရာၿဖစ္ေပမယ္ ့တစ္ကယ္ေတာ ့အဲဒီလိုမရည္ရြယ္ပါဘူး...
တစ္ဖက္ကႀကည္ ့ၿပန္ေတာ ့လည္း ရုရွားေတြက အဂၤလိပ္ေတြကုိ သူတုိ ့ရဲ  ့စကားေၿပာရာမွာ
သိမ္ေမြ ့တဲ ့နည္းေတြနဲ ့ေၿပာဆုိတဲ ့အတြက္ အလြန္ပဲ ယဥ္ေက်းႀကတယ္လုိ ့ယူဆႀကပါတယ္..."
လုိ ့သူမကဆုိပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံရဲ  ့ေစ်းကြက္ကုိယ္စားလွယ္ မန္ေနဂ်ာ ယိေဘာင္ ကေတာ ့ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာကဲြ
ၿပားၿခားနားမွဳအေပၚ အေၿခခံပါတယ္လုိ ့နမူနာၿပထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" အေနာက္နုိင္ငံေတြမွာ စနစ္တက်တန္းစီတတ္ႀကတာဟာ ပံုမွန္လူမွဳဘ၀တစ္ခုၿဖစ္ေပမယ္ ့တ
ရုတ္နုိင္ငံမွာေတာ ့ ဒါကုိဘယ္သူမွလုိက္နာေလ ့မရွိတတ္ႀကပါဘူး..ဒါေႀကာင္ ့နုိင္ငံတစ္ကာစံႏွဳံး၊
နုိင္ငံတစ္ကာ ကမာၻလွည္ ့ခရီးသြားမ်ားအၿမင္မွာေတာ ့ယဥ္ေက်းမွဳမရွိဘူး၊ ရုိင္းစုိင္းတယ္လို ့ၿမင္
သြားႀကတာပါပဲ..." လို ့၎ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....Travellers may love France for its towering Eiffel and romantic Louvre, but not the country's natives.
A poll conducted by Skyscanner revealed that the French have been voted by 1,200 of its respondents as the rudest nation.
The French took the biggest share of the pie - at 19 per cent - for being "abrupt and curt," it said in a press release.
The Russians came a close second at 17 per cent, while the British were third at 10 per cent.
China emerged fourth on the list, leading the pack in Asia. (Emm...we couldn't agree more)
But the website attributed the rankings to differences in culture more than genuine rudeness. Case in point: "Russians can be more direct when talking, which may be misconstrued as being rude," explained Tatiana Danilova, Russian market manager for Skyscanner.
"The Russian language is not as polite as English, so when Russians translate directly from Russian to English, it can sound rude to an English speaker even if they don’t mean it to.
On the other hand, the "Russians tend to consider British people extremely polite due to their courteous way of speaking,” she said.
Skyscanner marketing manager for China, Yi Bao, gave another example to back the cultural difference theory.
He said, while queuing is a social norm in the West, it’s not a common behavior for Chinese people, “so (it) could be interpreted as being rude (by international travellers).”
Source: www.asiaone.com