Taiwanese man lifts 230 kgs with his 'iron crotch' to improve his health

Saturday, November 26, 2011

အထူးေပါင္ႀကား၊သံမဏိအတြင္းအားၿဖင့္ ကီလုိ ၂၃၀ ကုိ "မ" နုိင္သည္ ့ထုိင္၀မ္အမ်ဴိးသား...


အလုပ္ႀကမ္းသမားအၿဖစ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ နာမက်န္းၿဖစ္ခဲ ့ရသည္ ့ယန္ယုိစင္အမည္ရွိထုိင္
၀မ္နုိင္ငံသားတစ္ဦးဟာ ၉၉ ခ်ိကုန္းစြမ္းအားသံမဏိအတြင္းအား စံၿပေယာက်ာၤး ဟုနာမည္ေက်ာ္ႀကား
သည္ ့အမ်ဴိးသားမ်ား လိင္အဂၤါၿဖင္ ့ကီလုိရာႏွင္ ့ခ်ီကာေလးသည္ ့သံမဏိၿပားမ်ားကုိ မနုိင္သည္ ့နည္းပညာ
ကုိေလ ့လာသင္ယူက်င့္ႀကံတတ္ေၿမာက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၿပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္းလာခဲ ့ပါတယ္...
ယန္ ဟာငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ကာယလုပ္သားအၿဖစ္ ဆင္းရဲပင္ပန္းသည္ ့အလုပ္မ်ားလုပ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါ
တယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ဆယ္ႏွစ္ကေတာ ့အလုပ္လုပ္ၿပီးတုိင္း သူ ့ေၿခလက္မ်ားေယာင္ကုိင္းကာနာက်င္လာခဲ ့ၿပီး ထုိ
ေရာဂါေပ်ာက္ေစမည္ ့ေဆး၀ါးမေတြ ့နုိင္ခဲ ့ပါဘူး...
ဒါေႀကာင္ ့သူဟာ ေလ ့က်င္ ့သူမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမည္ ့ခ်ိကုန္းနည္းပညာကုိ စတင္ေလ ့လာ
သင္ယူ က်င္ ့ႀကံခဲ ့ပါတယ္...
အထူးသၿဖင္ ့သူၿပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္းလာရတာကလည္း ေယာက်ာၤးပီပီစံခ်ိန္မွီေလ ့က်င္ ့ခန္းၿဖစ္သည့္
အထူးခ်ိကုန္း နည္းပညာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ၿပီးထုိပညာရပ္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ပို ့ခ်သည္ ့ဆရာႀကီး တူက်င္ရွန္း
ႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုၿပီးေနာက္ ေလ ့လာခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လို ့သူကဆုိပါတယ္...


လက္ေတြ ့ၿပသနုိင္တာမုိ ့မယံုမရွိပါနဲ ့ဗ်ာ...

ယန္က ေန ့စဥ္က်င္ ့ေနသည္ ့သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္း သူ ့ရဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိၿပသခဲ ့ပါတယ္...
ပထမပုိင္းမွာေတာ ့သူဟာ သံၿပားအနည္းငယ္ကုိ သူ ့ရဲ ့အမ်ဴိးသား မ်ဴိးပြားအဂၤါအစိတ္အပုိင္းကုိ အနီေရာင္
အ၀တ္စနဲ ့ခ်ီၿပီး အသံုးၿပဳေလ ့က်င္ ့ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..
အဆင္သင္ ့ၿဖစ္ၿပီလို ့ယံုႀကည္တဲ ့အခါမွာေတာ ့သူဟာေၿခနင္းခံုနွစ္ခုေပၚကုိတက္ကာ ခါးကုန္းၿပီး ကီလုိ
၂၃၀ ေလးသည္ ့သံၿပားမ်ားကုိ သူ ့ရဲ ့အဓိကအဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိခ်ည္ၿပီးေလ ့က်င္ ့ပါေတာ ့တယ္...
၎ေနာက္ေတာ ့သူဟာေၿဖးညွင္းစြာ သံၿပားမ်ားကုိေၿမၿပင္မွ စကၠန္ ့၃၀ ႀကာေအာင္မၿပနုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေတာ ့သူ ့ရဲ ့စြမ္းေဆာင္နုိင္မွဳအတြက္ ေပ်ာ္တစ္ၿပဳံးၿပဳံးေမာ္မဆံုးၿဖစ္ေနႀကပါတယ္...
အခုဆုိလွ်င္သူဟာ ဆရာၿဖစ္သူရဲ ့သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထူးခြ်န္ဆံုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးၿဖစ္ေနၿပီမုိ ့အင္
ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတြင္ပုိ ့ခ်ေနသည္ ့အဆင္ ့ၿမင္ ့သင္တန္းမ်ားတြင္ သရုပ္ၿပတင္ဆက္ရန္ ဖိတ္ႀကားထားၿခင္းခံခဲ ့
ရပါၿပီ....
ခ်ိကုန္းပညာဟာ ပံုမွန္အားၿဖင္ ့က်န္းမာေရးအတြက္၊ တရားထုိင္ရာတြင္စိတ္တည္ၿငိမ္မွဳရရွိေစရန္အတြက္
အသက္ရွဳၿခင္းနွင္ ့ကုိယ္ကာယ လွဳပ္ရွားမွဳဆုိင္ရာအတြက္ ေလ ့က်င့္ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါနည္းစနစ္ဟာ တရုတ္ေတြးေခၚပညာရပ္၏ စိတ္တန္ခုိ္းထက္ၿမက္ေရးဆုိင္ရာ သီအုိရီအေတြးအၿမင္
မ်ားႏွင္ ့နီးစပ္စြာေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနၿပီး မူကြဲ၊ နည္းစနစ္မ်ားလည္း ကြဲၿပားၿခားနားစြာရွိေနပါတယ္...

မႀကာေသးခင္ကမွ ကမာၻတစ္လႊားရံုတင္ၿပသခဲ ့တဲ ့မစၥတာဘင္းရဲ ့ဇတ္ကားသစ္မွာလည္း ဤကဲ ့သုိ ့ေလ ့
က်င္ ့ေပါက္ေၿမာက္သည္ ့အေႀကာင္းပါရွိခဲ ့တာအမွတ္ရမိပါေသးတယ္...


Yang You-sin, a Taiwanese worker who became ill after years of manual labour, regained his health by learning "99 Power Qigong," also known as "iron crotch," in which male students train their genitals to lift iron disks weighing hundreds of kilograms.

Yang has been doing heavy manual labour since he was young. Ten years ago, his limbs started to swell and become sore after working and he was not able to find any medicine that could relieve his pain. He started to look into qigong after he heard that it can improve practitioners' health. Yang says what improved his health was "iron crotch" qigong, which he studied after meeting the practice's founder, Tu Jin-sheng.
Yang showed his friends the results of his daily practice. First, he uses a red cloth to tie several iron disks to his genitals to warm up. When he feels prepared, he steps onto two pedestals and crouches down to tie iron weights weighing 230kg to his penis. He then stands up slowly, lifting the iron disks off the ground for 30 seconds. His friends have been, for lack of a better word, fascinated by his perfoပrmance.
The student has become well-known at his master's training center and has been invited to perform in masterclasses in Indonesia. Qigong is usually practiced to improve health, mediation, breathing and movement. The practice is closely tied to theories of self-cultivation in Chinese philosophy and comes in various forms and styles.

1 comments:

မိုးယံ said...

ပါတနာေတာ့ သက္သာမည္ မထင္