Sunday, November 27, 2011

Rape victim's choice:12 yrs jail or marry rapist


ညီမ၀မ္းကဲြၿဖစ္သူ၏ေယာက်ာၤးမွအဓမၼၿပဳက်င္ ့ၿခင္းခံခဲ ့ရသည္ ့အာဖဂန္အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးကသူမအေနၿဖင္ ့
ထုိမုဒိန္းၿပဳက်င္ ့သူအားလက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿခင္းမၿပဳပါက (က်ခံေနဆဲေထာင္ဒါဏ္အၿပင္) ေနာက္ထပ္
ေထာင္ထဲတြင္ ၁၂ ႏွစ္ထပ္မံေနရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ထိတ္လန္ ့အံ ့ႀသ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အေၿခအေနကုိထုတ္
ေဖာ္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဂါလ္နက္ဇ္အမည္ရွိအဆုိပါအမ်ဴိးသမီးဟာ သူမအသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ ထုိမုဒိန္းမွဳအၿဖစ္အပ်က္ကုိ
တြန္းလွန္ကာကြယ္ရန္ႀကဳိးစားခဲ ့ေပမယ္ ့(မေအာင္ၿမင္ခဲ့ပဲမုဒိန္းက်င္ ့ခံရၿပီးေနာက္) တရားရံုးမွ အိမ္ေထာင္
ေရးေဖာက္ၿပန္မွဳၿဖင္ ့အၿပစ္ရွိေႀကာင္းတရားရံုးမွ ဆံုးၿဖတ္ကာ ၿပစ္ဒါဏ္က်ခံခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုအခါသူမဟာ ကဘူးၿမဳိ ့ရွိ ဘာဒမ္ဘာ ့ဂ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္မုဒိန္းေကာင္ေႀကာင္ ့ရသည္ ့ရင္ေသြးငယ္
ၿဖင္ ့အၿပစ္ဒါဏ္ကုိက်ခံေနရဆဲၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုထပ္မံ၍ပင္သူမအား အမ်ဴိးသမီးတုိင္းပင္ထုိအေၿခအေန၊ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ဴိးဆုိပါက စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ၿဖစ္
မည္ ့သူမအားအဓမၼက်င္ ့ႀကံခဲ ့သူႏွင္ ့လက္ထပ္ကာအတူေနရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင္ ့ေပးထားခဲ ့ၿပန္ပါတယ္...
အံ ့ႀသစရာမယံုႀကည္နုိင္စြာပင္ သူမကလည္း ထုိသို ့ၿပဳလုပ္ရန္သေဘာတူခဲ ့ပါတယ္...
ကေလးငယ္အားေပါင္ေပၚတြင္တင္ထားလွ်က္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အမ်ဴိးသမီးမ်ား၀တ္ရံုရသည္ ့မ်က္ႏွာ
ဖံုးအုပ္ကာလွ်က္ပင္သူမကယခုကဲ ့သုိ ့ေရြးခ်ယ္မွဳကသာလွ်င္ သူမအေနၿဖင္ ့အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေၿမာက္
နုိင္မွာၿဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မရွိပဲ လိင္ဆက္ဆံမွဳတည္းဟူေသာ သိကၡာက်၊ ဂုဏ္သေရမဲ ့ၿခင္းမွေရွာင္ရွားနုိင္
မွာလည္းၿဖစ္သည္ဟု ရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...
သူမအတြက္ ထိတ္လန္ ့ေၿခာက္ၿခားဖြယ္ ညအိပ္မက္ဆုိးမ်ား စတင္ခဲ ့႔ရသည္ ့သူမဘ၀အားအႀကီးအက်ယ္
ေၿပာင္းလဲေစခဲ ့ေသာ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ႏွစ္ကအၿဖစ္အပ်က္ကုိ သူမက ယခုလိုၿပန္ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
သူမရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူ ေဆးရံုသုိ ့ခဏသြားခုိက္ ထုိမုဒိန္းေကာင္ အိမ္သုိ ့ေရာက္ရွိလာခဲ ့ေႀကာင္း၊ ထုိသူဟာသံ
တုိသံစမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူအလုပ္သမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္တာမုိ ့အ၀တ္အစားမ်ားက
လည္း စုတ္စုတ္ၿပတ္ၿပတ္၊ညစ္ပါတ္ေပေရေနခဲ ့ေႀကာင္း၊ သူကၿပတင္းေပါက္မ်ားႏွင္ ့တံခါးမကုိပိတ္ခဲ ့လိုက္
ေႀကာင္း၊ သူမေအာ္ဟစ္ငုိယုိခဲ ့ေပမယ္ ့သူက ပါးစပ္ကုိလက္မ်ားၿဖင္ ့ပိတ္ခဲ ့တယ္လို ့သူမက စီအန္အန္ သ
တင္းဌာနရဲ ့အထူးေတြ ့ဆံုေမးၿမန္းခန္းအစီအစဥ္တစ္ခုမွာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

