'Fake doctor boosted woman's bottom with home-made implant containing cement and super glue' (and this is a picture of HIM)

Sunday, November 20, 2011

ေရအိတ္သဲအိတ္တင္မကဆူပါဂလူး၊ဘိလပ္ေၿမတုိ ့ၿဖင္ ့

ပါေနာက္ပုိင္းေတာင္ ့တင္းေစမည္...အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦး၏ ေနာက္ပုိင္းအလွ၊ တင္သားမ်ားအားႀကီးမားေတာင္ ့တင္းၿပီး ပုရိသမ်ားသမင္လည္
ၿပန္လွည္ ့ႀကည္ ့ေစေလာက္သည္ ့စဲြေဆာင္မွဳပံုပန္းရွိေစရန္ ဘိလပ္ေၿမမွဳန္ ့၊ ဆူပါေကာ္၊ တာယာေလထုိး
ကြ်တ္ဖာယာတြင္သံုးသည္ ့ေလလံုသားေရၿပားမ်ား ထည္ ့သြင္းကာ အလွၿပဳၿပင္ေပးသည္ ့ဆရာ၀န္အတု
အေယာင္ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ ့ပါတယ္...
သူမကုိယ္တုိင္(တစ္ကယ္ေတာ ့သူကုိယ္တုိင္ေပါ ့ဗ်ာ) အရုိက္ခံခဲ ့သည့္ဓါတ္ပံုထဲတြင္ ထုိကဲ ့သုိ ့ေနာက္ပုိင္း
အလွႀကီးမားခန္ ့ညာေစရန္ခဲြစိတ္ထည္ ့သြင္းၿပဳၿပင္ထားသည့္ အလွဖန္တီးရွင္တစ္ၿဖစ္လဲ လိင္ေၿပာင္းခဲြ
စိတ္ကာ မိန္းမအသြင္ေၿပာင္းလဲထားသည္ ့အုိနီးရြန္ေမာရစ္ ဟာ အသက္ေသေစနုိင္သည္ ့အဆုိပါ ဓါတ္
ပစၥည္းမ်ားအား အနည္းဆံုး အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအား ထည္ ့သြင္းထုိးႏွံေပးခဲ ့တယ္လုိ ့စြပ္စြဲခံခဲ ့ရပါတယ္...
အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိတစ္ကယ္ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ မၿခားတူသည္ ့အလွဖန္တီးရွင္အမ်ဴိးသားဟာ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္၊ ေမလ ကၿဖစ္ပြားသည့္အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္ေႀကာင္ ့ယမန္ေန ့က ဖေလာ္ရီဒါတြင္ အဖမ္းခံခဲ ့ရတာ
ၿဖစ္ပါတယ္... Oneal Ron Morris

Oneal
ဒီေလာက္အထိ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးထြားေနမွေတာ ့အဲဒီလုိ မဟုတ္ကဟုတ္က ဓါတ္ပစၥည္းေတြထည္ ့
ၿပီး ၿပဳၿပင္ဖန္တီးထားလို ့ေပါ ့...
Detained: Transgendered woman Oneal Ron Morris (pictured) is accused of administering the potentially lethal injections to at least one victim

