Honest Japanese return $78million in cash found in earthquake rubble

Thursday, August 18, 2011
ဂ်ပန္ုငလ်င္တြင္ ရုိးသားသည္ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ားက အပ်က္အစီးမ်ားႀကားမွ ေကာက္
ေတြ ့ရသည္ ့ေငြေပါင္း ေဒၚလာ ၇၈ သန္းအား ၿပန္လည္အပ္ႏွံခဲ ့ႀက....
ဆူနာမီငလ်င္ဒဏ္ေႀကာင္ ့အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးခဲ ့ရကာ တုိင္းၿပည္ရဲ ့အေၿခယုိင္မတတ္ၿဖစ္
ခဲ ့ရသည္ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံံသားမ်ားဟာ ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးစြာေရာက္ခဲ ့ရၿပီးသည္ ့ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ မယံုႀကည္နုိင္
ေလာက္စရာ ကုိယ္က်င္ ့စာရိတၱေကာင္းမြန္ရုိးသားမွဳမ်ား ၿပသနုိင္ခဲ ့ႀကပါတယ္....
ငလ်င္ဒါဏ္ေႀကာင္ ့ၿပဳိက်ပ်က္စီးခဲ ့ရသည္ ့အပ်က္အစီးမ်ားထဲမွ ေကာက္ယူေတြ ့ရွိခဲ ့ရသည္ပုိင္ရွင္မဲ ့ေငြ
သားေပါင္း ေဒၚလာ ၇၈ သန္းႏွင့္ညီမွ်သည္ ့ဂ်ပန္ယန္းေငြမ်ားအား ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ားကၿပန္လည္အပ္ႏွံခဲ ့
တယ္လုိ ့ယမန္ေန ့အထိရရွိသည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ာအရသိရွိရပါတယ္....
ႀကီးမားၿပင္းထန္လွသည္ ့သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ႀကီးက်ေရာက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ငါးလအတြင္း ဂ်ပန္နုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ားအေနႏွင္ ့အအပ်က္အစီးမ်ားႀကားထဲမွ ပုိက္ဆံအိတ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင္ ့ခ်ီကာ (တာ၀န္ရွိသူ
မ်ားထံ )  ၿပန္လည္အပ္ႏွံခဲ ့ႀကရာ၊ ေငြသားခ်ည္းပင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နီးပါး ရွိခဲ ့ပါတယ္...


Amidst the rubble: Police officers in protective suits searching for victims after the tsunami hit Fukushima Prefecture in Minamisoma City in March
 ၀န္ထမ္းကလည္း၀န္ထမ္းအေလွ်ာက္၊ လုပ္အားေပးကလည္းလုပ္အားေပးအေလွ်ာကရုိးသားစြာနဲ ့
ကုိယ္ပစၥည္းမဟုတ္တဲ ့ဟာဆုိ ပုိင္ရွင္မေတြ ့လည္းၿပန္အပ္ခဲ ့တာပါပဲ...
 Amidst the rubble: Police officers in protective suits searching for victims after the tsunami hit Fukushima Prefecture in Minamisoma City in March

ေရစီးေႀကာင္းနွင္ ့အတူေမ်ာပါကာ ပင္လယ္ကမ္းေၿခတစ္ေလွ်ာက္ ၿပန္ ့က်ဲေနခဲ ့သည္ ့မီးခံေသတၱာ၊ ေငြ
ေသတၱာေပါင္း ၅၇၀၀ေက်ာ္ကုိလည္း ေစတနာ ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားႏွင္ ့ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ ့၀င္မ်ား
က ရဲတပ္ဖဲြ ့စခန္းမ်ားသုိ ့ယူေဆာင္အပ္ႏွံခဲ ့ႀကပါေသးတယ္....
ထုိမီးခံေသတၱာမ်ားအတြင္းမွရေသာေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာသန္း ၃၀ နီးပါးခန္ ့ရွိၿပီး၊ မီးခံေသတၱာတစ္လံုး
အတြင္းမွပင္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းႏွင္ ့ညီမွ်သည္ ့ေငြသားပမာဏ ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရပါတယ္...
မီးခံေသတၱာမ်ားအတြင္းမွ ရရွိသည္ ့တစ္ၿခားပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား၊ အဖုိးတန္ေရွးေဟာင္းပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ အၿခားတန္ဖုိးႀကီးမားသည္ ့ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ပါတယ္...
ဆူနာမီငလ်င္ဒါဏ္အား အၿပင္းထန္ဆံုးခံခဲ ့ႀကရသည္ ့ေဒသမ်ားမွ ၿပည္သူမ်ားရဲ ့ဆံုးရွဳံးခဲ ့ရသည္ ့ေငြမ်ား
အားလံုးနီးပါးအား ပုိင္ရွင္မ်ားထံ ၿပန္လည္ေပးအပ္နုိင္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ ၿပည္သူ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့မွ ဆုိ
ပါတယ္...

ပုိင္ရွင္အမ်ားစုက မီးခံေသတၱာမ်ားထဲတြင္ ၎တုိ ့အမည္ႏွင္ ့လိပ္စာမ်ားပါရွိသည္ ့ဘဏ္စာအုပ္မ်ား၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ပုိင္ဆုိင္မွဳစာရြက္စာတမ္းမ်ား အားထည္ ့သြင္းသိမ္းဆည္းထားခဲ ့ႀကပါတယ္...
တစ္ႀကိမ္တြင္ ရဲစခန္းသုိ ့လာေရာက္အပ္ႏွံႀကသည္ ့မီးခံေသတၱာမ်ား အလြန္မ်ားၿပားလြန္းလွသည့္အတြက္ ၎တုိ ့အားသိမ္းဆည္းထားရန္ ေနရာအခက္အခဲပင္ ၿဖစ္ေပၚခဲ ့ရပါတယ္...
ယခုအခ်ိန္အထိ ့ေကာက္ေတြ ့ရသည္ ့မီးခံေသတၱာမ်ား အပါတ္စဥ္လာေရာက္အပ္ႏွံလွ်က္ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္
ဟု မီယာဂီနယ္ ရဲတပ္ဖဲြ ့မွ ကုိအိစုဆုိင္ကီ ကဆုိပါတယ္...


Tsunami victims: This was one of the hundreds of shelters in Sendai, Japan, were those who lost their homes took shelter in March
 အုိးမဲ ့အိမ္မဲ ့၊ ဘာမွမက်န္ေလာက္ေအာင္ အရာရာအားလံုးနီးပါးဆံုးရွဳံးသြားခဲ ့ႀကရတာေတာင္
ကုိယ္က်င္ ့တရားကေတာ ့အမ်ားႀကီးရွိေနခဲ ့ႀကပါေသးတယ္...
Tsunami victims: This was one of the hundreds of shelters in Sendai, Japan, were those who lost their homes took shelter in March

အထူးသၿဖင္ ့၎တုိ ့ရဲ ့အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြသားၿဖင္ ့ေပးေခ်ၿခင္းကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္လုပ္ကုိင္
ေလ ့ရွိသည္ ့ငါးဖမ္းကုမၸဏီမ်ားတည္ရွိသည္ ့ပင္လယ္ကမ္းေၿခေဒသမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ရံုးမ်ားတြင္ေငြစကၠဴ
မ်ားအားအေၿမာက္အမ်ား သိမ္းဆည္းထားၿခင္းဟာ အထူးအဆန္းေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး...
 ဧၿပီလအေစာပုိင္းမွ ဂ်ဴလုိင္လကုန္ပုိင္းအထိ အုိဖူနာတုိရဲစခန္းအေနႏွင္ ့လက္ခံရရွိခဲ ့သည္ ့မီးခံေသတၱာ
မ်ားအား ဖြင္ ့ေဖာက္စစ္ေဆးနုိင္ရန္ မီးခံေသတၱာကြ်မ္းက်င္သူ သံုးဦးအား ငွားရမ္းေခၚယူခဲ ့ရပါတယ္...

" မီးခံေသတၱာအမ်ားစုရဲ ့ေသာ ့ေပါက္ေတြဟာ ရြံေတြနဲ ့ပိတ္ေနပါတယ္...ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာမီးခံေသတၱာ

တံခါးေပါက္ေတြကုိ ၿဖတ္စက္စသည္ ့ပစၥည္းကိရိယာေတြသံုးၿပီးဖြင္ ့ႀကရပါတယ္...မီးခံေသတၱာေတြဟာေရ
နဲ ့ေမ်ာလာတာမုိ ့အဆုိပါမီးခံေသတၱာထားရွိသည္ ့အိမ္မ်ားလည္း ေရနဲ ့အတူေမ်ာပါသြားၿပီလုိ ့ဆုိနုိ္င္မွာ
ၿဖစ္ပါတယ္....ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာပထမဦးဆံုးအေနႏွင္ ့ပုိင္ရွင္ၿဖစ္သူ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိဆဲဆုိတာအတည္
ၿပဳဆံုးၿဖတ္ရပါတယ္...အဲဒီေနာက္ေတာ ့ထုိသူမည္သည္ ့ေနရာသုိ ့ေရြ ့ေၿပာင္းခုိလွဳံလွ်က္ရွိတာကုိ စံုစမ္းရွာ
ေဖြရပါတယ္..." လုိ ့မစၥတာဆုိင္ကီ ကဆုိပါတယ္...
"ငလ်င္ေႀကာင္ ့ဒီလုိပ်က္စီးမွဳေတြၿဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ မီးခံေသတၱာတစ္ခ်ဴိ ့ေတာၿပန္မအပ္ပဲခုိးယူခံရတာရွိမွာ
ပါ... ဒါေပမယ္ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံသံုးေငြအားၿဖင္ ့တန္ဖုိး ၂.၃ ဘီလီယံ ရွိ ယန္ေငြမ်ားအား ပုိင္ရွင္မ်ားထံသို ့ၿပန္
လည္ေပးအပ္နုိင္တာကုိက ဂ်ပန္လူမ်ဴိး၊ ဂ်ပန္ုနိင္ငံသားမ်ားတြင္ ကုိယ္က်င္ ့သိကၡာ (ရုိးသားမွဳ) အဆင္ ့အ
တန္းၿမင္ ့မားမွဳကုိေဖာ္ၿပေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့ယုိကုိဟားမားၿမဳိ ့တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ ရူဂ်ီ ကေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...

လက္ထဲတစ္ၿပားမွမက်န္ေအာင္ ဆံုးရွဳံးေပမယ္ ့ထမင္းငတ္ေအာင္၊ နားခုိစရာမဲ ့ၿဖစ္ေအာင္ ဘယ္ေတာ ့မွ
မလုပ္မယ္ ့အစုိးရေကာင္းတစ္ရပ္ကုိပုိင္ဆုိင္ထားတဲ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံသားတုိ ့ကား ကံေကာင္းေလစြ...
အလကားေထာက္ပံ ့တာမဟုတ္တာေတာင္မွ စားဖုိ ့၊ ေနဖုိ ့ရေအာင္ အလုပ္အကုိင္ ( ေလာေလာလတ္
လတ္ ၿပန္လည္ရွင္းလင္းေရး၊တည္ေဆာက္ေရး စသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္နုိင္ၿပီး ၀င္ေငြ၊ စားစရာ၊ေန
စရာ ရေအာင္ ) ဖန္တီးေပးနုိင္တာကုိက အစုိးရေကာင္းတစ္ရပ္ရဲ ့အရည္အခ်င္းပါပဲ....
ဒီလုိအေၿခအေနမ်ဴိးမုိ ့လည္း ငါးပါးသီလဆုိတာေတာင္ အၿပည္ ့အစံုနားမလည္တဲ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ားအ
ေနနဲ ့မိမိပုိင္မဟုတ္တဲ ့၊ သေဘာတူႀကည္ၿဖဴစြာနဲ ့ေပးကမ္းၿခင္းမၿပဳတဲ ့သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ မယူပဲ ရုိးသား
စြာ တာ၀န္ရွိသူထံၿပန္လည္အပ္ႏွံနုိင္ႀကတာပါပဲ...
အဆုိး၀ါးဆံုးအေၿခအေနမွာ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မရွိတဲ ့၊ မရွိသေလာက္နည္းပါးတဲ ့သူေတြအတြက္ကေတာ ့ထုိ
ကဲ ့သုိ ့စိတ္ထားနုိင္ဖုိ ့ကေတာ ့မလြယ္ပါဘူး...
ဒါေႀကာင္ ့လည္း ဂ်ပန္ငလ်င္ထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးၿပင္းထန္တဲ ့နာဂစ္မုန္တုိင္းအပါအ၀င္ ၿမန္မာနုိင္ငံက သဘာ၀
ေဘးအႏ ၱရယ္၊ မေတာ္တစ္ဆၿဖစ္မွဳမ်ားမွာ အခုဂ်ပန္ေတြလုပ္သလို ရုိးသားစြာနဲ ့ေပ်ာက္ဆံုး၊ေကာက္ေတြ ့
ပစၥည္း၊ ေရႊ၊ ေငြ စသည္ၿပန္လည္အပ္ႏွံတာ မႀကားမသိရသေလာက္ပါပဲ...


Japanese citizens have shown incredible honesty in the aftermath of the earthquake and tsunami that brought the country to its knees.
It emerged yesterday that the Japanese returned almost $78million in cash found in the quake rubble.
In the five months since the disaster struck, people have turned in thousands of wallets and purses found in the debris, containing nearly $30 million in cash.
More than 5,700 safes that washed ashore along the coastline have also been hauled to police stations by volunteers and rescue crews.
Inside the safes officials found about $30million in cash. In one safe alone, there was the equivalent of $1,000,000.
Other contained gold bars, antiques and other valuables.
Japan’s National Police Agency said nearly all the money found in the areas worst hit by the tsunami has been returned to its owners.
Most people kept bankbooks or land rights documents with their names and addresses in their safes.
At one point, there were so many safes handed in to police that they had difficulty finding room to store them.
Even now, Koetsu Saiki, of the Miyagi Prefectural Police, said a handful of safes are handed in every week.
It is not unusual for the Japanese to keep large amounts of money at home and at offices, particularly in the coastal regions where fisheries companies prefer to deal with cash transactions.
From early April to late July, Ofunato Police Station hired three safe specialists to help open the safes it had recovered.
‘In most cases, the keyholes on these safes were filled with mud," said Mr   Saiki. 
‘We had to start by cutting apart the metal doors with grinders and other tools.
‘The fact that these safes were washed away, meant the homes were washed away too.
'We had to first determine if the owners were alive, then find where they had evacuated to.’  
‘There must be some safes that were stolen after the quake.
'But the fact that a hefty 2.3 billion yen in cash has been returned to its owners shows the high level of ethical awareness in the Japanese people,’ said Ryuji Ito, professor emeritus at Yokohama City University.

4 comments:

SHWE ZIN U said...

ၾသ ကိုပီတာ ကိုပီတာ

ပိုစ္႔ ေလး ဘာသာျပန္ေပးတာ သနားတယ္ ဖတ္မိတဲ႕ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ လည္း သနားတယ္ ျခားနားေလစြ ျခားနားေလစြ

မိုးယံ said...

ေရာ...ခက္ပါေရာလား ကိုပီတာရယ္...ျပန္အပ္ေတာ့ေရာ ရွင္တို႕ ပီတု ရဲေတြက ပိုင္ရွင္ကို ျပန္ေပးမယ္တဲ့လား....... ယံုေပါင္။အခ်င္းခ်င္း ေျချမင္တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္... ၿပီးေတာ့ သေဘာၤာပ်က္တုန္း ဓါးျပ၀င္တိုက္တဲ့ ရွင္တို႕ျပည္၊ ရထားမွာ ထားတဲ့ ဆိုဖာခံုကို ဓါးနဲ႕ခြဲတဲ့ ရွင္တို႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဓိတ္ဓါတ္ေတြကေတာ့ တရားေဟာတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြသာ ပ်ံေတာ္မူကုန္ၾကတယ္... ေတာ္ၿပီ ေျပာေတာ့၀ူး..

ဟီးဟီး

8Yar said...

ေလးစာပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ ကိုပီတာ
အင္း----ဘယ္သူ့ကိုသြားအပ္လို့ဘယ္သူကမွတ္တမ္း
တင္ေပးျပီးဘယ္လိုပိုင္ရွင္ကိုျပန္ေပးမလဲဆိုတာမသိၾကလို့
ျဖစ္မွာပါကြယ္---