Friday, September 9, 2011

Blogger ဆိုတာ ဘာလဲ 

ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ ့ဂ္စတင္ဖြင္ ့လွစ္ဖန္တီးကာေရးသားခဲ ့သည္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၿဖစ္၍ယခုဆုိ
လွ်င္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ၄ ႏွစ္နီးပါးသုိ ့တုိင္ခဲ ့ေလၿပီ...

အင္တာနက္အသံုးၿပဳရလြယ္ကူေသာၿပည္ပသို ့အေႀကာင္းအားေလ်ာ္စြာေရာက္ရွိကာအလုပ္လုပ္ခြင္ ့ရခုိက္
အားလပ္ခ်ိန္၊အားလပ္ရက္ကေလးမ်ားအတြင္း မိမိနုိင္ငံအေႀကာင္း၊ အမ်ဴိးဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပအႏုပ
ညာ စသည္ၿဖင္ ့ေကာင္းနုိးရာရာ၊သတင္းမ်ားမွအစၿပဳၿပီး ရွာေဖြဖတ္ရွဳရာမွ ၿမန္မာစာၿဖင္ ့ေရးထားသည္ ့ဘ
ေလာ ့ဂ္မ်ားလည္း ေတြ ့ရွိကာ ဖတ္ရွဳမိခဲ ့ရပါတယ္...

ငယ္စဥ္ကပင္စာဖတ္၀ါသနာပါသူမုိ ့ၿမန္မာစာအုပ္၊ စာတန္း၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ားမရရွိနုိင္သည္ ့ေဒသၿဖစ္
သည္ ့နုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနသၿဖင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြဖတ္ရွဳနုိင္သည္ ့အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာ၊ ဘ
ေလာ ့ဂ္မ်ား၊ ဖုိရမ္မ်ားသည္သာ ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ ဖတ္၍မကုန္နုိင္သည္ ့အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအ
ထက္က စာႀကည္ ့တုိက္၊ဗဟုသုတပင္လယ္ႀကီးပင္ၿဖစ္ခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...

သုိ ့ႏွင္ ့ေရွ ့ကဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားေရးသားသည္ ့စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိအေတြးခ်ဴိခ်ဴိေလးမ်ား၊ အေတြးသြက္သြက္အ
ေရးသြက္သြက္စာမ်ား၊ အႏုအလွၿဖင္ ့သမုဒယစာမ်ား၊ ဆြတ္ပ်ံ ့ႀကည္ႏူး တိမ္းယစ္မူးရသည္ ့စာမ်ား၊ ဘ၀င္
ႏွလံုးရႊင္ၿပဳံးေစသည္ ့စာမ်ား၊ အံ ့ႀသဘနန္း အလြန္ထူးဆန္းဖြယ္အေႀကာင္းအရာမ်ား ဖတ္ရွဳခဲ ့ရၿပီးသည္ ့
ေနာက္တြင္ေတာ ့မိမိသည္လည္း ထုိသူမ်ားကဲ ့သုိ ့ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူး၊ ေတြ ့ႀကဳံခဲ ့ဖူး၊ ခံစားရခဲ ့ဖူးသည္မ်ားကုိ
ၿပန္လည္ေၿပာၿပ၊ ေရးသားလိုစိတ္မ်ား ၿဖစ္တည္ခဲ ့၇ပါသည္...

ထုိ ့ေႀကာင္ ့ပင္ စု၊ တု၊ ၿပဳ ဟူေသာစကားအတုိင္း ဘေလာ ့ဂ္ႏွင့္ပါတ္သက္သည္ ့အေႀကာင္းအရာမ်ားအား
စုေဆာင္းဖတ္ရွဳကာ၊ ဆရာ ့ဆရာ(မ)ဘေလာ ့ဂ္ဂါမ်ားတည္ေဆာက္ဖန္တီးသည္မ်ားကုိအတုယူကာ ကုိယ္
ပုိင္ဘေလာ ့ဂ္ေလးတစ္ခု ၿပဳစုပ်ဴိးေထာင္ခဲ ့မိပါေတာ ့တယ္...

ၿပည္ပေရာက္အင္တာနက္အသံုးၿပဳနုိင္သူ၊ ကြန္ၿပဴတာအသံုးၿပဳတတ္သူမ်ားအေနႏွင္ ့ဘေလာ ့ဂ္တစ္ခုၿပဳ
လုပ္နုိင္ရန္မွာ အလြန္လြယ္ကူလွသည္မုိ ့ခ်က္ခ်င္းလုပ္ကာ စာတစ္ပုဒ္၊ ပံုတစ္ခုတင္ရံုမွ်ၿဖင္ ့ဘေလာ ့ဂ္ဂါ
တစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္ကား မခက္ခဲလွေပ...
သုိ ့ေသာ္လည္း ကုိသက္တန္ ့ေၿပာသလိုပင္ သူမ်ားေယာင္လုိ ့လုိက္ေယာင္တာထက္ ကုိယ္ပုိင္ဘေလာ ့ဂ္
ၿပဳလုပ္ရၿခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလးေတာ ့ရွိထားသင္ ့ေပသည္...
မိမိဖတ္ဖူးမွတ္ဖူး၊ သင္ယူေလ ့လာခဲ ့ဖူးသည္မ်ားအား ၿပန္လည္ေ၀ငွခ်င္သည္လား၊ မိမိဘ၀အေတြ ့အႀကံဳ
ခံစားခ်က္အေတြးမ်ားအား မွ်ေ၀ခ်င္သည္လား ေသခ်ာစဥ္းစားရေပမည္...
မည္သုိ ့ဆုိေစ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ေရးသားေတာ ့မည္ ့ဘေလာ ့ဂ္ဂါတစ္ေယာက္အတြက္မရွိမၿဖစ္လုိ
အပ္သည္ ့အခ်က္အလက္တစ္ခုကေတာ ့မေရးခင္ မိမိ၀မ္းစာ စာေပဗဟုသုတအၿဖစ္ စာဖတ္ထားသူၿဖစ္ရ
ပါ ့မယ္...တတ္နုိင္လွ်င္စာမ်ားစံုဖတ္ထားရပါမယ္...
သုိ ့မွသာ မိမိေရးမည္ ့အေႀကာင္းအေကာင္းအဆုိးကုိခဲြၿခားသိရွိနုိင္မည္မဟုတ္ပါေလာ...

စာအေရးအသားႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ပါရမီပါသူအနည္းအက်ဥ္း ( တစ္ကယ္ ့ကုိအနည္းငယ္ေလာက္သာ ) မွ်
လဲြ၍ေတာ ့က်န္သည္ ့သူအားလံုး သည္လမ္းခရီးကပင္ လာခဲ ့ရမည္သာ...

ေနာက္တစ္ခုကေတာ ့ ဘေလာ ့ဂ္ဂါၿဖစ္ခ်င္လွ်င္ ေလာကဓံတရားကုိႀကံ ့ႀကံ ့ခုိင္နုိင္ရမည္ဟု ဆုိခ်င္ပါေသး
သည္...
အင္တာနက္ေပၚတြင္အမ်ားသူငါဖတ္ရွဳနုိင္ရန္တင္ထားသည္မုိ ့၊လာေရာက္ဖတ္ရွဳသူမ်ားအားလည္း ၎တုိ ့
၏ခံစားခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားအား ေရးသားေၿပာဆုိနုိင္ရန္ ( ကြန္မန္ ့၊ စီေဘာက္ အစရွိသည္ၿဖင္ ့)စီမံေပး
ထားႀကသည္မုိ ့ယံုႀကည္ကုိးကြယ္ရာဘာသာအမ်ဴိးမ်ဴိး၊ အယူအဆ၊ ခံစားခ်က္၊ အၿမင္အမ်ဴိးမ်ဴိးရွိသူမ်ား၏
ေရးသားေၿပာဆုိခ်က္မ်ားအား ေတြ ့ရွိရမည္မွာမလြဲေပ...

တစ္ခ်ဴိ ့ကယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းၿဖင့္ လာေရာက္ခဲ ့ေႀကာင္းေရးသားေၿပာဆုိခဲ ့သလို တစ္ခ်ဴိ ့စိတ္ဓါတ္သိမ္
ဖ်င္းယုတ္ညံ ့သူမ်ားက်ေတာ ့လည္း ယုတ္ရင္းႀကမ္းတမ္းစြာေၿပာဆုိ၊ ဆဲဆုိသြားနုိင္ပါေသးသည္...
တစ္ခ်ဴိ ့ကမိမိေပးခ်င္သည္ ့၊ သိေစခ်င္သည္ ့အေႀကာင္းအရာကို ၎တုိ ့လုိသလိုအဓိပါၸယ္ေကာက္ယူကာ
အထင္လဲြ၊ အၿမင္လဲြၿဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေခ်ာက္ေၿပာဆုိ၊ ဆဲေရးတတ္သလို၊တစ္ခ်ဴိ ့က်ေတာ ့လည္း ခ်စ္ဖြယ္ေသာ
စကား ခ်ဴိသာေသာစကားတုိ ့ၿဖင္ ့အားေပးေၿပာဆုိတတ္ႀကေပသည္...
အဓိက ကေတာ ့မည္သုိ ့ပင္ေၿပာဆုိေရးသားေနႀကေစကာမူေလာကဓံတရားကုိ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားႏွ
လံုးမူသည္ ့ပမာ လက္ခံနုိင္ရန္ပင္ၿဖစ္သည္...္္

မိမိတုိ ့၏ဥစၥာဓန၊ ပညာမာနၿဖင္ ့ဆတ္ဆတ္ထိမခံနုိင္သူမ်ား ဘေလာ ့ဂ္ေရးရန္မသင္ ့ေပ...

ေနာက္တစ္ခုကေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ ့ခံယူခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္ ့မိမိဘေလာ ့ဂ္တြင္ ၊ စီေဘာက္တြင္ လူအမ်ား
ကြန္မန္ ့မ်ားမ်ားရရန္၊ လာေရာက္ႏွဳတ္ဆက္ၿခင္းမ်ားမ်ားခံလိုၿခင္း မရွိသင္ ့(နည္းသင္ ့)ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္...

ပုထုဇဥ္တစ္ဦးပီပီ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ကြန္မန္ ့မ်ား၊ စီေဘာက္မ်ားတြင္ လူအမ်ားလာေရာက္ေရးသား
ၿခင္းကုိ အနည္းငယ္ေတာ ့ႏွစ္သက္သေဘာက်မိသည္ပင္...သုိ ့ေသာ္ မိမိဘေလာ ့ဂ္ေရးရၿခင္း၏ရည္ရြယ္
ခ်က္ကားအဘယ္နည္း...အဓိကဦးတည္ခ်က္ကား မိမိသိသလို၊ ခံစားနားလည္သလို လူအမ်ားသိရွိဖတ္ရွဳ
ေစရန္မဟုတ္ပါေလာ...

သုိ ့အတြက္ လာေရာက္ဖတ္ရွဳသူရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊မရွိသည္ၿဖစ္ေစ ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့မွတ္ခ်က္ကြန္မန္ ့ေရးခဲ ့
သည္ၿဖစ္ေစမေရးသည္ၿဖစ္ေစ၊ ၎တုိ ့ေရာက္ရွိခဲ ့ေႀကာင္း ေၿခရာခ်န္ခဲ ့သည္ၿဖစ္ေစ၊ မခ်န္ခဲ ့သည္ၿဖစ္ေစ
မိမိမဖန္တီးနုိင္သည္ ့၊ မစီမံနုိင္သည္ ့ကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းကာ မိမိရည္ရြယ္ရင္းၿဖစ္သည္ ့ဘေလာ ့ဂ္
ေရးၿခင္းအားထိခုိက္ေစရပါမည္ေလာ...

ဤသုိ ့ကြန္မန္ ့မ်ားၿခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္မ်ားၿခင္းသည္လည္း မိမိ၏အေရးအသား၊ႀကဳိးစားအားထုတ္မွဳေပၚတြင္
သာမကဘ၀၊ဘ၀က ပါခဲ ့သည္ ့ပါရမီကုသုိလ္ကံတရားမ်ားလည္းအေႀကာင္းအခ်က္တစ္ခုအေနၿဖင္ ့ပါ၀င္
သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ယံုႀကည္သည္...

တစ္ခ်ဴိ ့လူခ်စ္လူခင္ေပါသူမ်ားက်ေတာ ့ဘာမွဟုတ္တိပတ္တိေရးသည္မဟုတ္တာေတာင္ လာေရာက္ေရး
ႀကသည္ ့ကြန္မန္ ့မ်ား၊ ႏွဳတ္ဆက္သည္မ်ားက အေၿမာက္အမ်ားပင္...

ထုိ ့ေႀကာင္ ့ေရးဆဲ၊ ေရးလတၱံ ့ေသာ္ဘေလာ ့ဂ္ဂါမ်ားအား အားေပးလိုသည္မွာ ကြန္မန္ ့ေႀကာင္ ့၊ မိမိဘ
ေလာ ့ဂ္အားလာေရာက္ဖတ္ရွဳသူအေရအတြက္ hit counter ေႀကာင္ ့ေတာ ့ၿဖင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ေစလုိ ...

ေနာက္တစ္ခုေၿပာလိုသည္ကေတာ ့အထူးသၿဖင္ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့လုိ စု၊ တု၊ ၿပဳ သမားမ်ားအတြက္အဓိက
ရည္ရြယ္ပါတယ္...တစ္ခ်ဴိ ့လည္း သေဘာထားခ်င္းတုိက္ဆုိင္ခ်င္မွတုိက္ဆုိင္နုိင္ပါလိမ္ ့မယ္...
ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့ဘေလာ ့ဂ္ရည္ရြယ္ခ်က္ကပင္ အထက္တြင္ဆုိခဲ ့သည္ ့အတုိင္း မိမိဖတ္ခဲ ့၊ မွတ္ခဲ ့ရသည္
ကုိ တစ္ၿခားသူမ်ားအားလည္း ဖတ္ေစခ်င္၊ သိေစခ်င္သည္မုိ ့ (ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္းစကားနဲ ့ေၿပာ
ရလွ်င္ " မအ " ေအာင္လုိ ့) မိမိဘေလာ ့ဂ္တြင္တင္ခဲ ့ေရးခဲ ့သည္မ်ားကုိ ကူးယူကာ ( စီးပြားေရးအရ၊ အခ
ေႀကးေငြတစ္စံုတစ္ရာၿဖင့္ အသံုးၿပဳသည္မွလဲြ၍ ) ထပ္ဆင္ ့ၿဖင္ ့ေ၀ၿခင္းမ်ားအားခြင္ ့ၿပဳသင္ ့ပါတယ္...
(ဥပမာ ...သူတုိ ့အခုမွသိႀကသလား ဟူသည္ ့ေဆာင္းပါးဆုိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ပထမဦးဆံုးစတင္ဘာသာၿပန္
ေဖာ္ၿပခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့၀ီကီၿမန္မာလင္ ့ကအစ ဖုိရမ္မ်ား၊ ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးမ်ား၊ ဘေလာ ့ဂ္မ်ားတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာကူး
ယူေဖာ္ၿပခဲ ့ႀကလို ့မူရင္းဘာသာၿပန္သူ ကြ်န္ေတာ္ ့အမည္ပင္ သိသူမရွိေလာက္ၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ကြ်န္ေတာ္၀မ္းသာေက်နပ္ပါတယ္...
သိေစခ်င္သည္ ့အေႀကာင္းအရာတစ္ခု လူအမ်ားသိရွိသြားႀကသည္က မိမိမူလရည္မွန္းခ်က္ပင္...)

ကူယူးသူကေတာ ့ သိရင္သိသလို ခရစ္ဒစ္ေပးနုိင္ရပါမယ္...သုိ ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားသိရွိဖတ္ရွဳနုိင္ေလ
မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ၿမင္ေလမုိ ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ကူယူၿဖန္ ့ခ်ီၿခင္းကုိ အားေပးပါတယ္...
မိမိကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ဘေလာ ့ဂ္စတင္ကာစက ဖတ္မိႀကဳိက္မိသည္မ်ားကုိ ဖတ္ညႊန္းပင္အားမရလုိ ့
ၿပန္တင္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့စတင္ခဲ ့ရသည္မဟုတ္ပါေလာ...

ကြ်န္ေတာ္ဆုိလွ်င္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မူရင္းသတင္းဌာနမ်ားမွ ကူးယူတင္ၿပရသည္ပင္...
သို ့အတြက္ ထုိသတင္းဌာနမ်ားကုိေတာ ့ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္...
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပင္ သူမ်ားဆီမွ အလကားရယူၿပီး သူမ်ားကုိယ္ ့ဆီက ယူလွ်င္လည္းေပးသင္ ့သည္မဟုတ္
ပါေလာ...( ကုိယ္ပုိင္ ရင္တြင္းၿဖစ္ခံစားပံုေဖာ္ခ်က္မ်ားအား မဆုိလုိပါ...)
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ကိုယ္ေသသြားလည္းကုိယ္ ့ေနာက္ဘာမွမယူသြားနုိင္သည္ ့အတူတူ ယခုေရးသားေဖာ္
ၿပခဲ ့သည္မ်ားကုိလည္း လူအမ်ားသိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္ ့ကူးယူေဖာ္ေနသည္အတြက္ ပုိေတာင္၀မ္းသာ
မိပါေသးသည္...
မိမိ၏ စြန္ ့လႊြတ္နုိင္မွဳအတြက္ ခံနုိင္ရည္အားစမ္းသပ္မွဳတစ္မ်ဴိးဟုပင္ သေဘာပုိက္ထားလုိက္ပါသည္...

အခ်ဴပ္ဆုိရေသာ္အလကားနီးပါးရသည္ ့ဘေလာ ့ဂ္စေပါ ့ႀကီးအား အေႀကာင္းၿပဳကာ မိမိေရးခ်င္သည္မ်ား
အား ၿပဳၿပင္တည္းၿဖတ္မည္ ့၊ၿဖဳတ္ပယ္ၿငင္းဆန္မည္ ့အယ္ဒီတာမ်ားမရွိသည္ကုိအၿမတ္ထုတ္ကာ ကေလာင္
ေသြးခြင္ ့ရသည္ မိမိေပးခ်င္သည္ ့အေႀကာင္းအခ်င္အရာမ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္ၿပခြင္ ့ရသည္
ဆုိသည္ ့အခ်က္ (ကုိယ္ေရးသည္ ့စာ၊ ကုိယ္တင္သည္ ့စာကုိေတာ ့စိတ္ရွင္းရွင္းၿဖင္ ့တာ၀န္ယူနုိင္ရမည္
ေပါ ့) ကိုသာလွ်င္ မ်က္ခ်ည္မၿပတ္ ႏွလံုးသြင္းကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဘေလာ ့ဂ္ဂင္းနုိင္ပါေစသတည္း...

ကဲ ...
ဆရာေလးကုိသက္တန္ ့ေရ...
ေရးဆုိလို ့သာေရးလုိက္ရတယ္...ဆရာ ့လိုႏွဳတ္ခမ္းနီမေလးေတြ ( အစ္မလတ္ေတြ၊ အစ္မႀကီးေတြလည္း
ပါ ပါတယ္...) ရဲ ့အသည္းစဲြဘေလာ ့ဂ္ဂါမဟုတ္လုိ ့အမွားအယြင္းပါယင္ ခြင္ ့လႊတ္ပါဗ်ာ...

11 comments:

SHWE ZIN U said...

ဟားဟားးးးးး ကိုပီတာ ႀကီး ကဘယ္သူ႕ အသဲစြဲ ျဖစ္ခ်င္တာလည္း ကူညီပေရေစ ရွိတယ္ေလ

ကိုပီတာႀကီး ကိုလည္း အားလံုး က ႀကိဳက္ၾကပါ႔ဗ်ာ.. စီေဘာက္စ္ မွာ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိး (ေျဖရွင္းလိုက္ရတဲ႕ ျပသာနာေတြ)

ကိုပီတာ ရဲ႕ ေစတနာ နဲ႕ ခံယူခ်က္ ကို အစဥ္ေလးစားလွ်ာက္

အတိတ္ပါရမီ မေကာင္းသူေလး

ကိုေဇာ္ said...

သေဘာထားခ်င္း အေတာ္ကို တူတယ္ဗ်ိဳ႕။
က်ေနာ္လည္း ဒီမွာ ေရးထားမိေသးတယ္။
http://www.zaw357.net/2011/03/tag_30.html

Ye said...

ကိုပီတာ...

ေတာ္ကီ မမ်ားနဲ႔ဗ်ာ...လုပ္စရာရွိတာလုပ္၊ က်ေနာ္(၂)ရက္(၃)ရက္ျခား ကိုပီတာကိုဖတ္တယ္...Daily Mail ကေရးတဲ့ English လိုဖတ္ရတာထက္ ကိုပီတာ ပိုမိုက္တယ္...

ဒါေပမဲ့ ဆုံးမစာလိုလို၊ အၾကံေပးစာလိုလိုေတြမေရးနဲ႔ဗ်ာ...အဲဒါေတြဖတ္ျပီးရင္...ဒါကိုပီတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ခံစားရတယ္။

စီးေနတဲ့စမ္းေခ်ာင္း စီးပေစဗ်ာ....အမိႈက္ေတြမပါေစနဲ႔ဗ်ာ...

ွSingapore မွ ေရႊအင္ဂ်င္နီယာတဦး

မိုးယံ said...

( စီးပြားေရးအရ၊ အခ
ေႀကးေငြတစ္စံုတစ္ရာၿဖင့္ အသံုးၿပဳသည္မွလဲြ၍ )

တစ္ပတ္တစ္ပတ္ ထြက္တဲ့ ဂ်ာနယ္မ်ိဳးစံုထဲမွာ မွ တစ္ေစာင္မွာပင္လွ်င္ ကပီတာရဲ႕ သတင္း ႏွစ္ပုဒ္ သံုးပုဒ္ ယူသံုးၿပီး ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေရာင္းစားၾကသဗ်ာ.. ေအာ္ကိုပီတာ ေက်းဇူးႀကီးလွရဲ႕

တစ္ခါတစ္ေလမ်ားဆို တစ္ေစာင္တည္းမွာပင္ သည္ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ သတင္း ငါးခု ပါသဗ်ာ...

ကိုပီတာ ေတာ္ေတာ္ ေထာေနၿပီ ထင္ရဲ႕ေနာ....

:P

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

စာဖတ္သူေတြအတြက္ ေစတနာေဝျဖာတဲ႔ကိုပီတာ
သုတေတြ ဆထက္ထမ္းပိုး မွ်ေဝႏိုင္ပါေစရွင္။

ZP.Lintan said...

ကိုပီတာ က်ေနာ္ ေကာ္မန္းပဲ မေပးတာ..အသစ္တက္လာတိုင္း အၿမဲလာဖတ္တယ္..
ထူးဆန္းတာေတြလည္း ထူးဆန္းလိုက္တာ..မ်ားမ်ားတာျပန္တင္ေပးပါေနာ္......

maylay said...

က်မေတာ့ ကိုပီတာ့ဆီ လာလာဖတ္ေနတာ ဂ်ာနယ္မလိုဘူးေလ။ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာမို႔ အလွမ္းေဝးတာလည္း ပါပါ့။ ကိုပီတာ့ေက်းဇူးနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျဖစ္သနစ္ေတြကို ဘာသာစကားအခက္အခဲမရွိ နားလည္စြာ မွတ္သားသိရွိသြားရတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ေနရတာပါပဲ။ ေကာ္မန္႔မေပးတာကလည္း အင္း ကိုပီတာနဲ႔ နည္းနည္း အေတြးတုိက္ဆုိင္လုိ႔ပါ။ အဓိက စာကိုဖတ္ဖို႔ ဝါသနာကပဲ စာေရးဖုိ႔ထက္ ပိုေနေတာ့ စာကို ဖတ္၊ ဖတ္ျပီးရင္ ပိတ္ျပီးျပန္။ က်မတို႔ ဆရာေလးသက္တန္႔ခ်ိဳက နွႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြ အသဲစြဲတယ္တဲ့လား(အဲဒါ ကိုပီတာ အစစ္ပါပဲ)။ ေနာက္ထပ္လာဖတ္ေနဦးမယ့္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ကိုပီတာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ/

comment ေပးျပီး အဲဒီလို ဗာရီေဖေကးရွင္းေတြ ေရးရတာကိုက မကၽြမ္းက်င္တဲ့က်မအတြက္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရတာပါပဲ :)))

8Yar said...

အစ္ကိုပီတာရဲ့ ခံယူခ်က္ကိုေလးစားသလို မွတ္လည္းမွတ္သားထားပါမယ္ ခင္ဗ်ာ။ အစ္ကိုပီတာတစ္ေယာက္ ဆႏၵနဲ႕ ဘဝ တစ္ထပ္ထဲက်ပါေစ။

အေဆြးလူ said...

အကိုေရ
ညီကေတာ့ အကို ့ဘေလာ့က ဘေလာ့ပိုစ္ ့ေတြတခ်ိဳ ့ကိုကူးယူၿပီး
ညီတို ့ရဲ ့ဆိုဒ္မွာၿပန္တင္ေပးဖူးပါတယ္...
ဒါေပမယ့္ အဲမွာ ညီဘယ္ကေနကူးယူလာတယ္ဆိုတာကို အကိုဘေလာ့ လင့္နဲ ့ခ်ိတ္ေပးထားပါတယ္...
ဗဟုသုတလိုခ်င္တဲ ့သူေတြ ဒီထဲကိုတခါတည္းလာေရာက္ၿပီးဖတ္နိုင္ၾကဖို ့ပါ...
အကို ့ဘေလာ့မွာသတင္းေတြေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္..
မိုက္တယ္ ညီလည္း ၃ ရက္ၿခားေလာက္ ဝင္ဖတ္ၿဖစ္တယ္
ေကာ့မန္ ့ကေတာ့အခုမွပဲေပးၿဖစ္ေတာ့တာ
ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္ၿဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ခႏၱီပါရမီက်င္ထားမွေတာ္ရာက်မယ္ထင္တယ္အကိုေရ
စီေဘာက္ကိစၥေတြကိုေၿပာတာပါ...
ဆက္လက္ေအာင္ၿမင္နိုင္ပါေစဗ်ာ....
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ...
ေလးစားလ်ွက္...အေဆြးလူ

စုခ်စ္ said...

ဟိုတစ္ေန႔ကတဲက ဖတ္ျပီး မန္႔မလို႔ မအားတာနဲ႔ မေရးလိုက္ရတာ... ကိုပီတာ သတင္းေတြကို အျမဲလိုလို ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မန္႔ မေရးျဖစ္တာေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္... အစဥ္အားေပးလ်က္...
စုခ်စ္

august min said...

အကိုရဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားကို အစဥ္ေလးစားပါတယ္
ဘာသာျပန္ေပး စာမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အမ်ားၾကီးရလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ အစ္ကို...(ခ်မ္းသာသုချပည့္စံုပါေစ)