ေမာရစ္စ္ ဟာ အမည္မေဖာ္နုိင္ေသးသည္ ့အလိမ္အညာခံရသူအားထုိခဲြစိတ္ကုသ အလွၿပဳၿပင္ရန္ႏွင္ ့ပါတ္
သက္ၿပီး ပထမဦးဆံုးအယင္ေတြ ့ဆံုခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္လို ့မီယာမီ ဥယ်ာဥ္ၿခံအရပ္ ရဲတပ္ဖဲြ ့မွ တပ္ႀကပ္ႀကီး
၀ီလီယံဘမ္းဖုိ ့ကဆုိပါတယ္...
၎တုိ ့ႏွစ္ဦးဟာ ထုိအလွၿပဳၿပင္ခဲြစိတ္ခံယူဖုိ ့အတြက္ ေဒၚလာ ၇၀၀ ၿဖင္ ့ေစ်းတည္ ့သြားႀကပါတယ္လုိ ့
လည္း ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီးကဆုိပါတယ္...
ခဲြစိတ္ကုသ၊အလွၿပဳၿပင္ခံသူအား ဘိလပ္ေၿမမ်ား၊ သဘာ၀ဆီမ်ားႏွင့္ေလထုိးကြ်တ္ဖါသည္ ့တာယာအပုိင္း
အစမ်ားပါ၀င္သည္ ့ဓါတ္ပစၥည္းမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ( ေဆးထုိးအပ္ၿဖင္ ့) ထုိးႏွံေပးခဲ ့ပါတယ္...
ခဲြစိတ္ထားသည့္ဒါဏ္ရာမ်ားအားလည္း ဆူပါဂလူး ( အၿပင္းစားေကာ္မ်ား) ၿဖင္ ့ကပ္ကာၿပန္ခ်ဴပ္ေပးခဲ ့ပါ
တယ္...
ဒါေႀကာင္ ့ခဲြစိတ္ၿပဳၿပင္ၿပီးေနာက္မ်ားမႀကာမွီပင္ သူမဟာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ဴိးစံုခံစားလာခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...
" သိပ္မႀကာခင္မွာပဲ သူမဟာ အၿပင္းအထန္နာက်င္ကိုက္ခဲၿခင္းေ၀ဒနာမ်ားကုိ ၀မ္းဗုိက္ပုိင္းအပါအ၀င္ တစ္
ကုိယ္လံုးခံစားခဲ ့ရတာမုိ ့တစ္စံုတစ္ခုေတာ ့မွားယြင္းခဲ ့ၿပီဆိုတာ သူမသိရွိလာခဲ ့ပါေတာ ့တယ္..." ဟု ဘမ္
ဖုိ ့က ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးဟာ တမ္ပါအေထြေထြေဆးရံုႀကီးသုိ ့မလာေရာက္မွ ေဒသဆုိင္ရာေဆးရံုႏွစ္ခုသုိ ့သြား
ေရာက္ၿပသကာ ကုသမွဳခံယူခဲ ့ပါေသးတယ္...Oneal Ron Morris
အဟုတ္တစ္ကယ္ႀကီးမွာအမွန္ပါ...က်ဴပ္တစ္ကယ္ၿဖီးတာမဟုတ္ရပါ...
Detained: Oneal Ron Morris (pictured) was arrested in Florida for the alleged incident in May 2010

သူမ၏ဒါဏ္ရာမ်ားတြင္ေဆးမတုိးသည့္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနခဲ ့ၿပီး အဆုပ္အေအးမိေရာဂါလည္းခံစား
ေနခဲ ့ရတာၿဖစ္ေပမယ္ ့သူမအေနၿဖင္ ့မည္သုိ ့မည္ပံုစတင္ၿဖစ္ခဲ ့သည္ကုိေၿပာၿပဖုိ ့ၿငင္းဆန္ခဲ ့ပါတယ္...
ေဆးရံုမွ ဆရာ၀န္မ်ားကေတာ ့ထုိၿဖစ္ရပ္ဟာ တရား၀င္ေဆးကုသခြင္ ့လုိင္စင္မရွိသူတစ္ဦးရဲ ့လက္ခ်က္
ၿဖစ္လိမ္ ့မယ္လို ့စုိးရိမ္ပူပန္ခဲ ့ႀကတာမုိ ့ဖေလာ္ရီဒါက်န္းမာေရးဌာနကုိ သတင္းပုိ ့တုိင္ႀကားခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိၿဖစ္ရပ္အားစတင္စံုစမ္းခ်ိန္မွာေတာ ့အလိမ္အညာခံရသူဟာထုိေဒသမွ ထြက္ခြာသြားခဲ ့
ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ေမာရစ္စ္ အားေနာက္ဆံုးတြင္ ေၿမာက္လိုဒါေဒးအရပ္တြင္ ၂၀၁၁ ခု၊မတ္လမွာ ဖမ္းဆီးခဲ ့မိတာၿဖစ္ပါတယ္..
၎အား လိုင္စင္မရွိပဲ၊တရားမ၀င္ေဆးကုၿခင္း၊ထိခုိက္အနာတရၿဖစ္ေစၿခင္းမ်ားၿဖင္ ့တရားစြဲဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ယခုၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့ၿဖစ္ရပ္မွာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့၎တုိ ့၏ေနာက္ပိုင္းအလွ ဖြံ ့ထြား၊တင္ ့ကားေစ
ရန္ တရားမ၀င္၊ ဆရာ၀န္အတုမ်ားၿဖင္ ့တိတ္တိတ္ပုန္း ခဲြစိတ္ကုသ၊ ၿပဳၿပင္ႀကရာမွ မရွဴနုိင္မကယ္နုိင္ၿဖစ္
ႀကရၿခင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးၿဖစ္ရပ္သာဓကတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါတယ္...


Dangerous: The cocktail injected into the woman's buttocks included cement
ေအာက္ေၿခခုိင္မာေတာင္ ့တင္းေအာင္ ဘိလပ္ေၿမသံုးရပါတယ္...
Dangerous: The cocktail injected into the woman's buttocks included cement

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလကလည္း လန္ဒန္ၿမဳုိ  ့မွ အသက္ ၂၀အရြယ္ရွိ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဴိးေက်ာင္းသူေလး ကေလာ္
ဒီယာ အဒီရုိတီမီ တစ္ေယာက္ ဖီလာဒဲဖီးယား ဟုိတယ္အခန္းတစ္ခုအတြင္း ယခုကဲ ့သုိ ့ဖံြ ့ထြား၊စြင္ ့ကားေစ
ရန္ အလွၿပဳၿပင္မွဳအတြက္ ေဆးထုိးခံခဲ ့ရမွ ေသဆံုးခဲ ့ရပါတယ္...
ဇန္န၀ါရီလ တံုးကလည္း နယူေယာက္ၿမဳိ ့မွ တရား၀င္လုိင္စင္မရွိပဲ ခဲြစိတ္ၿပဳၿပင္သူ ၀ွါလက္စ္ကာ ကက္စ္တီ
လို အား သူမေနအိမ္တြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအား ရင္သားႏွင္ ့တင္သားမ်ား ႀကီးမားေစရန္အတြက္ ေရအိတ္၊
သဲအိတ္ စီလီကြန္ေဖ်ာ္ရည္မ်ားၿဖင္ ့ေဆးထုိးေပးခဲ ့မွဳၿဖင္ ့ဖမ္းဆီးခဲ ့ပါတယ္...

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကလည္း အန္နာဂ်ဴိ ့စ္ဖာဆီဗီလာ အမည္ရွိ မီယာမီ မွအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအားလည္း အလားတူ
ၿပလုပ္ေပးခဲ ့သၿဖင္ ့သူမထံလာေရာက္ ကုသူၿပဳၿပင္ခံယူသူတစ္ဦးဟာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ဴိးစံုၿဖင္ ့အေရးေပၚ
အထူးႀကပ္မတ္ကုသေဆာင္သုိ ့ေရာက္ရွိခဲ ့ရသ ၿဖင္ ့ဖမ္းဆီးကာတရားစြဲဆုိခံခဲ ့ရပါတယ္...
 နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္သရုပ္ေဆာင္ ဂ်င္နီဖာလိုပက္စ္၊ အဆုိေတာ္ ဘီယြန္ေစ၊ အဆုိေတာ္ နစ္ကီမီနာ့ဂ်္
တို ့ကဲ ့သုိ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား ေနာက္ပိုင္းအလွ ၀င္ ့ႀကြား၊ တင္ ့ကား ေစရန္ခဲြစိတ္ၿပဳၿပင္ ဟာအေမရိကန္နုိင္ငံ
တြင္ ေခတ္စားလာေနပါတယ္...
ဟစ္ေဟာ ့ခ်စ္သူ ယဥ္ေက်းမွဳေပၚေပါက္လာခဲ ့ၿပီးေနာက္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းအလွ ႀကြားႀကြား
ရြားရြားရွိမွဳဟာ အမ်ဴိးသမီးငယ္မ်ားအႀကားတြင္ ဖက္ရွင္တစ္ခုအၿဖစ္ လူႀကဳိက္မ်ားလာခဲ ့တာလည္းၿဖစ္ပါ
တယ္....
သို ့ေသာ္လည္း တရားမ၀င္၊ လုိင္စင္မရွိသည္ ့ေနရာမ်ား၊ လူမ်ားထံတြင္ ခြဲစိတ္ၿပဳၿပင္၊ ကုသခံၿခင္းဟာ ကံ
စမ္းသလို အလြန္အႏ ၱရယ္ႀကီးလွပါတယ္လို ့ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကဆုိပါတယ္...Image conscious: Friends said Miss Aderotimi was desperate to obtain the perfect curvy figure and had been rejected from one Hip Hop video for wearing padded trousers
Image conscious: Friends said Miss Aderotimi was desperate to obtain the perfect curvy figure and had been rejected from one Hip Hop video for wearing padded trousers
အရွိအရွိအတုိင္းမေက်နပ္နုိင္ပဲ လွခ်င္ပခ်င္ႀကြားခ်င္၀ါခ်င္လို ့အလွၿပဳၿပင္ကာမွ ေႀကြလြင္ ့ရတတ္တယ္...
Tragic: British student Claudia Aderotimi died following a cosmetic buttocks injection administered in a Philadelphia hotel room

A 'fake doctor' suspected of injecting a woman's bottom with cement, super glue and tyre sealant to give her a more 'shapely' rear has been arrested.

Transgendered woman Oneal Ron Morris, who by his own picture appears to have undergone the 'butt-boosting' procedure himself, is accused of administering the potentially lethal shots to at least one victim.
The 30-year-old, who police say is a man but appears to look like a woman, was detained in Florida yesterday for the alleged incident in May 2010.
Miami Gardens Police Department Sgt William Bamford said Morris first met with the as-yet unidentified victim to discuss the procedure.
He said: 'They agreed on the price of $700, which was intended for cosmetic purposes.'
But instead, police say the victim was given a series of injections containing cement, mineral oil and Fix-A-Flat tyre inflator and sealant.
The incision was sealed with super glue. Shortly after the surgery was carried out, she went on to suffer 'severe complications'.
Bamford told WPLG: 'A short time later, she develops very serious pains, abdomen, throughout her body. She knows something is wrong.'
He said the woman visited two local hospitals, before heading to Tampa General Hospital, where she received treatment.
She had developed an infection of drug-resistant bug MRSA at the wound and also developed pneumonia, but refused to reveal how it had happened.
Doctors at the hospital, worried it was the work of an unlicensed practitioner, reported the case to the Florida Department of Health.
But by the time they started to investigate, the victim had left the area.
Morris was eventually arrested in North Lauderdale in March 2011. He has been charged with practising medicine without a license and causing bodily harm.
The alleged incident is the latest in a long line of instances where women have suffered complications following illegal bottom enhancement procedures.
In February, 20-year-old British student Claudia Aderotimi, from London, died following a cosmetic buttocks injection administered in a Philadelphia hotel room.
In January, Whalesca Castillo, an unlicensed practitioner in New York City, was arrested for running an illegal business out of her home injecting women with liquid silicone in the buttocks and breasts.


And in 2010, a Miami woman, Ana Josefa Sevilla, was charged with a similar crime after one of her clients ended up in the emergency room with complications.
Buttock enhancement surgery is becoming popular in the U.S., among women who aspire to the shapely curves of Jennifer Lopez, Beyonce and singer Nicki Minaj.
The illusion of a larger backside has become increasingly more fashionable among young women since the rise of the 'Hip Hop Honey' phenomenon.
But experts have said undergoing unlicensed procedures is ‘like playing Russian roulette’.

1 comments:

♣☺ေမတၱာရွင္မေလး☺♣ said...

အမေလးေနာ္ တူ႔ႏွယ္ ရုပ္ဆိုးပန္းဆုိးၾကီး ဟိ
ျပင္မယ့္ျပင္လည္း ကိုယ္လံုးလွရုံမဟုတ္၀ူး
အရမ္းအရမ္းကိုပဲ ဟုိဟာကၾကီးျပီး ေျခေထာက္ကေသးေနျဗီေနာ္ ခိခိ ရုပ္ဆုိးလုိက္တာ
အဲ့လုိမ်ိဳးေတာ့ မလွခ်င္ေပါင္ ဟိဟိစ္ :)