Miss Maple, 12, cracks burglary

Friday, August 26, 2011

အသက္ ၁၂ ႏွစ္သမီးက ေဖာက္ထြင္းမွဳကုိစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္

နုိင္ခဲ ့....

Jessica Maple /YouTube
ရဲမ်ားကမေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့သည္ ့အမွဳကို ၁၂ ႏွစ္သမီးေလးက စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ေသာ္လည္း...

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိန္းကေလးတစ္ဦးက အိမ္ေဖာက္ထြင္းမွဳတစ္ခုတြင္ ရဲစံုေထာက္မ်ား သတိမၿပဳမိ
ခဲ ့သည္ ့သဲလြန္စမ်ားကုိ ေတြ ့ရွိအေၿခခံၿပီး တရားခံမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ကာ အမွဳကုိေၿဖရွင္းေပးနုိင္ခဲ ့ၿခင္းၿဖင္ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္စံုေထာက္မ်ားအား အရွက္ရေစခဲ ့ပါတယ္...
ေဂ်ာ္ဂ်ီးယာၿပည္နယ္၊ အတၱလႏ ၱာအရပ္ရွိ ကြယ္လြန္ခဲ ့ၿပီးေသာသူမ၏ဖြားဖြားႀကီးေနအိမ္အား ေဖာက္ထြင္း
ခံရၿပီးေနာက္ ကေလးမေလး ဂ်က္စီကာေမပယ္က ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူ၊ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္သူမ်ားအား
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
အေပ်ာ္တမ္းစံုေထာက္လက္သစ္ကေလးဟာ အငယ္တန္းဥပေဒအက်ဴိးေဆာင္အဖဲြ ့မွ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ
တြင္ပုိ ့ခ်ခဲ ့သည္ ့မွဳခင္းနွိမ္နင္းေရးသင္တန္းမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအသိပညာမ်ားအား အသံုးခ်ခဲ ့ၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္...
သဲလြန္စတစ္စံုတစ္ရာေတြ ့ရွိနုိင္ရန္အတြက္ အခင္းၿဖစ္ပြားရာေနအိမ္သုိ ့သူမအားေခၚေဆာင္သြားရန္မိခင္
ၿဖစ္သူအား ေၿပာဆုိခဲ ့ၿပီးေနာက္ ေမပယ္ကေလးဟာ နာမည္ေက်ာ္စံုေထာက္၀တၱဳစာေရးဆရာမႀကီး အာဂါ
သာခရစ္စတီးရဲ ့၀တၱဳမ်ားထဲက ဇတ္ေကာင္ မစၥေမပယ္ကဲ ့သုိ ့ပင္ တစ္ကယ္ ့မွဳခင္းစံုေထာက္တစ္ေယာက္
ကဲ ့သို ့အစြမ္းရွိေႀကာင္းၿပသခဲ ့ပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့မွာ အိမ္အတြင္း ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ခဲ ့ေႀကာင္း အရိပ္လကၡဏာမရွိဘူး ( မေတြ ့ခဲ ့ဘူး ) ဟုဆံုး
ၿဖတ္ခဲ ့ေသာ္လည္း ဂ်က္စီကာေလးကေတာ ့ ကားရံုကုိစစ္ေဆးခဲ ့ရာတြင္ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေ၇ာက္ခဲ ့သည္ ့
ေၿခရာလက္ရာမ်ားကို ေတြ ့ရွိခဲ ့ပါတယ္...
" ၿပတင္းေပါက္ေတြက ပ်က္စီးေနပါတ္ယ...ၿပတင္းမွန္ခ်ပ္ေတြေပၚမွာ လက္ေဗြရာေတြရွိေနခဲ ့ပါတယ္...
အားလံုးကုိေမြေႏွာက္လွန္ေလွာခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္....အ၀တ္အစားေတြအားလံုးေနရာအႏွံ ့ၿပန္ ့က်ဲေနခဲ ့
တာၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့သူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...



YouTube link.






