Friday, September 23, 2011


ဧရာဝတီၿမစ္ဆံုဆည္ဆုိင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမိန့္ခြန္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚထင္ၿမင္ယူဆ
ခ်က္မ်ား...


ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းနွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး ၿပည္သူအမ်ားစုရဲ ့ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္သံေတြက်ယ္ေလာင္လာတဲ ့အေပၚ
အစုိးရအေနနဲ ့ေခြ်းသိပ္သည္ ့ပံုစံၿဖင္ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့( ေနာက္ထပ္လည္း အခုလိုရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ပ်ား
ရည္ႏွင္ ့၀မ္းခ်သည္ ့လုပ္ရပ္မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါဦးမည္...)အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမွဳမွမိန္ ့ခြန္းအေပၚ
ေဖ ့စ္ဘြတ္အသံုးၿပဳသူတစ္ဦး ( ႀကည္၀ါထြန္း ) ရဲ ့ထင္ၿမင္ယူဆေထာက္ၿပခ်က္ေတြကလည္းစဥ္းစားစရာ
ေကာင္းလွတာမုိ ့ဖတ္ရွဳေလ ့လာနုိင္ရင္ၿပန္လည္တင္ၿပပါတယ္...

၁-စီမံကိန္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ႇမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသအထိ ဆက္လက္ေလ့လာသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလည္း သပိတ္က်ဥ္း
အထိ ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္

စီမံကိန္းကို သေဘာမတူညီခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္မေလ့လာခဲ့တဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို အခုမွ ေလ့လာမယ္ဆိုတဲ့ ဝန္ခံမွဳေပးရင္ ေလ့လာေနတဲ့ အခိ်န္မွာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မွဳကို ေလ့လာမွဳၿပီး
စီးလို ့ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သင့္၊ မသင့္ အေၿဖထြက္တဲ့အခိ်န္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားသင္ ့ပါတယ္္။

၂ -CPI ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္အရ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ႏႇစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ တြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေရႀကီးမႈ(Flood) အေျခခံ၍ ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေရအားအေဆာက္အဦမ်ား၊ ငလ်င္ဒဏ္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၈ အထိ ခံႏိုင္ရည္ရိႇေသာ ေရအားအေဆာက္အဦမ်ားကို စနစ္တက် တိုင္းတာတြက္ခ်က္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္၊ အာမခံခ်က္ကို မႇတ္တမ္းတင္ထားၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ မျပတ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ အာမခံမွဳဆိုတာ ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွသူ( စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သူ) နဲ့ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အပ္နွင္းတဲ့ ပိုင္ရွင္ က လုပ္ရတာမဟုတ္ဘူး...ဒီလို တနိုင္ငံနဲ့ တနိုင္ငံၾကားမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွမွဳမွာပိုသတိထားရတယ္။ စနစ္တက်တိုင္းတာရတယ္။ ကမၻာတဝန္းလံုးက အသိအမွတ္ၿပဳတဲ့  (Reputable Insurance Broker)  က တာဝန္ယူမွဳ (Insurance Coverage )နဲ့ အာမခံေပးရတာ။ ဒီလိုအာမခံဘို့အတြက္ စနစ္တက်တိုင္းတာမွဳေတြကို ပိုင္ရွင္နိုင္ငံ နဲ့ နိုင္ငံတကာမွ အတတ္ပညာရွင္ ၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ စနစ္တက် အခိ်န္ယူတိုင္းတာ သတ္မွတ္ပီး PRI ( Political Risk Insurance ) ၿပဳလုပ္ေပးတဲ့ နိုင္ငံကို ေပးပို့ရတာ။ တခါတရံ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ တန္ဖိုးတားမွဳဟာ PRI တိုင္းတာလို့မရတဲ့ အထိေတာင္ က်ယ္ၿပန့္မွဳရိွလို ့ PRIလုပ္ေပးလို့မရတာေတြလဲ ရိွတယ္။ ဘယ္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးမည္မို့လို့ ဘယ္လိုအာမခံပါသည္လို့ တဖတ္သတ္အာမခံတယ္ဆိုရင္ သူ့နိုင္ငံအတြင္းမွာတည္ေဆာက္ခဲ့ တဲ့ယန္စီၿမစ္
ေတာင္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သလဲ။

