Discarded Food Waste Slop Recycled Into Cheap Cooking Oil

Tuesday, September 27, 2011

ေၿမာင္းထဲသို ့သြန္ပစ္လုိက္သည္ ့အစားအေသာက္

မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္

ၿပန္ေရာင္း...

 


 စီးပြားေရးအရတြက္ေၿခကိုက္ဖုိ ့အဓိကပဲ...
ဘယ္သူေတြဒုကၡေရာက္ေရာက္ " ၀ " တုိ ့ကေတာ ့မမွဳဘူးပဲ...


အေႀကာ္ခံဆီ၊ ဟင္းခ်က္ဆီ ဆုိသည္ကား စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားမွ ေရာင္းမကုန္၊ စားမကုန္၍သြန္
ပစ္လိုက္သည္ ့အစားအေသာက္အႀကြင္းအက်န္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ ့ဆီအား စစ္ထုတ္ခပ္ယူထားသည္ ့ဆီ
ကုိေခၚပါတယ္...
တစ္နည္းအားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ အမွဳိက္မ်ားစြန္ ့ၿပစ္သည္ ့ေၿမာင္း၊ ပုိက္မ်ားအတြင္းမွ စစ္
ယူထားသည္ ့ဆီပင္....

ပံုမွန္အားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ အဆုိပါစားႀကြင္းစားက်န္မ်ားအား ၀က္စာအၿဖစ္အသံုးၿပဳကာ၀က္မ်ားအားေကြ်းရန္
ၿဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္နုိင္ငံမွ လူစိတ္မရွိသူ၊ ကုိယ္က်င္ ့တရားကင္းမဲ ့သည္ ့လူ ့တိရိစာၧန္မ်ားက အဆုိပါ
စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားမွ ဆီမ်ားကိုစစ္ယူခပ္ထုတ္ကာ ဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ေစ်းႏွဳံးခ်ဴိသာစြာ ၿပန္လည္ေရာင္း
ခ်ေလ ့ရွိႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...

အလကားရတဲ ့ဆီမုိ ့ေရာင္းတန္း၀င္ဆီသန္ ့မ်ားထက္စာလွ်င္ေတာ ့ေစ်းအပံုႀကီးသက္သာပါတယ္...

ဒီထက္ပိုၿပီးစိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့ဖုိ ့ေကာင္းတာကေတာ ့လမ္းေဘးအေႀကာ္သည္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအႀကဳိက္
အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့အာလူးေႀကာ္၊ ငါးမုန္ ့ေႀကာ္စသည္ ့တရုတ္ၿပည္မွလာေသာ မုန္ ့ထုတ္မ်ားအေန
ၿဖင္ ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားက ကုန္က်စားရိတ္သက္သာေအာင္ အဆုိပါ ဆီညံ ့မ်ားအားသံုးစဲြထားနုိင္
တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...တရုတ္နုိင္ငံ၊ ၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္မွ လူယုတ္မာစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးကေတာ ့အေႀကာ္ခံစစ္ထုတ္ဆီဟာ
စားသံုးရန္သင္ ့ေတာ္ပါတယ္ ( ေဘးအႏ ၱရယ္မရွိပါဘူး ) လုိ ့ပင္အာမခံလုိက္ပါေသးတယ္...
ထုိကိစၥကုိလြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၉ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေတြ ့ရွိေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိသုိ ့ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပနုိင္ခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္အစုိးရႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနၿဖင္ ့ၿပစ္
မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တစ္လေက်ာ္ႀကာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ ့လို ့အညစ္အေႀကးဆီ အေၿမာက္အမ်ားအား
ေတြ ့ရွိသိမ္းဆည္းနုိင္ခဲ ့ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမွဳေလ်ာ ့နည္းသြားခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအညစ္အေႀကးဆီမ်ားၿပန္လည္ေပၚ
ထြက္လာလိမ္ ့မည္ဟု အမ်ားစုအေနၿဖင္ ့မထင္မွတ္ထားခဲ ့ေပ...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္စက္တင္ဘာလႏွင္ ့ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္လွ်ဴိ ့၀ွက္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမွဳေႀကာင္ ့
ဟုန္ရွန္းေဒသတြင္ အဆုိပါ ညစ္ညမ္းဆီ အေၿမာက္အမ်ားအားလ်ဴိ ့၀ွက္စြာေရာင္းခ်ေနသည္ကုိေတြ ့ရွိ
ခဲ ့ရၿပန္ပါတယ္...
စားသံုးတစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့ထုိဆီကိစၥဟာအထူးအဆန္းမဟုတ္ပဲအားလံုးသိရွိေနႀကတာပဲလုိ ့ဆုိပါတယ္..


ကဲ ...ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့တုိင္းၿပည္ကလူစိတ္မရွိတဲ ့သူတစ္ခ်ဴိ ့ရဲ ့ဆီလုပ္ငန္းပုံမ်ားအားရွဳစားႀကပါကုန္...

Slop oil is “refined” from slop or swill, which is the leftover “food” that people and restaurants throw away. Another name is “地沟油”,  “gutter oil” or “drainage oil”, because the oil is recovered from the sewer drains coming out of restaurants. Usually, slop or swill is fed to pigs but some unscrupulous people will gather the slop and “recycle” the oil in the slop to sell as cooking oil. Of course, this cooking oil is known as “slop oil” and it is cheaper than fresh cooking oil. Many street vendors who cook snacks (especially fried foods) may use this “slop oil” to save money and keep their costs low.

Why has harmful slop oil once again flooded Wuhan?

(The bold black-hearted boss even guarantees: “Slop oil is safe to eat”). In March of this year, the internet exposed the Wuhan slop oil public health safety incident (refer to relevant report: “My god! Malicious Wuhan oil factories selling slop oil guarantee safe to eat“). 
The problem attracted heated discussion and criticism from netizens around the country. The problem also very quickly attracted the Wuhan city government’s attention and the relevant department committed additional people and man hours, conducting a city-wide special rectification operation that lasted over a month and investigated a large amount of slop oil (refer to relevant report: “Wuhan emergency seige of slop oil scenes (follow-up report)“). Yet, right when the people feel they can relax, who would have thought that illegal refining of slop oil would stage a comeback, and flood Wuhan.
At the end of September to beginning of October, 《王浩峰聚焦》["Wang Hao Feng Focus"] once again conducted an undercover investigation, witnessing large numbers of hideouts for the illegal refining of slop oil, with the hideouts on one street in the HongShan district being so numerous as to be innumerable; when it comes to refining slop oil, there are no procedures, and whoever offers the highest price is whoever it will be sold to.
Some people say that this is not surprising, see more, to be expected.From NetEase:nnnnnmn:

These people should all die. The officials should also all die. Who will truly come supervise/manage this important problem of the people?
wt0019:

What place doesn’t have this kind of business, there are few hotels of medium-price and below that completely purchase cooking oil through proper channels!!!
昔日的黑马:

May the relevant [government] departments use all their might to crack down on this black-hearted [unscrupulous] businessmen. When people have not yet died from eating this, don’t just punish them a little, because only treating it seriously when after people have died from eating this will be too late. (Recommendation: Make these black-hearted businessmen drink all of this oil themselves.)

4 comments:

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

တရုတ္ေတြကို မုန္းေနခ်ိန္ တရုတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာတယ္လို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔.. ဒီေျမာင္းဆီ စစ္ထုတ္ျပန္ေရာင္းတဲ့ကိစၥကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က သတင္းမွာ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္.. တရုတ္ျပည္က တရုတ္ေတြဟာ ကိုယ္က်ဳိးသမားေတြမ်ားပါတယ္.. ထိုဟူးအတု၊ ေရညႇိအတု၊ ကၽြန္မတို႔မသိႏိုင္တဲ့ အတုေတြအမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္.. တရုတ္ကထုတ္တဲ့အစားအစာေတြကို သိပ္မစားတာ အေကာင္းဆံုးပါ... အာဟာရထက္ လူကိုဒုကၡေပးဖို႔က ခပ္မ်ားမ်ားပါ..

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

တရုတ္ေတြကို မုန္းေနခ်ိန္ တရုတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာတယ္လို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔.. ဒီေျမာင္းဆီ စစ္ထုတ္ျပန္ေရာင္းတဲ့ကိစၥကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က သတင္းမွာ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္.. တရုတ္ျပည္က တရုတ္ေတြဟာ ကိုယ္က်ဳိးသမားေတြမ်ားပါတယ္.. ထိုဟူးအတု၊ ေရညႇိအတု၊ ကၽြန္မတို႔မသိႏိုင္တဲ့ အတုေတြအမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္.. တရုတ္ကထုတ္တဲ့အစားအစာေတြကို သိပ္မစားတာ အေကာင္းဆံုးပါ... အာဟာရထက္ လူကိုဒုကၡေပးဖို႔က ခပ္မ်ားမ်ားပါ..

AH said...

မိုက္မုိက္ရိုင္းရိုင္း ကို ပက္ပက္စက္စက္လုပ္တာဘဲဗ်ာ။ ဘာမွကို မစားရဲ႕ေအာင္ျဖစ္ေနပါလား။

wai moe aung said...

က်ေတာ့္ ေဖ့ဘြတ္မွာ ပုိ ့စ္ဖုိ ့ကူးယူသြားပါတယ္အကုိ
ဒီလုိ ညစ္ပတ္လြန္းတဲ့ အလုပ္ေတြမွာေတာ့ တရုတ္က
တကယ္ၿပိဳင္စံရွားပါပဲ။ သာမန္လူေတြ မစဥ္းစားမိတာေတြ
သူတုိ ့လုပ္ၿပီးေနၿပီ..
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဒီအလုပ္ကေတာ့ ေတာ္ရုံစိတ္ဓါတ္ေအာက္
တန္းက်တဲ့လူေတြေတာင္လုပ္နုိင္မယ့္ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္
ပါဘူး..