Gulnaz is in Kabul's Badam Bagh jail, serving out her sentence with her rapist's child
Gulnaz is in Kabul's Badam Bagh jail, serving out her sentence with her rapist's child

 ထုိအၿဖစ္အပ်က္ၿဖစ္ပြားၿပီးေနာက္မွာေတာ ့သူမဟာတတ္ႏုိင္သေလာက္ဖံုကြယ္ဖုိ ့ႀကဳိးစားခဲ ့ပါေသးတယ္..
သုိ ့ေသာ္လည္း သူမဟာကုိယ္၀န္ရွိသည္ ့လကၡဏာမ်ားအၿဖစ္ နံနက္ပုိင္းမူးေ၀ေအာ ့အန္ၿခင္းမ်ားၿဖစ္ခဲ ့ပါ
ေတာ့တယ္...
သူမအား သနားကရုဏာၿဖစ္ရမည္ ့အစား တရားရံုတင္စြဲဆုိကာၿပစ္ဒါဏ္ခ်မ်တ္ခဲ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္းယခုကဲ့သုိ ့ေထာင္မွလြတ္ေၿမာက္ရန္ ေရးခ်ယ္နုိင္မည္ ့အခြင္ ့အလမ္းေပးသည္ ့အေပၚ ကံ
ေကာင္းေထာက္မမွဳတစ္ရပ္အၿဖစ္ သူမက ၀မ္းသာေက်နပ္ခဲ ့ပါတယ္...
သူမကဲ ့သုိ ့အေၿခအေနမ်ဴိးၿဖစ္ခဲ ့ႀကရသည့္တစ္ၿခားအမ်ဴိးသမီးမ်ားဆုိလွ်င္ မိသားစု၊ ရပ္၇ြာအသိုင္းအ၀ုိင္း
တြင္ အရွက္ရေစမွဳၿဖင္ ့သတ္ၿဖတ္ၿခင္းခံႀကရပါတယ္...
ယခုေတာ ့သူမအား ႀကံစည္ၿပဳက်င္ ့သူအားလက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿခင္းၿဖင္ ့သူမ၏ဂုဏ္သိကၡအားၿပန္လည္အ
ဖတ္ဆယ္နုိင္မည္ ့အၿပင္ ကေလးငယ္အတြက္လည္း မိသားစုအၿဖစ္ေနထုိင္နုိင္ခြင္ ့ရရွိေစမွာၿဖစ္ပါတယ္..


"အဲဒီလူကုိလက္ထပ္ေပါင္းသင္းကာ ေထာင္ကေနလြတ္ၿပီးဘ၀အသစ္တစ္ခုၿပန္စခ်င္ပါသလားလို ့သူတုိ ့က
(အာဏာပုိင္ေတြက) ကြ်န္မကုိေမးခဲ ့ႀကပါတယ္...
ကြ်န္မသမီးေလးက အၿပစ္မဲ ့တဲ ့သနားစရာကေလးငယ္ၿဖစ္ပါတယ္...ကြ်န္မဒီလိုအၿဖစ္မ်ဴိးနဲ ့ရင္ေသြးငယ္
တစ္ေယာက္ရခဲ ့လိမ္ ့မယ္လုိ ့ဘယ္သူကေမွ်ာ္လင္ ့ခဲ ့မိမွာလည္း...လူေတြကသမီးေလးေမြးၿပီးယင္ သူမ်ား
ကုိေပးပစ္လုိက္ပါလားလို ့ေၿပာႀကပါေသးတယ္...ဒါေပမယ္ ့ကြ်န္မအအေဒၚက ကြ်န္မမွာအၿပစ္မရွိေႀကာင္း
သက္ေသၿပတဲ ့အေနနဲ ့သမီးငယ္ေလးကုိ ဆက္ၿပီးထားဖို ့ေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
ဂါလ္နက္ဇ္ကုိအဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့သည္ ့မုဒိန္းေကာင္ကုိ ၿမဳိ ့တစ္ဖက္ၿခမ္းရွိအက်ဥ္းေထာင္မွာရွိေနတာကို စီ
အန္အန္ သတင္းဌာနက ေၿခရာခံရွာေဖြနုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
သူမကုိအဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့တာကို ၎ကၿငင္းဆုိခဲ ့ၿပီး သူမအေနႏွင္ ့ေထာင္ကထြက္လာခဲ ့လွ်င္လည္း ၇န္ရွာခံ
ရဖြယ္ရွိေႀကာင္းေတာ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့အဲဒီလုိသူမကုိရန္ရွာၿပီးသတ္ၿပစ္မွာကလည္း သူမရဲ ့မိသားစုၿဖစ္ၿပီး သူ ့ရဲ ့မိသားစုကေတာ ့ဘာမွ
လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူးလို ့သူကဆက္ေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ဂါလ္နာက္ဇ္ ရဲ ့ႀကမၼာငင္ခဲ ့ရတဲ ့အၿဖစ္ဆုိးကိုေတာ ့နုိင္ငံတစ္ကာက သိရွိ၊ သတိၿပဳမိသြားခဲ ့
ပါၿပီ...