၎ေနာက္ ဂ်က္ဆီကာႏွင္ ့မိခင္ၿဖစ္သူတုိ ့ဟာ ေဒသခံအေပါင္ဆုိင္ကုိသြားေရာက္ခဲ ့ရာ ဘြားေအႀကီး၏
ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ၿပသထားသည္ကုိေတြ ့ခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ဆုိင္မန္ေနဂ်ာက ထုိပစၥည္းမ်ားလာေရာက္ေပါင္နွံ၊ေရာင္းခ်ခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသားႏွစ္ဦး၏အုိင္ဒီကတ္ပံုမ်ား
ေပးခဲ ့ၿပီးေနာက္ သူမဟာ ထုိအမွဳကုိစံုစမ္းစစ္ေဆးေနခဲ ့သည္ ့ရဲအရာရွိအား ဖံုးဆက္ကာ သူမအေနႏွင္ ့
ထုိအမွဳတရားခံအားေဖာ္ထုတ္ေၿဖရွင္းနုိင္ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" မိန္းကေလးကေတာ ့က်ဴပ္ကုိဒီေနရာမွာ အနုိင္ရသြားပါၿပီ..." လို ့ရဲအရာရွိကေၿပာသလို ကြ်န္ကလည္း
သူတုိ ့လုပ္ရမယ္ ့အလုပ္ကုိ လုပ္နုိင္ခဲ ့တာပါပဲလုိ ့ထင္ပါတယ္..." လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
မိန္းကေလးဟာ မိခင္ၿဖစ္သူႏွင္ ့အတူ ေဖာက္ထြင္းသူခုိး၏ေနအိမ္သုိ ့သြားေရာက္ခဲ ့ၿပီး ထုိသူကုိေတြ ့ဆံုခဲ ့
ပါတယ္...
" သမီးတုိ ့ကသူ ့ဆီသြားၿပီး ဘာေႀကာင္ ့ဒီလုိလုပ္ခဲ ့ရတာလည္းလို ့ေမးလုိက္ပါတယ္...ပထမေတာ ့သူဟာ
ၿငင္းဆန္ေနခဲ ့ပါေသးတယ္...အဲဒီေနာက္ေတာ ့၀န္ခံခဲ ့ရတာပါပဲ..." ဟုသူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သက္ေသသက္ကာယမ်ားၿဖင္ ့ေတြ ့ရွိေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့သည္ ့တုိင္ေအာင္ ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့ယခုအထိမည္
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ဖမ္းဆီးခဲ ့ၿခင္းမရွိေသးပါဘူး...
" သူတုိ ့မွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြအကုန္ရွိပါတယ္....ဒါေပမယ္ ့ဘာေႀကာင္ ့မ်ားဒီေလာက္အ
ခ်ိန္ေတြယူေနရသလည္းဆုိတာေတာ ့စဥ္းစားလို ့ကိုမရေတာ ့ပါဘူး..." လို ့သူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

သူတို ့မလုပ္နုိင္တာ ကေလးမေလးက လုပ္နုိင္ခဲ ့တာမုိ ့အမွန္ကို၀န္ခံဖုိ ့အခ်ိန္ယူေနရတာလားမွမသိတာ..

A 12-year-old girl has embarrassed detectives after solving a burglary case by finding clues they had missed. Jessica Maple confronted the alleged burglars after investigating the break-in at her late great-grandmother's house in Atlanta, Georgia. The amateur sleuth used investigative skills she had learned on a Junior District Attorney crime-fighting camp this summer.
Miss Maple showed she was more like Agatha Christie's Miss Marple after she asked her mother to take her to the house to see if she could find any clues. Police had found no signs of forced entry, but Jessica found otherwise when she checked the garage. "The windows were broken. There were finger prints by the glass. Everything was ramshackled. There were clothes everywhere," she said.
Jessica and her mother then went to a local pawn shop and found her great-grandmother's property on sale. The manager of the shop gave the girl both men's picture IDs and she called the investigating officer to tell him she had solved the crime. Jessica said: "He was like: 'You beat me to this stuff', and I was like: 'I did your job again'."
The girl, accompanied by her mother, then went to one of the burglar's homes to confront him. "We went up to him and I asked him why he did it," Jessica said. "At first he denied it, but then he confessed." Despite the evidence, no arrests have yet been made by police. "They have all the evidence," Jessica said. "I have no idea what is taking so long."

0 comments: