Man has hysterectomy in India

Tuesday, August 16, 2011

သားအိမ္ၿဖတ္ထုတ္ရသည္ ့အိႏိၵယနုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသား...

အိႏၵိယနုိင္ငံမွ သားသမီးႏွစ္ေယာက္တုိ ့၏ဖခင္ၿဖစ္သူ လယ္သမားတစ္ဦးအား ၎၏၀မ္းဗိုက္အတြင္းတြင္
အမ်ဴိးသမီးမ်ဴိးပြားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းအၿပည္ ့အစံု ( သားအိမ္၊ သားအိမ္ၿပြန္ စသည္ၿဖင္ ့) ေတြ ့ရွိခဲ ့ရသၿဖင္ ့
ဆရာ၀န္မ်ားက အဆုိပါသားအိမ္၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားေပးခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ယာလူး ဟုအမည္ေဖၚၿပထားသည္ ့အဆုိပါအမ်ဴိးသားဟာ မခံမရပ္နုိင္ေအာင္ ၀မ္းဗုိက္ေအာင္ ့ခဲ ့သၿဖင္ ့
အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ မတၱရာပရာဒက္ရွ္ၿပည္နယ္၊ ဘုိပါးလ္ေဒသ ရွိဆးရံုတစ္ခုသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ေပးခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ဆရာ၀န္မ်ားက သာမန္အူက်ေရာဂါဟုသာ သံသယရွိခဲ ့ၿပီး ခဲြစိတ္မွဳၿပဳလုပ္ခဲ ့ရာတြင္ ၎၏၀မ္းဗုိက္
ေအာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားတြင္သာရွိသည္ ့ သားအိမ္၊ သားမ်ဴိးဥအိမ္၊ သားအိမ္ၿပြန္၊ သားအိမ္ေခါင္း
ႏွင္ ့အၿပည္ ့အစံုမဖြံ ့ၿဖဳိးသည္ ့အမ်ဴိးသမီးအဂၤါစပ္အစိတ္အပုိင္း မ်ားေတြ ့ရွိခဲ ့ရလို ့အံ ့ႀသတုန္လွဳပ္သြားခဲ ့
ႀကရပါတယ္...

လူနာ၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ အမ်ဴိးသားအဂၤါစပ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအၿပည့္အစံုပါရွိၿပီး လယ္ယာအလုပ္ႀကမ္းပင္
လုပ္ကုိင္နုိင္ကာ သာမန္ေနထုိင္သြားလာနုိင္ေႀကာင္း ခ်င္းဒြာရာ ေဆးရံုမွ ခဲြစိတ္ကုဆရာ၀န္ ပရာေမာ ့ဒ္
ကူးမား ရွရီဗတ္စ္တာဗာ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ပံုမွန္အားၿဖင္ ့အူလမ္းေႀကာင္းအစိတ္အပိုင္းဆုိတာ အူသိမ္၊ အူမ စသည္ ့၀မ္းဗုိက္ပုိင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္း
ေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့လူနာကုိခဲြစိတ္လိုက္တဲ ့အခါမွာေတာ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ဴိးပြားအဂၤါအစိတ္အပုိင္း
ေတြ ေတြ ့ရွိခဲ ့ရလို ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အားလံုး အံ ့အားသင္ ့သြားခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ သားအိမ္ၿဖတ္ထုတ္ကုထံုးၿဖင္ ့အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ခဲြစိတ္ၿဖတ္ထုတ္ခဲ ့လုိုက္ၿပီး အူ
အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ၿပဳၿပင္ေပးခဲ ့လုိက္ပါတယ္...
သူ ့ရဲ ့၀မ္းဗုိက္ထဲမွာ သားအိမ္၊ သားအိမ္ေခါင္းစတဲ ့အဂၤါမ်ားပီပီၿပင္ၿပင္ၿဖစ္ထြန္းေနၿပီး့အမ်ဴိးသမီးအဂၤါစပ္
အစိတ္အပိုင္းအၿဖစ္ မပီမၿပင္ၿဖစ္ေနတဲ ့တစ္ရွဴးလို ့ယူဆရတဲ ့အသားစတစ္ခုတုိ ့ကိုေတြ ့ရွိရပါတယ္..."လို ့
ဆရာ၀န္ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


သူမ်ားေတြလို ၿဖတ္ေဖာက္ခ်ဴပ္စရာမလို ...
ႏွစ္မ်ဴိးစလံုးအဆင္သင္ ့ရွိတယ္ဆုိပဲ...


