Coloured chicks are the new black

Wednesday, September 21, 2011

ေရာင္စံုႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ား ေခတ္စားလာေန...


Coloured chicks: cute or cruel? Image source: STOMP

                                   Coloured chicks: cute or cruel? Image source: STOMP ႀကက္ကေလးေတြအေရာင္စံုတယ္....
ေၿပာရယင္ေတာ ့ေရာင္စံုႀကက္သားေပါက္ကေလးမ်ား တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားေနတယ္လို ့ဆုိပါတယ္..
ႀကက္ကေလးမ်ားအေကာင္ေပါက္လာလွ်င္ အေရာင္မ်ဴိးစံုၿဖစ္လာေစရန္ သားေဖာက္မည္ ့ႀကက္ဥမ်ားအား
ေဆးေရာင္မ်ားထုိးသြင္းေပးေနႀကတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါႀကက္သားေပါက္ကေလးမ်ားအား ခ်စ္စရာကစားစရာေလးမ်ားအၿဖစ္၊ အိမ္ေမြးအလွအဆင္တန္ဆာ
ကေလးမ်ားအၿဖစ္ တရုတ္နုိင္ငံ၊ အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ မေလးရွားနုိင္ငံ၊ ေမာ္ရိုကုိနုိင္ငံ၊ ယီမင္နုိင္ငံႏွင္ ့အေမရိကန္
ၿပည္ေထာင္စုတုိ ့တြင္ပါ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားက ေရာင္းခ်ေနႀကပါတယ္...
ႀကက္ဥမ်ားအတြင္းထုိးထည္ ့သည္ ့ဆုိးေဆးမ်ားတြင္ (ႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ားအားအဆိိပ္အေတာက္ၿဖစ္
ေစနုိင္သည္ ့) ဟုိက္ၿဒဳိဂ်င္ပါေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင္ ့အမုိးနီးယား ဓါတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေႀကာင္ ့တိရိစာၧန္မ်ားအား
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္မွဳ ေၿမာက္မေၿမာက္ အၿငင္းပြားမွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္...

အစားအေသာက္မ်ားအားအေရာင္ဆုိးၿခင္းအား ၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိႀကကာ လူသားမ်ားအတြက္ အႏ ၱရယ္မရွိ
ေသာ္လည္း သေႏၶသားႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ၿဖစ္ေစကာ၊ ေသဆုံးနုိင္ပါေသး
တယ္...
ႀကက္ကေလးမ်ားအား အေရာင္သြင္းၿခင္းမွာ အၿမဲတည္တံ ့ေနသည္ေတာ ့မဟုတ္ပါေပ...
ႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ား ႀကီးၿပင္းလာသည္ႏွင္ ့အမွ် အေတာင္အေမႊးအသစ္မ်ားက အေရာင္ဆုိးထားသည္ ့
အေတာင္မ်ားအား အစားထုိး၀င္ေရာက္ေပါက္လာသည္မုိ ့ပုိင္ရွင္မ်ား၏စိတ္၀င္စားမွဳ နည္းလာကာ စြန္ ့ပစ္
ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္...

လူနဲ ့လူ ့ပါတ္၀န္းက်င္အေပၚ က်င္ ့၀တ္သိကၡာေစာင္ ့စည္းမွဳမရွိတဲ ့တရုတ္နုိင္ငံက ကုိယ္က်ဴိးရွာအတၱ
သမားေတြရဲ ့လုပ္ရပ္ေပါင္းေသာင္းေၿခာက္ေထာင္ထဲက တစ္ခုပါပဲ...
ေရႊၿပည္ႀကီးမွာအခုမေရာက္ေသးေပမယ္ ့တစ္ခ်ိန္ေတာ ့ေရာက္လာၿပီး လုပ္စားႀကဦးမွာအေသအခ်ာပါပဲ...

In China, coloured chicks are the new black. Literally.
Chicken eggs are being injected with dye in order to produce multi-coloured chicks upon hatching.
They are then sold as toys or accessories by street vendors in China, India, Malaysia, Morocco, Yemen and even the United States.
Questions of animal cruelty have arisen as a result, as dyes often comprise hydrogen peroxide and ammonia.
Food colouring could also have been used and while it is harmless on humans, it could cause intoxication and even death for the chicken embryos.
The colouring is not permanent either. As the hatchlings grow, new feathers will replace the coloured ones, causing them to lose their visual appeal and run the risk of being discarded by their owners.
Source: Asiaone

2 comments:

maylay said...

မဟုတ္တရုတ္ေလ။ မဟုတ္တာမွန္သမွ် တရုတ္ကလုုုုုုပ္တတ္လုိ႔ ဒီစကားျဖစ္ေနတာ။ မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ဇာတ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာနည္းေတြနဲ႔ ကမာၻကို ကိုင္လႈပ္ေနခ်င္တာေလ။ ဘာတဲ့ အာရွနဂါးဆုိလားပဲ။

paradisefalls said...

က်ေနာ္ဆိုရင္ၾကက္ေတြကိုဘယ္ေတာ့မွအိမ္ေမြးတိရိစၦာန္
အျဖစ္ထားမွာမဟုတ္ပါဘူး ၾကက္ေပါက္စနေလးေတြရဲ့အသံဟာ
ေတာ္ေတာ္စိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ဖို့ေကာင္းတယ္