Urine-controlled video games installed in London bar

Tuesday, November 29, 2011

အေပါ ့သြားယင္းေဆာ ့ကစားနုိင္မည္ ့ဗီဒီယုိဂိမ္းေပၚလာပါၿပီ... 


ကမာၻ ့ပထမဦးဆံုးလို ့ဆုိနုိင္မည္ ့အေပါ ့သြားယင္းေဆာ ့ကစားနုိင္မည္ ့ဗီဒီယုိဂိမ္းတစ္မ်ဴိးကို လန္ဒန္ၿမဳိ ့၊
အရက္ဘားတစ္ခုရွိ အမ်ဴိးသားမ်ားသန္ ့စင္ခန္းတြင္ တပ္ဆင္နုိင္ခဲ ့ၿပီမုိ ့ေရအိမ္သုိ ့မၿဖစ္မေနသြားရတာ
ေတာင္မွ ယခင္ကထက္ပုိၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလာမွာအမွန္ပင္ၿဖစ္လာပါေတာ ့တယ္...
ဘယ္လ္ဟမ္ အရပ္ရွိ အိတ္စ္ဟီဘစ္ ဘားဆုိင္မွ သန္ ့စင္ခန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္ ့ဗီဒီယုိဂိမ္းသံုးခုအ
နက္တစ္ခုခုကုိ ဆုိင္သုိ ့လာေရာက္အားေပးသူမ်ားအေပါ ့သြားတုိင္း ေဆာ ့ကစားနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္... ရုပ္ေခ်ာတယ္၊ သေဘာေကာင္းတယ္၊ စိတ္ဆတ္တယ္၊ အေႀကြးမဆပ္ဘူး...
ရွဴရွဴေပါက္ယင္ အေ၀းႀကီးေရာက္တယ္ဆုိသူမ်ား သက္ေသၿပနုိင္မည္ ့ဂိမ္းေပၚလာပါၿပီ...ဗီဒီယိုဂိမ္းအား ကိန္းဘရစ္အရပ္ရွိ ဘားတစ္ခုတြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ဂ်ဴလုိင္လလယ္ကတည္းက တပ္ဆင္စမ္း
သပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး လူႀကဳိက္မ်ားကာ ဆဲြေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္....
အဆုိပါဂိမ္းအားတီထြင္တပ္ဆင္သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့ေဂၚဒြန္မက္ဆြင္း အေနၿဖင္ ့အစပထမပုိင္းတြင္ အမ်ား
ၿပည္သူ၊ သံုးစဲြသူမ်ားအေနၿဖင္ ့မည္ကဲ ့သုိ ့တံု ့ၿပန္မည္ကုိ ေ၀ခဲြမရၿဖစ္ခဲ ့ပါေသးတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ကိန္းဘရစ္တြင္တပ္ဆင္ခဲ ့သည့္အဆုိပါဂိမ္းအားစမ္းသပ္ခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္တြင္ေတာ ့သူ ့အ
ေနႏွင္ ့အမွန္တစ္ကယ္အက်ဴိးရွိ၊လူႀကဳိက္မ်ားသည္ ့အရာတစ္ခုအားၿပဳလုပ္ေနခဲ ့သည္ဆုိတာကုိ သိရွိသြား  ခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...
အဆုိပါအမ်ဴိးသားမ်ားေရႊပန္းၿဖင္ ့ေရၿဖန္းခုိက္ ပ်မ္းမွ်အသံုးခ်ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ၅၅ စကၠန္ ့ကာလအတြင္း ဗလာ
နံရံ ( သုိ ့မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မွဳအေထာက္အထားအား ) ေငးေမာႀကည္ ့ရွဳေနမည္ ့အစား မီဒီယာအမ်ဴိးအစား
တစ္ခုခုၿဖင့္အက်ဴိးရွိစြာအသံုးခ်နုိင္ခြင္ ့အား ဖန္တီးနုိင္ရန္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါဂိမ္းမစမီႏွင္ ့ကစားအၿပီးအခ်ိန္တုိင္း အရက္ဘားတြင္၀ယ္ယူအားေပးနုိင္သည္ ့အေဖ်ာ္ယမကာတစ္
မ်ဴိး၏ေႀကာၿငာတစ္ခုလည္းၿပသေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္...

ဂိမ္းအဆံုးတြင္လည္း ေဆာ ့ကစားသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္နုိင္မွဳ ရမွတ္မ်ားအား မုိဘုိင္းဖံုးမွတစ္ဆင္ ့အင္တာ
နက္စာမ်က္ႏွာ တြစ္တာသို ့တုိက္ရုိက္တင္ပို ့နုိင္သည္ ့အၿပင္ ဘ၀တူ ၀ိတ္ေလ်ာ ့ႀကမည္ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ႏွင္ ့လည္း အၿပဳိင္အဆုိင္ယွဥ္ၿပဳိင္နုိင္မည္ ့ရမွတ္မ်ားအား တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင္ ့ေပးမည္ ့ေႀကၿငာဘုတ္သို ့
လည္း ေပးပုိ ့နုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါ အေပါ ့သြားယင္း ဂိမ္းကစားနုိင္မည္ ့စက္မ်ားအား လာမည္ ့၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္မွ သတ္မွတ္
ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ဗီဒီယိုလင္ ့ခ္ကေလးပါ...
YouTube link.

Going to the loo has never been more fun, after the world's first urine-controlled video game is installed in a London bar.
Visitors at the The Exhibit Bar in Balham can play one of three games every time they use a urinal.  The video game has been trialled in a bar in Cambridge since mid-July and it has proved to be both popular and profitable. One of the game's co-founders, Gordon MacSween, was not sure how the public would react to the game initially. But as soon he saw the game on trial at a bar in Cambridge he knew he was on to something good.
The game was designed to create a valuable media opportunity from the 55 seconds the average male spends while he pees just staring at a blank wall. There is an advert played before and after the game promoting a drink you can buy at the bar.
At the end of the game, players are encouraged to post their scores via mobile to Twitter and to a live leader board so they can compete with their friends. The units will be rolled-out in selected venues across the UK in early 2012.

0 comments: