Four-inch leech found living in boy's windpipe

Thursday, November 24, 2011

လည္ေခ်ာင္းထဲေရာက္ေနတဲ ့ေမွ်ာ ့...


မယံုႀကည္နုိင္စရာပင္ မည္သုိ ့မွ်ထင္မွတ္ဖြယ္မရွိစြာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္၏
လည္ေခ်ာင္း၊ ေလၿပြန္အတြင္းမွ ၄ လက္မ အရွည္ရွိ ေမွ်ာ ့တစ္ေကာင္အား ေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရပါတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္လခန္ ့မွစၿပီး ေတာင္က်ားယြမ္ တစ္ေယာက္ေနထုိင္မေကာင္းၿဖစ္ကာ သူ ့ရဲ ့အသံမွာလည္း
အက္ကြဲရွတသည္ ့အသံၿဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္...
သူ၏မိခင္ၿဖစ္သူက သူ ့အားအေအးမိသည္ဟုထင္ကာဆးတုိုက္ခဲ ့ေသာ္လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းၿခင္း
မရွိခဲ ့ေပ...

သုိ ့ႏွင္ ့ထုိေကာင္ေလးမွာ ပိန္ခ်ဴံးခ်ိနဲ ့လာခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...ေနာက္ဆုံုးအသက္ရွဳရတာပင္ ခက္ခဲပင္ပန္း
လာခဲ ့ရတာမုိ ့မိသားစုမွ သူ ့အားေဆး၇ံုသုိ ့ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ပါေတာ ့တယ္...
ထုိအခါမွပင္ ၎၏ေလၿပြန္အတြင္း ေမွ်ာ ့တစ္ေကာင္အသက္ရွႈင္လွ်က္ရွိေနသည္ကုိဆရာ၀န္မ်ားမွေတြ ့ရွိ
ခဲ ့ႀကပါေတာ ့တယ္...
ထုိလူငယ္ေလး၏လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ရွိသည္ ့ေမွ်ာ ့အား လြန္ခဲ ့သည္ ့သီတင္းပါတ္ေႏွာင္းပုိင္းက တရုတ္
နုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း စီခြ်မ္ၿပည္နယ္၊ နန္အန္းေဒသ၊ ယီဘင္ၿမဳိ ့မွ အမွတ္ ၂ ယီဘင္ေဆးရံု ၼၸတြင္ခဲြ
စိတ္ကုသကာ ဖယ္ရွားေပးခဲ ့ပါတယ္...
ေသြးစုပ္ကာအသက္ရွင္ေနသည္ ့ေမွ်ာ ့ဟာ ခဲြစိတ္ရန္ထုိးေပးခဲ ့သည္ ့ ေမ ့ေဆး၊ ထံုေဆး အားႀကံ ့ႀကံ ့ခံ
ကာ လူငယ္ေလး၏ ေလၿပြန္ထဲတြင္ ေရြ ့လ်ားသြားလာကာ လည္ေခ်ာင္းမွထြက္ေပၚဖယ္ရွားခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္
ပါတယ္...


ယခုၿဖစ္ရပ္ဟာ အလြန္ ့အလြန္ရွားပါးသည္ ့ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုၿဖစ္ေသာ္လည္း ေမွ်ာ ့မ်ားအေနၿဖင္ ့လူ ့ကုိယ္အ
တြင္း သတိမၿပဳမိပဲ ၀င္ေရာက္သြားနုိင္ၿခင္းဟာလည္း ၿဖစ္နုိ္င္ဖြယ္ပါပဲ လို ့အဆုိပါခဲြစိတ္ကုသမွဳအား အဓိက
ဦးေဆာင္ခဲ ့သည္ ့ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာခ်န္ဘင္း ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေမွ်ာ ့မ်ားဟာ လူ ့ႏွာေခါင္းလမ္းေႀကာင္း သို ့တည္းမဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းမွာ အသက္ရွင္ေနနုိင္ႀက
ပါတယ္ လို ့ေဒါက္တာခ်န္း ကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ေမွ်ာ ့မ်ားဟာ ၿမစ္မ်ား၊ေခ်ာင္းမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေရအုိင္မ်ား စသည္ ့ေရခ်ဴိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေပါက္
ပြားေနထုိင္ႀကပါတယ္...
ထုိလူငယ္ေလးဟာ လယ္ကြင္းထဲတြင္အလုပ္လုပ္ေနတံုး ေမွ်ာ ့ပါရွိသည္ ့ေခ်ာင္းေရကုိ ေသာက္သံုးခဲ ့တာ
ၿဖစ္ရမယ္ဟု ဖခင္ၿဖစ္သူ ေတာင္ခြ်မ္ဟြား ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္..

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ငယ္စဥ္ကလည္း ေခ်ာင္းေတြ၊ ကန္ေတြ၊ အုိင္ေတြမွာ ေရကူးေဆာ ့ကစားခဲ ့ေလ ့ရွိတာမုိ ့လူ
ႀကီးေတြက စအုိထဲကေနေမွ်ာ ့၀င္ၿပီးဗုိက္ထဲမွာေမွ်ာ ့ေတြေပါက္ပြားေနခဲ ့တဲ ့ၿဖစ္ရပ္ရွိခဲ ့ဖူးတယ္ဆုိၿပီး
ေခ်ာက္ ေၿပာခဲ ့ဖူးပါတယ္....


ဗီဒီယုိလင္ ့ကေလးပါ...
Video.Doctors have found a 4-inch (10-centimetre) -long leech living in an impossible place - the windpipe of a 16-year-old boy. Two months ago, Tao Jiayuan felt ill and his voice became hoarse. His mother thought he had caught a cold and gave him some medicine - it didn't work.
Gradually the boy lost weight and felt weak. It wasn't until he had difficulty breathing that his family took him to hospital. Doctors found a leech living in his windpipe. Nan'an Division of Yibin No. 2 Hospital, in Yibin City in southwest China's Sichuan province, performed an operation on the boy late last week and removed the leech.

The bloodsucker seemed hardly affected by the dose of anaesthetic given to the boy and kept creeping on the white paper when it was out of the boy's throat. Though it is an extreme case, it is possible for leeches to steal their way into the human body, according to Doctor Chen Bing who was in charge of the operation. "Leeches may exist in human's nasal cavity or throat," Dr Chen said.
Leeches usually live in fresh water environments, such as creeks, rice fields and ponds. "He must have drunk stream water when working in the field," said Tao Chuanhua, the boy's father.
.

0 comments: