Saudi restaurant fines diners for leftovers

Friday, September 16, 2011

စားနုိင္သည္ထက္အဆမတန္ပုိမွာကာ မကုန္နုိင္သူမ်ားအားဒါဏ္ရုိက္မည္...


မိမိတုိ ့အမွန္တစ္ကယ္စားသံုးႏုိင္သည္ထက္ (အမ်ားအၿပား) ပုိမုိမွာယူသည္ ့လာေရာက္စားသံုးသည္ ့အား
ေပးသူဧည့္သည္မ်ားအား အပုိဒါဏ္ေႀကးထပ္မံေကာက္ခံသည္ ့စနစ္တစ္ခုကုိ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွ စားေသာက္
ဆုိင္တစ္ခုက စတင္က်င္ ့သံုးခဲ ့ပါတယ္...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္းေဒသရွိ ဒမ္မန္ၿမဳိ ့မွစားေသာက္ဆုိင္၏ မကုန္နုိင္မခမ္းနုိင္မွာႀကားၿပီး ထားပစ္ခဲ ့ကာ
အလဟႆ သြန္ပစ္လိုက္ရၿခင္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဴပ္သည္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့အစားအေသာက္မ်ားအ
ေႀကာင္းမဲ ့စြန္ ့ပစ္ရၿခင္းႏွင္ ့ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာမွာႀကားကာၿဖဳန္းတီးပစ္ရၿခင္းမ်ားအား တားဆီးနုိင္ရန္အ
တြက္ ခ်င္ ့ခ်ိန္မွာယူနုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဖာဟက္အယ္လ္အနက္ဇီ က
ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

 မကုန္နုိင္မခမ္းနုိင္မွာႀကားၿပီး သြန္ပစ္ရတာကေတာ ့ႏွေၿမာဖုိ ့အလြန္ေကာင္းပါတယ္...
မိမိတုိ ့ကေငြေႀကးတတ္နုိင္လုိ ့ဘာမွမၿဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုလုိ ့
အငတ္ေဘးႀကဳံေတြ ့ေနရသူေပါင္း သန္းနဲ ့ခ်ီရွိေနတာကုိ သတိၿပဳမိသင္ ့ပါတယ္...


" ၎တို ့ရဲ ့အဆင္ ့အတန္းဂုဏ္သိကၡာၿမင္ ့မား၊ ပလႊား၊ ႀကြား၀ါလိုတာေႀကာင္ ့ဆိုင္အတြင္းရွိတစ္ၿခားလာ
ေရာက္စားသံုးသူမ်ား အထင္ႀကီးေစရန္ ပုိမုိမွာယူေလ ့ရွိသည္ ့ေဖာက္သည္စားသံုးသူမ်ား အမ်ားအၿပားရွိပါ
တယ္..." ဟု ၎(ဆုိင္ပုိင္ရွင္) ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့ဒါဏ္ရုိက္ၿခင္းအစီအစဥ္ဟာ အတၱႀကီးႀကီး၊ ေလာဘႀကီးႀကီးၿဖင္ ့မိမိတုိ ့စားသံုးနုိင္တာထက္ပုိၿပီး
မွာႀကားကာ က်န္ရစ္ခဲ ့သည္ ့အစားအေသာက္ပမာဏအေပၚလုိက္၍ သတ္မွတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္.....
ယခင္ကမရွိခဲ ့ဖူးသည္ ့အစီအစဥ္သစ္အားစိတ္ကူးအေကာင္အထည္ေဖၚမွဳအား ေဆာ္ဒီနုိင္ငံသားအမ်ားစု
က အားေပးေထာက္ခံခဲ ့ႀကပါတယ္လို ့လည္း အယ္လ္အနက္ဇီ ကဆုိပါတယ္...

ေဆာ္ဒီလို ေရနံသူေဌးေတြေနတဲ ့နုိင္ငံကေတာ ့အခုလိုအစားအေသာက္ေတြဘုံးေပါလေအာစြန္ ့ပစ္ေန
တာအမွန္ပါပဲ...
လုပ္သင္ ့လုပ္ထုိက္တဲ ့လုပ္ရပ္ပါပဲ...


A Saudi restaurant has started charging diners if they order more than they can eat.
The move against leftovers by Marmar Restaurant in the city of Dammam in the Eastern Province is aimed at stopping food wastage and reduce extravagance by rationalising orders, said Fahad Al Anezi, the restaurant owner.
"There are many clients who make large orders in order to impress the people around them and boost their social prestige," he said.
The fine is symbolic for diners whose eyes or egos are bigger than their stomachs and is decided according to the quantity of the leftovers. The unprecedented idea has been largesly endorsed by Saudis, Al Anezi said.

2 comments:

paradisefalls said...

ဒီကိစၥကိုေထာက္ခံ၏

Han Kyi said...

မွန္ပါတယ္ လိုတာထက္ပိုၿပီး ဗုန္းေပါလေအာ ျဖဳန္းတီးေနၾကတာေတြကို ရပ္ႏိုင္ၾကရင္ျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာျပႆနာကို အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းၿပီးသားျဖစ္မွာပါ...ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္၀ယ္စားတာ ဘယ္သူ႔ဂရုစိိုက္ရမလဲဆိုတဲ့ ေရႊျပည္ႀကီးက ေမာင္မင္းႀကီးသားေတြကို ဒီစနစ္မ်ဳိးနဲ႔ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ေစခ်င္လိုက္တာဗ်ာ...High five for this restaurant owner!