ဥေရာပသမဂၢ မွလည္း သူမနွင္ ့သူမကဲ ့သုိ ့အၿဖစ္မ်ဴိးႀကဳံေတြ ့ခဲ ့ရသည္ ့အၿခားအမ်ဴိးသမီးမ်ားအားေတြ ့ဆုံ

ေမးၿမန္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးရန္အဖြဲ ့တစ္ခုအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေငြေႀကးေထာက္ပံ ့ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိ
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ရၿပီးေနာက္တြင္ေတာ ့ထုိကိစၥအားရပ္တန္ ့ရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္....
၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ထုိမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တြင္ပါ၀င္ခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္စုိးရိမ္မကင္းၿဖစ္
မိကာ သူမတုိ ့အေပၚ ရက္စက္စြာတံု ့ၿပန္မွဳမ်ားေပၚေပါက္လာနုိင္တယ္လို ့အီးယူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးသူမ်ားကေတာ ့အီးယူအေနၿဖင္ ့အာဖဂန္နုိင္ငံမွ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ ့အစည္း
(အစိုးရအဖဲြ ့အစည္း) ႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးမထိခုိက္ေစၿခင္းကအဓိကအေႀကာင္းအခ်က္ၿဖစ္ေစတယ္လို ့သံသ
ယရွိခဲ ့ႀကပါတယ္...

သူ ့အရပ္နဲ ့သူ ့ဇတ္ကေတာ ့ဟုတ္ေနတာပဲလုိ ့ဆုိရေပမယ္ ့တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဟာဘယ္ေလာက္အေရး
ႀကီးတယ္ဆုိတာလည္း အမွန္ပါပဲ...
ထုိေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမွဳရွိတဲ ့နုိင္ငံမ်ားက အမ်ဴိးသမီးမ်ားရဲ ့ဘ၀ကေတာ ့တစ္ကယ္ ့ကုိရင္နင္ ့ေႀကကဲြစရာပါ
ပဲ....

An Afghan woman raped by her cousin’s husband has revealed how she is faced with a horrific dilemma – marry him or spend the next 12 years in jail.

Gulnaz was aged just 19 when she was convictedby a court of adultery, even though she tried to prevent the attack.

Now she is in Kabul's Badam Bagh jail, serving out her sentence with her rapist’s child.
But now she has been given an option that most women would consider nothing less than repulsive - starting a new life with the man who attacked her.

And, even more incredibly, she is willing to.
Dressed in a veil, with her baby in her lap, Gulnaz explained how it was the only way out of jail, and the only way around the dishonour of having sex outside marriage.
She recalls the day that changed her life two years ago, which began her long nightmare.
Her assailant arrived at the house when her mother left for a brief visit to the hospital.

"He had filthy clothes on as he does metal and construction work," she told CNN in an exclusive interview. "He closed doors and windows. I started screaming, but he shut me up by putting his hands on my mouth," she said.

After the attack, she hid what happened as long as she could. But soon she began showing the signs of morning sickness.

She received not sympathy but prosecution. But she appreciates she is lucky to get a second chance. Many women in her position have been killed, for the shame such incidents bring on the community.

Now, if she marries her attacker she has a chance to restore her honour and to give her child a family.

"I was asked if I wanted to start a new life by getting released, by marrying this man."

"My daughter is a little innocent child. Who knew I would have a child in this way. A lot of people told me that after your daughter's born give it to someone else, but my aunt told me to keep her as proof of my innocence."
CNN tracked down Gulnaz's rapist in a jail across town.

He denied raping her, but agreed that she would be a likely target if she got out of jail. He insists that it will be her family, not his, that will kill her.

But Gulnaz's plight has found international attention.

The European Union part-funded the team of documentary makers who interviewed her and other women facing a similar plight but have decided to spike the project after watching it.

The EU said it was concerned about the safety of the women in the film, saying they could be subject to reprisals.

The film-makers however suspect that the EU might also be motivated by its sensitive relationship with Afghan justice institutions.
Source: Daily Mail, UK

2 comments:

myashweyee said...

သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ လူသြားမျဖစ္တာ ကံေကာင္းတယ္

925 said...

ေတာ္ေတာ္က်က္သေရတံုးတဲ့ ဥပေဒ ပဲ !!!