ထုိအမ်ဴိးသားဟာ ၀မ္းဗုိက္နာက်င္လို ့ေဆးရံုသုိ ့ေရာက္မလာခဲ ့ခင္အထိ မည္သည္ ့က်န္းမာေရးၿပႆနာ
မွ်မရွိခဲ ့ဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...
ေဆးပညာသေဘာအရ သူဟာ က်ား၊မ လိင္ႏွစ္မ်ဴိးစလံုးတည္ရွိေနသူ ( ဒြိလိင္ ) ၿဖစ္ေပမယ္ ့၎ရဲ ့ဟုိမုန္း
ႏွင္ ့လိင္စိတ္တုိ ့ကေတာ ့က်ားသဘာ၀သာရွိေနခဲ ့ပါတယ္ လို ့ဆရာ၀န္ကဆုိပါတယ္....
လူနာရဲ ့ခႏၶာကိုယ္ၿပင္ပ မ်ဴိးပြားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြက အမ်ဴိးသားအဂၤါေတြၿဖစ္ၿပီး ၎ရဲ ့လိင္စိတ္ႏွင္ ့
ပါတ္သက္ၿပီးေတာ ့လည္း ထုိသူတြင္မည္သည္ ့ၿပႆနာမွ်မရွိပါဘူး...
လူနာတြင္ အမ်ဴိးသားလိင္အဂၤါမ်ား အၿပည္ ့အစံုပါရွိၿပီး ရင္သားမ်ားလည္း ေၿပာင္းလဲႀကီးထြားၿခင္းမရွိပါဘူး။
" ဒါဟာ သေႏၶတည္စမွာၿဖစ္ခဲ ့တဲ ့သေႏၶသားၿပႆနာတစ္မ်ဴိးသားၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့ဆရာ၀န္ကဆုိခဲ ့
ပါတယ္...
ခဲြစိတ္ကုသခဲ ့သည္ ့ဆရာ၀န္မ်ားနည္းတူ အံ ့ႀသတုန္လွဳပ္ခဲ ့ရသည္ ့လူနာဟာ ေဆးရံုတြင္ ၿပန္လည္က်န္း
မာလာေနၿပီး မိသားစုမွလည္း အားေပးကူညီေနခဲ ့ပါတယ္...


An Indian farmer and father of two had a hysterectomy after doctors discovered a "full female reproductive system" in his lower abdomen. The man, identified as Ryalu, was admitted to a hospital near Bhopal, Madhya Pradesh, after complaining of severe stomach pains. Doctors suspected a normal hernia, but when they carried out an exploratory operation they were shocked to discover it had been caused by a female uterus, ovaries, Fallopian tubes, a cervix and underdeveloped vaginal tissue.

Dr Pramod Kumar Shrivastava, a surgeon at the Chhindwara district hospital said the patient had external male organs, was fit from working in the fields, and lived a normal life. "Usually the contents of the Hernia Sac are abdomen organs like large intestines and small intestines but when we operated on the patient we were surprised to find female reproductive organs. We have removed the organs through a hysterectomy and repaired the hernia.
"The sac contained quite developed uterus, both the ovaries, Fallopian tubes, cervix and a tissue which is undeveloped but apparently looks like vaginal tissue," he explained. The man had not suffered any problems until the stomach pains which led him to hospital. Although he is medically a hermaphrodite, his hormones and sexuality are clearly male, he said.
"The external reproductive organs of the patient were masculine and he has no problems whatsoever with his sexuality. He had functional male genitals and there was no formation of breasts in the patient. It's an embryological accident at the time of embryonic formation," he said. The patient, who was said to be as "stunned" as his doctors at the discovery, is recovering in hospital and is being supported by his family.

0 comments: