Benetton withdraws ad campaign image of Pope kissing Egyptian imam after Vatican complains it is disrespectful

Friday, November 18, 2011

အမုန္းတရားေတြေခ်ဖ်က္ဖုိ ့ဟုဆုိေသာ္လည္း...


အီတလီနုိင္ငံမွ အ၀တ္အစားကုမၼဏီတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့ဘီနက္တန္ ကုမၼဏီ၏ဟာ ၎၏ " အမုန္းတရားမ်ား
သင္ပုန္းေခ်ပါေစ" ဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွဳံ ့ေဆာ္ခ်က္အၿဖစ္ ေႀကၿငာခဲ ့သည္ ့ေႀကၿငာကားခ်ပ္ပံုရိပ္မ်ား
ထဲမွ တစ္ခုကုိေတာ  ့အရွက္ရစြာၿဖင့္ ၿပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ ့ရပါတယ္...
အီတလီကုမၼဏီဟာ ပုရဟန္းမင္းႀကီး ဘီနီဒစ္တ္ ႏွင္ ့အီဂ်စ္နုိင္ငံမွ မြတ္ဆလင္တရားေဟာဆရာဘာသာ
ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးတုိ ့ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းေတ ့ကာ အနမ္းၿဖင္ ့ႏွဳတ္ဆက္ေနပံုအား ခရစ္ယာန္သာသနာပုိင္
ရံုးစုိက္ရာ ဗာတီကန္အာဏာပုိင္အဖဲြ ့မွ လက္မခံနုိင္ေလာက္ေသာ လွဳံ ့ေဆာ္မွဳဟု ရွဳံ ့ခ်ခဲ ့သၿဖင္ ့ဖုိတုိေရွာ ့
ၿဖင္ ့အစြမ္းၿပဖန္တီးထားသည္ ့ထုိပံုအားၿပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ ့ရပါတယ္...
ဘီနက္တန္ကေတာ ့၎တုိ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့လွဳံ ့ေဆာ္မွဳဟာ အမုန္းတရားမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ဟု အ
ခုိင္အမာဆုိခဲ ့ၿပီး ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ခြင္ ့လႊတ္သည္းခံမွဳႏွင္ ့ေမတၱာတရားမ်ားပြားမ်ားေရးအတြက္ရည္ရြယ္
ခဲ ့ေပမယ္ ့၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ထုိအၿပဳအမူေႀကာင္ ့တန္ၿပန္ရုိက္ခတ္ဆန္ ့က်င္မွဳမ်ား၊ ၿပႆမ်ား ၿဖစ္ပြားလာ
နုိင္မွဳအေပၚ သိရွိထားသင္ ့ခဲ ့ပါတယ္လို ့လည္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါလွဳ ံ ့ေဆာ္မွဳပုိစတာမ်ားတြင္ ကမာၻ ့နုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ေၿခာက္ဦးခန္ ့အားလည္း အခ်င္း
ခ်င္း နွဳတ္ခမ္းခ်င္းေတ ့ကာ နမ္းရွဳတ္ႏွဳတ္ဆက္ေနပံုကုိ ဖုိတုိေရွာ ့နည္းပညာၿဖင္ ့ၿပဳၿပင္ဖန္တီးထားသည္
ကုိေတြ ့ရမွာၿဖစ္ပါတယ္... 


Controversial: This mocked-up image of the Pope embracing Ahmed Mohamed el-Tayeb as part of Benetton's new advertising campaign has been called 'totally unacceptable' by the Vatican
 ဘယ္လုိပဲ ဦးတည္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေကာင္းတယ္လုိ ့ဆုိဆုိ ဒါကုိေတာ ့လံုး၀လက္မခံနုိင္ပါဘူး လို ့
ခရစ္ယာန္သာသနာပုိင္ ရံုးစုိက္ရာ ဗာတီကန္ ကဆုိပါတယ္...
Controversial: This mocked-up image of the Pope embracing Ahmed Mohamed el-Tayeb as part of Benetton's new advertising campaign has been called 'totally unacceptable' by the Vatican 


Edgy: This image as part of Benetton's Unhate Campaign shows U.S. President Barack Obama and Venezuelan President Hugo Chavez kissing
 နည္းနည္းေလးေတာ ့လဲြေနတယ္...
ၿငဳိးသူ၇န္ဘက္ႏွစ္ေယာက္ အခုလိုခ်စ္ႀကည္ေမြ ့ေနတာကေတာ ့လြန္တယ္ေပါ ့...နုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ
ေတြကုိဒီလိုမလုပ္သင္ ့ဘူးေပါ ့...

Edgy: Benetton's Unhate Campaign includes this picture of U.S. President Barack Obama and Venezuelan President Hugo Chavez kissing


အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား ကရန္သူေတာ္ ဗင္နီးဇြဲလားနုိင္ငံရဲ ့ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ ဟူဂုိေခ်ဗက္၊
အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟု က ပါလက္စတုိင္းေခါင္းေဆာင္ သမၼတ မာမြတ္အဘတ္စ္၊ 
ေၿမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္းက ေတာင္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ လီၿမြန္ဘက္ တုိ ့အား အ
ခ်င္းခ်င္း ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းေတ ့ကာ နမ္းရွဳတ္ႏွဳတ္ဆက္ေနသည္ ့ပုိစတာမ်ား ၿဖန္ ့ခ်ီခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဂ်ာမန္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ အိန္ဂ်ယ္လာမာကယ္ ကေတာ ့ဥေရာပတြင္ၿဖစ္ပြားေနသည္ ့ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအႀကပ္
အတည္း၊ အရူးမီး၀ုိင္းၿဖစ္ေနမွဳကုိ  ေၿဖရွင္းေနခဲ ့ရာမွ ေခတၱအခ်ိန္ယူကာ ၿပင္သစ္သမၼတ နီကုိလပ္စ္ ဆာ
ကုိဇီ နဲ ့အနမ္းခ်င္းဖလွယ္ေနဟန္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိပံုမ်ားထဲမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကုိင္ရုိၿမဳိ ့မွ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမွ ထင္
ရွားသည္ ့ဗလီဆရာႀကီး  ရွိတ္အာမက္အယ္တာယက္ဘ္ အား နမ္းရွံဳ ့ေနပံု အတြက္ ကန္ ့ကြက္မွဳေ၀ဖန္မွဳ
ေတြ အၿပင္းထန္ဆံုးေပၚေပါက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါပုိစတာပံုအား ဘီနစ္တန္ ကုမၼဏီ၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တစ္ေနလံုးတင္ထားခဲ ့ေသာ္လည္း
ဗာတီကန္ မွ ကန္ ့ကြက္မွဳအၿပီးေနာက္တစ္နာရီအႀကာတြင္ ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းသြားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းအတြင္းက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနၿဖင္ ့အီဂ်စ္နုိင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူနည္းစု
မ်ားအား ပုိမုိအကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိမွဳအၿပီးေနာက္တြင္ အယ္အဇာ ကေတာ ့
ယံုႀကည္ကုိးကြယ္မွဳ မတူၿခားနားသူမ်ားဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအား ရပ္စဲခဲ ့ပါတယ္...Mocked-up: Germany's chancellor Angela Merkel in a clinch with French president Nicolas Sarkozy
အနမ္းတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္သည္ဆုိေသာ္လည္း...
Mocked-up: Germany's chancellor Angela Merkel in a clinch with French president Nicolas Sarkozy 

Friendly: This image of Palestian leader Mahmoud Abbas and Israeli prime minister Benjamin Netanyahu kissing will no doubt upset some people in the Middle East
 ရန္သူေတာ္အခ်င္း ခ်စ္ႀကည္ၿခင္းဟာ မဂၤလာတစ္ပါးေပမဲ ့...မဖြယ္မရာအခ်စ္မ်ဴိးေတာ ့မဟုတ္ေစခ်င္...

Friendly: This image of Palestian leader Mahmoud Abbas and Israeli prime minister Benjamin Netanyahu kissing will no doubt upset some people in the Middle East


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင္ ့ဗလီဆရာႀကီးတုိ ့ရဲ ့ပံုမ်ားေတာ ့၎တုိ ့၏လွဳံ  ့ေဆာ္မွဳတြင္ပါ၀င္ေတာ့မည္မဟုတ္
ေႀကာင္း ဘီနက္တန္ ေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူတစ္ဦးကေတာ ့အတည္ၿပဳေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါလွဳံ  ့ေဆာ္ပုိစတာႀကီးမ်ားကို မီလန္၊ နယူးေယာက္၊ ပဲရစ္၊ တဲလ္အဗစ္နွင္ ့ေရာမ ၿမဳိ ့မ်ားတြင္ ၿဖန္ ့
က်က္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ဗာတီကန္အနီးမွ အၿငင္းပြားကန္ ့ကြက္ဖြယ္ရာပံုရိပ္ႀကီးကုိေတာ ့ဖယ္ရွားလုိက္ၿပီၿဖစ္ပါ
တယ္...
နည္းပညာအရၿပဳၿပင္ဖန္တီးထားသည္ ့ အဆုိပါပံုရိပ္ဟာ ယံုႀကည္ကုိးကြယ္သူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမွဳမ်ားအား
ေႏွာက္ယွက္ထိခုိက္ရာေရာက္သၿဖင္ ့လက္ခံနုိင္ဖြယ္မရွိေႀကာင္း ဗာတီကန္ ေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီး ဖက္ဒရီကုိ လံုဘာဒီ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဒါဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိ အႀကီးအက်ယ္မေလးမစားလုပ္ရာၿပသေနပါတယ္ လို ့လည္း ၎ကဆုိခဲ ့ပါ
တယ္...
အဆုိပါ ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ဖြယ္ လွဳံ ့ေဆာ္ေႀကၿငာပံုရိပ္မ်ားဟာ ဘီနက္တန္ကုမၼဏီ၏ လူထုအတြင္းစိမ္ ့
၀င္ထုိးေဖာက္ေရးဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿပီး ဓါတ္ပံုဆရာ အုိလီဗီယာရုိ တုိ ့စ္ကန္နီရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ ပံုရိပ္မ်ား
ၿဖစ္သည္ ့ေသဒါဏ္က်ခံအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေသလုေၿမာပါးၿဖစ္ေနသည္ ေအ ့ဒ္စ္ ေရာဂါသည္မ်ား၏ ပံုမ်ား
ၿဖင္ ့လည္း ေႀကၿငာခဲ ့ဖူးပါတယ္...
Combating hatred: Benetton hope the controversial images will help create tolerance around the world. This picture shows China's leader Hu Jintao and Barack Obama
ရန္ပဲြေတြရပ္ကာ တစ္နဲ ့တစ္ဦးခ်စ္ႀကပါ...သို ့ေသာ္...

Combating hatred: Benetton hope the controversial images will help create tolerance around the world. This picture shows China's leader Hu Jintao and Barack Obama

Enemies: North Korean leader Kim Jong-il and Lee Myung-bak, President of South Korea are unlikely to be keen on this picture
ႏွစ္နုိင္ငံေပါင္းစည္းေရးရဲ ့သေကၤတဟုဆုိခ်င္ယင္ၿဖင္ ့တစ္ၿခားနည္းနဲ ့ၿပနုိင္ပါတယ္...
 Enemies: North Korean leader Kim Jong-il and Lee Myung-bak, President of South Korea, are unlikely to be keen on this picture

ကမာၻ ့နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း နမ္းရွဳံ ့ႏွဳတ္ဆက္ေနႀကသည္ ့ပံုရိပ္
မ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ႀကည္စြာၿပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ရင္ႀကားေစ ့ေရး သေကၤတအၿဖစ္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ပံုရိပ္အၿပင္ အၿပဳသေဘာေဆာင္သည္ ့ေစ ့ေဆာ္တုိက္တြန္းခ်က္အၿပင္းစားအၿဖစ္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ေစ့
စပ္ေၿဖရွင္းေရးတုိ ့အားၿဖစ္ေပၚေစရန္လွဳ ံေဆာ္ခ်က္အၿဖစ္ရည္ရြယ္ပါတယ္လို ့တည္း ဘီနက္တန္ကဆုိခဲ ့ပါ
တယ္...
၎တုိ ့ထုတ္ၿပန္ခဲ ့သည္ေႀကၿငာခ်က္တြင္ ထရီဗီဆုိ အေၿခစိုက္ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္သည္ ့ကုမၼဏီက
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင္ ့ေမာ္လ၀ီဆရာႀကီးတုိ ့၏ပံုရိပ္အား အသံုးၿပဳခဲ ့မွဳအေပၚ သက္၀င္ယံုႀကည္မ်ားအေန
ၿဖင္ ့ထိခုိက္ခံစားမိသလိုၿဖစ္ေစခဲ ့ရၿခင္းအေပၚ ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့၀မ္းနည္းပါေႀကာင္း ေၿပာႀကားခဲ ပါတယ္..
ထုိ ့ေႀကာင္ ့၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ထုိပံုရိပ္အား အမ်ားၿပည္သူ ၿမင္ကြင္းမွ အလ်င္အၿမန္၊ ခ်က္ၿခင္းပင္ ပယ္ဖ်က္
ေပးဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္... 


Attention: People look at a Benetton clothing store window in Paris which is covered by posters as part of its new provocative campaign
 ကမာၻေၿမၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ....ဒီလိုႀကီးနဲ ့ေတာ ့မလုပ္နဲ ့ေလကြယ္...
Attention: People look at a Benetton clothing store window in Paris which is covered by posters as part of its new provocative campaign
မိသားစုအစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ ့သည္ ့အဆုိပါကုမၼဏီအားတည္ေထာင္သူ၏ သားၿဖစ္သူ ဘီနက္တန္
အုပ္စု၏ ဒုတိယဥကၠဌ ၿဖစ္သူအလက္ဇန္ဒရုိဘီနက္တန္ကေတာ ့"ဒါဟာ မုန္းတီးနာက်ည္းမွဳေတြမၿဖစ္ေစဖုိ ့
ဆုိလုိပါတယ္...ေၿမာက္အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့ဥေရာပတုိ ့တြင္ၿဖစ္ပြားေနသည္ ့ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအႀကပ္
အတည္းကာလတြင္ အၿပဳသေဘာေဆာင္သည္ ့စိတ္ဓါတ္စြမ္းအားမ်ား ၿဖစ္ေစနုိင္သည္ ့သေဘာထားတစ္
ရပ္အၿဖစ္ အားလံုးကလက္ခံနုိင္တဲ ့( လွဳံ ့ေဆာ္မွဳ ) ကိစၥပါ..." လို ့ဆုိလိုက္ပါတယ္....


Benetton was forced to pull into a humiliating climbdown today as the clothing company was forced to pull one of its images from its new 'Unhate' campaign.
The Italian firm withdrew the photograph featuring Pope Benedict XVI kissing a senior Egyptian imam on the lips after the Vatican denounced it as an unacceptable provocation.

Benetton had claimed its 'Unhate' campaign, which was launched today, was aimed at fostering tolerance and 'global love' but would have known how much trouble they were likely to stir up.
The campaign's adverts include digitally altered pictures half a dozen world leaders to show them kissing.
President Barack Obama kisses Venezuela's socialist leader Hugo Chavez, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu locks lips with Palestinian President Mahmoud Abbas, and North Korean leader Kim Jong Il also enjoys a smooch with South Korean President Lee Myung-bak.
German Chancellor Angela Merkel and French president Nicolas Sarkozy also take time out from dealing with the financial crisis engulfing Europe to give each other a smacker.
But it is the shot of His Holiness planting a kiss on Sheik Ahmed el-Tayeb of Cairo's al-Azhar institute, the pre-eminent theological school of Sunni Islam, that has raised the strongest objections.
It been on Benetton's website all day but was pulled about an hour after the Vatican's protest.

Al-Azhar suspended interfaith talks with the Vatican earlier this year after Benedict called for greater protections for Egypt's minority Christians.

A Benetton spokesman confirmed this afternoon that the Pope-imam ad was no longer part of the campaign.
Images were unfurled in Milan, New York, Paris, Tel Aviv and Rome, but a large banner of the image has been removed from a spot near the Vatican.
Vatican spokesman the Rev. Federico Lombardi called the ad an 'unacceptable' manipulation of the pope's likeness that offended the religious sentiments of the faithful.

'It shows a serious lack of respect for the Pope,' Lombardi said.

Shock ads have long been a part of Benetton's publicity strategy, with photographer Oliviero Toscani's famous campaigns featuring death row inmates and people dying of AIDS.

Benetton said the photographs of political and religious leaders kissing were 'symbolic images of reconciliation - with a touch of ironic hope and constructive provocation - to stimulate reflection on how politics, faith and ideas, when they are divergent and mutually opposed, must still lead to dialogue and mediation.'

In a statement, the Treviso-based manufacturer said: 'We are sorry that the use of an image of the pontiff and the imam should have offended the sensibilities of the faithful in this way. We have decided with immediate effect to withdraw this image from every publication.'

According to the Wall Street Journal, Alessandro Benetton, deputy chairman of Benetton Group SpA and son of the founder of the family-controlled company, said: 'It means not hating.
'In a moment of darkness, with the financial crisis, what's going on in North African countries, in Athens, this is an attitude we can all embrace that can have positive energy.'

1 comments:

မိုးယံ said...

ေအာ္..မိုးယံလိုေကာင္ေတြထင္ပါ...စိတ္ဓါတ္က ေကာင္းေပမယ့္..လုပ္ရပ္ေတြက ေသာက္တစ္လြဲ..