၃ - ဧရာ၀တီစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းပညာအရ ခိုင္မာမႈ၊ ေသခ်ာမႈရိႇ၊ မရိႇကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မပါဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖဲြ႕စည္းေပးေသာ အင္ဂ်င္နီယာ
ပညာရႇင္မ်ားျဖင့္ အခိ်န္ယူစစ္ေဆးသင့္ပါသည္ ဆိုေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာမွဳရိွ ။ မရိွဆိုတာကို အခိ်န္ယူစစ္ေဆးဘို့ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရင္ စီမံ
ကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားဘို့အတြက္ ေတာင္းဆိုမွဳကိုလဲ အေလးထားသင့္တယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် သင္ၾကားမွဳမရိွခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနတခုမွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖဲြ့စည္းထားေသာ ၿပည္တြင္းက ကိုယ့္အမိဳ်းသားပညာရွင္ေတြဆီက တိတိက်က် ရနိုင္တဲ့ တိုင္းတာတြက္
ခ်က္မွဳတခုပဲ ရိွမယ္။ အဲ့ဒါက ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ကို နစ္နာဆံုးရံွဳးမွဳ မရိွေစလိုေသာ အမိဳ်းသားေရးစိတ္ဓာတ္။ (ဒီအခ်က္ကေတာင္ အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ့ဖိအားေပးမွဳေတြနဲ့ တိတိက်က် ထြက္ရိွလာမွာမဟုတ္
ဘူး.)

၄ - ဧရာ၀တီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားတိုးတက္ရရိႇေရးႏႇင့္ စက္မႈ
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သ
ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈႏႇင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရိႇမႈသည္ အေျပာမ်ားလာေသာ ကိစၥျဖစ္ေန၍ ျမစ္ဆံု
စီမံကိန္းကိုပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈရိႇလ်င္လည္း ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ အႏၲရာယ္ရိႇမႈႏႇင့္ပတ္သက္
၍ လံုး၀အႏၲရာယ္မရိႇပါဟု အာမခံႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သြားေအာင္ ဥပမာ တာတမံတည္ ေဆာက္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တမံအျမင့္ကို ႏိႇမ့္ခ်၍ ေရသိုေလႇာင္မႈ ေလ်ာ့ခ်လ်က္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တမံ
ေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အထက္ဘက္၌ ေနရာေရြး၍ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ နည္းလမ္းေျပာင္း
လဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ ဒီဇိုင္းကိစၥ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥ ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ျခင္းျပဳလုပ္ေနခိ်န္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမျပဳဘဲ ျမစ္၏အထက္ဘက္ မူလလ်ာထားေသာ စီ
မံကိန္းျဖစ္သည့္ ခီ်ေဖြစီမံကိန္းကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ရ၊ မရ စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္သည္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အရာရာတိုင္းမွာ Risks and Rewards  ဆိုတာ ရိွတယ္။ လံုးဝ အႏၱရာယ္မရိွပါဆိုတဲ့ အဆင့္ကို ဘယ္လို
အာမခံထားသလဲ။ တရုတ္က အာမခံေပးတာပဲလား ( အလြန္ရီစရာေကာင္းတယ္)။ စီမံကိန္းမ်ားကိုရပ္
ဆိုင္းထားၿခင္းမရိွပဲ ဘယ္လို ေလ့လာမွဳရလာဒ္မိဳ်းနဲ့ အေကာင္အထည္ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာလဲ။ မေသေဆးေဖာ္တာစြမ္း ။ မစြမ္း သိခ်င္လို့ အရင္သတ္ၿပစ္လိုက္တဲ့ အေၿခအေနမိဳ်းၿဖစ္ေနတယ္.။

၅ - ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ျပည္သူအတြက္ ေရရႇည္အကိဳ်းရိႇမည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို မူ၀ါဒႏႇင့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားခ်မႇတ္၍ ဥပေဒႏႇင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိႇပါတယ္။ ထို႔အတူ ၀န္ႀကီးဌာနက
လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးအပ္မႈအရ ၄င္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ၊ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဥပေဒမ်ားႏႇင္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရပါ
တယ္။ ယခုလည္း ၀န္ႀကီးဌာန မႇ ၄င္းအတိုင္းပင္ နာခံေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိႇပါတယ္။ယခုအခါ ျပည္သူကေရြး
ခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ေပၚေပါက္လာၿပီ
ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား အဆံုးအျဖတ္၊ အစိုးရအဖဲြ႕၏ မူ၀ါဒ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ဥပေဒႏႇင့္
အညီ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနသည္ လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးမႈျဖင့္ ျပည္သူအကိဳ်းရိႇေစမည့္ လွ်ပ္
စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမႇာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း..

ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ေနၿခင္းထက္ စီမံကိန္း နဲ့ တိုက္ရိုက္ပတ္သတ္တဲ့ Contract Agreement  မွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အသီးသီးမွကြ်မ္းက်င္သူၿမန္မာအမိဳ်းသား
မ်ားမွ ေထာက္ၿပနိုင္ရန္ ၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွဳရိွရန္လိုအပ္သည္။" ယံုၾကည္ပါ " ဆိုသည့္ စကားတစ္ခြန္းၿဖင့္
ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္၍ မရနိုင္ပါ။

Ref:
အခ်ဴပ္အားၿဖင္ ့ဆုိေသာ္ အဆုိပါစီမံကိန္းေႀကာင္ ့ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမည္ ့သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမွဳအ
ေမြအႏွစ္မ်ား၊ အၿပင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ထြက္ရွိလာမည္ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ တရုတ္က ၉၀ ရာခုိင္ႏွဳံး၊ ၿမန္
မာက  ၁၀ ရာခုိင္နွဳံးသာရမည္ ့အၿပင္ ထုိေရကာတာႀကီးအား ႏွစ္ ၃၀ ႀကာတရုတ္တုိ ့ကအၿပည္ ့အ၀ ထိန္း
ခ်ဴပ္စီမံမွာမုိ ့ထုိႏွစ္ကာလလြန္ေၿမာက္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္အား လႊဲအပ္ရမည္ ့အခ်ိန္တြင္ သံုးစားလုိ ့မရေလာက္
ေအာင္ပင္ ယုိယြင္းသြားနုိင္သည္မုိ ့အဘဆရာမ်ားလည္ေခ်ာင္းေသြးထြက္မတတ္ အၿမဲရြတ္ဆုိေနႀကသည္ ့
(ထုတ္ေ၀သမွ် စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္မပ်က္မကြက္ထည္ ့သြင္းရုိက္နွိပ္ခဲ ့ႀကရေသာ)
နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲမွ အပါအ၀င္ၿဖစ္သည္ ့....

အမ်ဴိးဂုဏ္ ၊ ဇာတိဂုဏ္ၿမင့္မားေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအနွစ္မ်ား အမ်ဴိးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္
ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူသည့္ လူမွဳေရး ဦးတည္ခ်က္....

နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတရပ္လံုးကို ဖန္တီးနိုင္မွဳစြမ္းအားသည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားၿပည္သူတို ့၏ လက္ဝယ္တြင္ရိွေရး ဟူသည့္ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္....

ဟူသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ေၿဖာင့္ ေၿဖာင္ ့ႀကီးဆန္ ့က်င္ေနပါသၿဖင္ ၿမန္မာနုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ား
အတြက္ အက်ဴိးထက္အၿပစ္ကပုိ၍မ်ားေသာ၊ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္၊ပတ္၀န္းက်င္ေတာေတာင္ေရ
ေၿမသဘာ၀လကၡဏာမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳႀကီးမ်ားမည့့္ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအ၀င္မည္သည္ ့စီမံကိန္းကုိမဆုိ
ကန္ ့ကြက္ပါသည္....


Kyi Wah Htun  ေဖ ့စ္ဘြတ္မွ ကူးယူကာၿဖည္ ့စြက္ေဖာ္ၿပပါသည္...

13 comments:

လင္းဦး(စိတ္ပညာ) said...

မိခင္ဧရာ၀တီရဲ႕ အသက္ေသြးကို အတူလက္တြဲ တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္ကေန ရပ္တည္ကာကြယ္ၾကပါစို႕ ကုိပီတာေရ

SHWE ZIN U said...

............ ဟူသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ေၿဖာင့္ ေၿဖာင္ ့ႀကီးဆန္ ့က်င္ေနပါသၿဖင္ ၿမန္မာနုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ ........

အက်ဴိးထက္အၿပစ္ကပုိ၍မ်ားေသာ၊ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္၊ပတ္၀န္းက်င္ေတာေတာင္ေရ
ေၿမသဘာ၀လကၡဏာမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳႀကီးမ်ားမည့့္ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအ၀င္မည္သည္ ့စီမံကိန္းကုိမဆုိ ကန္ ့ကြက္ပါသည္....

ကိုပီတာ ႏွင္႔ အတူတူ တည္႔တည္႕ႀကီး ဆန္႕က်င္ ပါသည္

ေက်းဇူးကိုပီတာ
ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

nssa said...

Absolutely right. This dam construction is completely opposite with what they are always saying. What they are saying and what they are doing are totally opposite. Shame on you, stupid government. LONG LAST IRRAWADDY!!!

Thanks Uncle Peter,
Phyo Phyo

mstint said...

'ျမစ္ဧရာ' ထာဝရေအးခ်မ္းစြာစဥ္ဆက္မျပတ္ စီးဆင္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါေစလို႔ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္မွဳကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး အဓြန္႕ရွည္ပါေစ ...

ေမသိမ့္သိမ့္ ေက်ာ္ said...

ျမစ္ဧရာ ၾကည္လင္စြာစီးဆင္းပါေစ။


ခင္တဲ့
ေမသိမ့္

Angel Shaper said...

ဒါတို႔ျမစ္... ဒါတို႔ျမစ္... တို႔အားလံုးရဲ့ ဧရာဝတီျမစ္....
ဒို႔ႏွလံုးသား အသက္ထပ္တူညီ ခ်စ္လို႔ ကာကြယ္ၾကမည္။
ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို အၾကြင္းမဲ့ ကန္႔ကြက္ပါသည္။

စိတ္၏ေၿဖရာ said...

တရုတ္ေရာ၊အာဏာပိုင္ေတြကိုေရာအယံုအၾကည္မရွိပါ။
ၿမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္တာကိုကန့္ကြက္ပါတယ္။

sulay said...

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို လံုး၀လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္...
ဧရာ၀တီ ထာ၀စဥ္စီးဆင္းႏုိင္ပါေစေလ


ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ခ်ယ္ရီေျမ

sulay said...

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို လံုး၀လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါတယ္...
ဧရာ၀တီ ထာ၀စဥ္စီးဆင္းႏုိင္ပါေစဟု

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ခ်ယ္ရီေျမ

mr.high flyer said...

ကိုပီတာနွင္အတူတူ...
ၿမန္ၿပည္သားမ်ားနွင့္အတူတူ...
မိခင္ၾကီး.ဧရာ နွင့္အတူတူ
ၿပတ္သားစြာဆန္႕က်င္ပါသည္

maylay said...

က်မတုိ႔ ဒီလုိပဲ ကန္႔ကြက္တယ္လုိ႔ ေျပာေနရံုနဲ႔ေတာ့ သူတုိ႔က မႈမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘာထပ္လုပ္သင့္သလဲ။ တခုခုလုပ္သင့္ျပီ။ နီးစပ္ရာ နည္းမ်ားရွိရင္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ၾကပါဦးလား။ ေရတစက္ေလးေသာ္ ျဖစ္ရရင္လည္း ျဖစ္ပါရေစ။ က်မျဖင့္ ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့သူေတြမ်ားလာတာကိုသာ ေတြ႔ရျပီး သူတုိ႔ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ေလာက္ဘူးဆုိတာကိုလည္း သိေနရေတာ့ သိပ္ျပီး ခံစားရသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ားရွိနုိင္မလဲရွင္။ ဆႏၵျပ၊ စကားေျပာ ေဆြးေႏြး အဲလုိေတြေရာလုပ္ဖို႔လုိမလား....

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ ကိုပီတာ
ဂ်စ္တူးလည္းအျပည့္အဝ ကန္ ့ကြက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ-
သူတို့ကေတာ့လက္မေရွာ့ဘူးဆက္လုပ္မယ္တဲ ့-
ဂ်စ္တူးတို ့ဘာလုပ္သင့္သလဲဗ်-