Sentenced to death for singing at wedding

Wednesday, May 30, 2012

မဂၤလာေဆာင္ပဲြတြင္ သီဆုိမိလို ့ေသဒါဏ္ေပး...


မဂၤလာေဆာင္မွာ ကမိလို ့ဘ၀ဆံုးေတာ ့မလုိ ့...
နမူနာအၿဖစ္တင္တဲ ့ပံုပါ...
Picture used for illustrative purposes only. (GETTY/GALLO)


မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ သီဆုိကခုန္ခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့အမ်ဴိးသမီး ၄ ဦးႏွင္ ့အမ်ဴိး
သား ၂ ဦးတုိ ့အား ပါကစၥတန္နုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္းတြင္ ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးရန္အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ပါ
တယ္....
ပါကစၥတန္နုိင္ငံ၊ ၿမဳိ  ့ေတာ္ အစၥလာမ္မာဘတ္၏ ေၿမာက္ဖက္ ၁၇၆ ကီလုိမီတာကြာေ၀းသည္ ့
ကုိဟစ္စတန္နယ္မွ ေတာင္တန္းမ်ားထူထပ္သည္ ့ေ၀းလံသီေခါင္သည္ ့ရြာကေလးတြင္က်င္းပ
သည္ ့အခမ္းအနားတြင္ ထုိလူ ၆ ေယာက္တုိ ့ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနသည္ကုိ ဖံုးၿဖင္ ့ရိုက္ကူး
ထားသည္ ့ဗီဒီယုိဖုိင္ ထြက္ေပၚပ်ံ  ့ႏွံ  ့ခဲ ့ၿပီးေနာက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမိန္ ့ခ်မွတ္
ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
တင္းႀကပ္စြာတားၿမစ္ထားသည္ ့( အမ်ဴိးသမီးမ်ား အမ်ဴိးသားမ်ားႏွင္ ့ေရာေႏွာကာေနထိုင္ၿခင္း၊
 သီဆုိကခုန္ၿခင္းမၿပဳရဟုေသာ) လူမ်ဴိးစုဆုိင္ရာ ဓေလ ့ထံုးစံအား အာခံကာ ဂါဒါရြာကေလးတြင္
ယခုကဲ့သုိ ့အတူကခုန္သီဆုိခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့ ေဒသခံဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အၿပစ္ေပး
ခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ထုိေဒသရွိ အစိုးရအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဆုိင္ရာေတြကဆုိပါတယ္...

" ေဒသခံဗလီဆရာေတြက ထုိဗီဒီယုိကလစ္ထဲတြင္ပါ၀င္သည္ ့အမ်ဴိးသမီး ၄ ဦးႏွင္ ့အမ်ဴိးသား၂
ဦးတုိ ့အား သတ္ပစ္ရန္ အမိန္ ့ထုတ္ၿပန္ခဲ ့ပါတယ္..." လို ့ထုိအရပ္ေဒသဆုိင္ရာ ရဲအရာရွိ အဘဒူ
မာဂ်စ္အဖရီဒီ ကေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" အစတံုးကေတာ ့အမ်ဴိးသားမ်ားကိုအယင္သတ္ပစ္ဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္... ဒါေပမယ့္
၎တုိ ့ထြက္ေၿပးသြားသြားလို ့အမ်ဴိးသမီးေတြ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္သာရာရ
သြားခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္... ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့၎တုိ ့ကုိဖမ္းဆီးဖုိ ့အဖြဲ ့တစ္ဖဲြ ့ေစလႊတ္လိုက္
ၿပီး သတင္းကိုနားစြင္ ့ေနပါတယ္... အမ်ဴိးသမီးေတြကိုေတာ ့၎တုိ ့ေနအိမ္ေတြမွာပဲေနခုိင္းထား
ပါတယ္" လို ့ထုိအရာရွိကဆုိပါတယ္...
ထုိအၿဖစ္အပ်က္ဟာ လူမ်ဴိးစုႏွစ္စုအႀကား အခ်င္းမ်ားႀကရာမွ ထိန္းမနုိင္သိမ္းမရၿဖစ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္
ၿပီး ေယာက်ာၤးမ်ားႏွင္ ့မိန္းမမ်ား ေရာေႏွာေနထုိင္ႀကတဲ ့သက္ေသမရွိပါဘူးလို ့လို ့အဖရီဒီ ကဆုိ
ပါတယ္...
" ဗီဒီယုိထဲမွာေတာ ့သူတုိ ့အားလံုး သီးၿခားစီ ( အမ်ဴိးသား၊ အမ်ဴိးသမီး သီးသန္ ့) ခဲြေနႀကတာ
ေတြ ့ရပါတယ္... ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ထုိဖံုးနဲ ့ရိုုက္ထားတဲ ့ဗီဒီယိုကုိႀကည္ ့ခဲ ့ရပါတယ္... အဲဒီအ
ထဲမွာပါတာက အမ်ဴိးသမီး ၄ေယာက္သီခ်င္းဆုိေနႀကၿပီး အမ်ဴိးသား ၁ ေယာက္ကလည္း တစ္
ၿခားသတ္သတ္ေနရာမွာ ကေနတာၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အမ်ဴိးသားတစ္ေယာက္ကလည္း ေနာက္
ထပ္ရုိက္ထားတဲ ့ေနရာတစ္ခုမွာ ထုိင္ေနတာသာၿဖစ္ပါတယ္..."  လုိ ့သူကဆုိပါတယ္...
" ဒါဟာ လူမ်ဴိးေရးဆုိင္ရာ မုန္းတီးမွဳ၊ အၿငင္းပြားမွဳၿဖစ္ပါတယ္... ဒီဗီဒီယုိကလစ္က လူမ်ဴိးစုတစ္
စုကုိ သိကၡာခ်ဖုိ ့စီရင္ဖန္တီးထားတာၿဖစ္ပါတယ္...."  လို ့သူကထပ္ၿပီးေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

ပါကစၥတန္နုိင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး အမ်ဴိးသမီးေပါင္း ၉၄၃ ဦး ၎တို ့၏မိသားစုသိကၡာက် အရွက္
ရေစမွဳၿဖင္ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္က အသတ္ခံခဲ ့ရတယ္လို ့နုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ ့အခြင္ ့အေရးေကာ္မရွင္
ကဆုိပါတယ္...
အဆုိပါကိန္းဂဏာန္းမ်ားက ေရွးရိုးစဲြမြတ္ဆလင္၀ါဒီမ်ားႀကီးစုိးသည္ ့ပါကစၥတန္နုိင္ငံတြင္ ဒုတိယ
တန္းစားအၿဖစ္သတ္မွတ္ခ်ဴိးႏွိမ္ခံရသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့အႀကမ္းဖက္မွဳခံရသည္ ့ပမာ
ဏ မည္မွ်ၿမင္ ့မားသည္ကုိ ညႊန္ၿပေနပါတယ္...

Four women and two men have been sentenced to death in northern Pakistan for singing and dancing at a wedding, police say.
Clerics issued a decree after a mobile phone video emerged of the six enjoying themselves in a remote village in the mountainous district of Kohistan, 176km north of the capital Islamabad.

Pakistani authorities in the area said local clerics had ordered the punishment over allegations that the men and women danced and sang together in Gada village, in defiance of strict tribal customs that separate men and women at weddings.

"The local clerics issued a decree to kill all four women and two men shown in the video," district police officer Abdul Majeed Afridi told AFP.
"It was decided that the men will be killed first, but they ran away so the women are safe for the moment. I have sent a team to capture them and am waiting to hear some news," he said, adding that the women had been confined to their homes.

Afridi said the events stemmed from a dispute between two tribes and that there was no evidence the men and women had been mingling.

"All of them were shown separately in the video. I've seen the video taken on a cell phone myself. It shows four women singing and a man dancing in separate scenes and then another man sitting in a separate shot," he said.

"This is tribal enmity. The video has been engineered to defame the tribe," he added.
The Human Rights Commission of Pakistan said at least 943 women and girls were murdered last year for allegedly defaming their family's honour.
The statistics highlight the scale of violence suffered by many women in conservative Muslim Pakistan, where they are frequently treated as second-class citizens.

0 comments: