Nigerian actor freed after 25 bowel movements

Sunday, November 13, 2011

၂၅ ခါ၀မ္းသြားၿပၿပီးမွ အခ်ဴပ္မွ လြတ္ေၿမာက္ခဲ ့ရသည္ ့နုိင္ဂ်ီးရီးယားသရုပ္ေဆာင္... 


နုိင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ အမ်ဴိးသားဟာသသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးဟာ ဥေရာပနုိင္ငံ တစ္ခုသုိ ့မူး
ယစ္ေဆး၀ါးခုိးသြင္းရန္၀မ္းဗုိက္ထဲသို ့ထည္ ့သြင္းမ်ဴိခ်ခဲ ့သည္ဟု သံသယရွိခဲ ့သၿဖင့္အဖမ္းခံခဲ ့ရကာ ၀မ္း
၂၅ ႀကိမ္သြားအၿပီး အနီးကပ္ေစာင္ ့ႀကည္ ့ကာအေသအခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့ရာတြင္ အေထာက္အထား
တစ္စံုတစ္ရာမေတြ ့ရွိခဲ ့ရသၿဖင္ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ေသာႀကာေန ့က အာမခံၿဖင္ ့ၿပန္လည္လြတ္ေၿမာက္လာခဲ ့
ပါတယ္...
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အႏုပညာနယ္တြင္ ဘာဘာဆူ၀ီ ဟုထင္ရွားသည္ ့ဘာဘာတုန္းဒီအုိမီဒီနာ ဟာ လြန္ခဲ ့
သည္ ့လက လာဂုိ ့စ္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ၿပင္သစ္နုိင္ငံသုိ ့ထြက္ခြာမည္ ့ေလယာဥ္ေပၚသို ့မ
တက္ေရာက္မီ အဖမ္းခံခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ ၂၄ ရက္အႀကာ အခ်ဴပ္ထဲတြင္ေနထုိင္ခဲ ့ရၿပီး၎၀မ္းသြားတုိင္း သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့
သတင္းမီဒီယာမ်ားကပါ မ်က္ေၿခမၿပတ္အနီးကပ္ေစာင္ ့ႀကည္ ့ခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္ ( မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖံုးကြယ္
သယ္ေဆာင္ရန္ မ်ဴိခ်ခဲ ့ေႀကာင္းအေထာက္အထားမေတြ ့ခဲ ့ရသၿဖင့္ ) လာဂုိ ့စ္ၿမဳိ ့မွ အထက္တရားရံုးတ
ရားသူမွ ၀မ္းနည္းေႀကာင္းေၿပာႀကားကာ ၿပန္လည္လြႊတ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...


 
အခုေတာ ့သားသား စားခ်င္တာစားလုိ ့ရၿပီ...ခ်ည့္နဲ ့အားနည္းကာ ႀကဳံလွီေနသည္ ့သရုပ္ေဆာင္ကုိႀကည့္ ကာ တရားသူႀကီး ယီတုန္းဒီ က " အားလံုးအ
ဆင္ေၿပပါေစလုိ ့ကြ်န္ေတာ္ခင္ဗ်ားကုိ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္...ဂရုစုိက္ပါခင္ဗ်ာ...အခုေတာ ့သင္သြားလို
ရာသြားနုိင္၊ အိမ္ၿပန္နုိင္ပါၿပီ..." လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အုိမီဒီနာ ဟာ ၿပင္သစ္ေလေႀကာင္းလုိင္ၿဖင္ ့ပဲရစ္ ၿမဳိ ့သုိ ့ထြက္ခြာရန္ ေလယာဥ္ေပၚသုိ ့တက္ခါနီးတြင္ လြန္
ခဲ ့သည္ ့ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့က ထိန္းသိမ္းခံခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
မူးယစ္မွဳခင္းတပ္ဖဲြ ့မွ အရာရွိက ၎အား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မ်ဴိခ်ထားေႀကာင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ ့
ရသည္လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎အား အႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့ႀကေပမယ္ ့တားၿမစ္ထားသည္ ့မည္သည့္ပစၥည္းမွ မေတြ ့ရွိခဲ ့ရပါ
ဘူးလို ့၎၏ေရွ ့ေန ဘာမီဒီလီ အတူရူ က တရားရံုးတြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ေသာႀကာေန ့ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါ
တယ္...
သူဟာ အႀကိမ္ေပါင္ ၂၅ ခါေက်ာ္ ၀မ္းသြားၿပခဲ ့ရပါတယ္ လို ့လည္းထုိေရွ ့ေနကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
နုိင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံဟာ လက္တင္အေမရိကေဒသမွ ဥေရာပသုိ ့မူးယစ္ေဆး၀ါး အဓိကတင္ပုိ ့သည္ ့အေၿခ
စိုက္ေဒသၿဖစ္ပါတယ္...

ေႀသာ္...တစ္ခါနဲ ့လည္းမေႀကနပ္၊ ႏွစ္ခါနဲ ့လည္းမေႀကနပ္...
၂၅ ခါေတာင္၀မ္းသြားၿပရတဲ ့သူ ့အၿဖစ္ကလည္း မလြယ္ပါလား...

A leading Nigerian comic actor arrested on suspicion of ingesting drugs to smuggle to Europe was on Friday freed on bail after 25 closely monitored bowel movements produced nothing suspicious. Babatunde Omidina, known by his stage name Baba Suwe, was arrested last month at Lagos's international airport where he had been due to take a flight to France.
But after 24 days in detention during which his bowel movements were earnestly followed by authorities and the media, an apologetic High Court judge in Lagos ordered his release.

Judge Yetunde Idowu told the frail and emaciated looking actor: "I wish you well. Take care of yourself. You are free to go home." Omidina was detained on October 12 as he was about to board an Air France flight to Paris. The drug enforcement agency said he had "allegedly tested positive to drug ingestion."
"There have been several examinations carried out on him and no banned substances have so far been found," his lawyer Bamidele Aturu told the court on Friday. "He has excreted more than 25 times," he later said. Nigeria is a major drug trafficking hub for European bound drugs from Latin America.

0 comments: